Công bố Quyết định của Bộ Chính trị về bổ nhiệm lại Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương
Đồng chí Võ Văn Thưởng trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng đồng chí Lâm Thị Phương Thanh.

Tại Hội nghị, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Quyết định số 457-QĐNS/TW, ngày 3/3/2017 của Bộ Chính trị, về bổ nhiệm lại đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục giữ chức Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Thời hạn đồng chí Lâm Phương Thanh được bổ nhiệm lại là 5 năm./.

TG