Tiếp tục phát triển Thành phố Hồ Chí Minh trong nhiệm kỳ tới
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu bế mạc hội nghị

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH 

Hội nghị lần thứ 34 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) khóa X, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thảo luận, cho ý kiến 7 nội dung: 1) Báo cáo tổng kết việc thực hiện Kết luận số 409 - KL TU ngày 27/12/ 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP về tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội năm 2019, đánh giá triển vọng hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Đại hội Đảng bộ TP lần thứ X và đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020. 2) Báo cáo kết quả 2 năm thực hiện Kết luận số 21 - KL/TW ngày 24/10/2017 của Bộ Chính trị về sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16 - NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TPHCM đến năm 2020 (giai đoạn 2018 - 2020). 3) Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 54/2017/QH14 ngày 24/11/ 2017 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM. 4) Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện 19 nội dung theo Kết luận số 417 - KL/TU ngày 19/2/2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện giám sát, chỉ đạo các nhiệm vụ liên quan phát triển kinh tế - xã hội TP năm 2019. 5) Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 16 – NQ/TU ngày 26/2/2019 của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận năm 2019 và đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2020. 6) Cho ý kiến về Tổng kết chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Thường vụ Thành ủy năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2020. 7)  Báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Quy định số 1374 - QĐ/TU ngày 1/12/ 2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan các tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

ĐIỂM LẠI CHỈ TIÊU NHIỆM KỲ ĐỀ RA

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân điểm lại những chỉ tiêu nhiệm kỳ khóa X đã đề ra; trong đó nêu những chỉ tiêu dự kiến đạt và những chỉ tiêu khó đạt. Cụ thể, chỉ tiêu đóng góp yếu tố năng suất tổng hợp, dự kiến đến cuối nhiệm kỳ sẽ đạt được 36% (chỉ tiêu nghị quyết là 35% trở lên). Chỉ tiêu tổng vốn đầu tư toàn xã hội dự kiến năm 2020 đạt 35%, sẽ đạt vượt mức đề ra. Thu ngân sách: TPHCM được giao thu ngân sách hơn 399.125 tỷ đồng (mức giao thu ngân sách cao hơn so với tăng trưởng kinh tế nhưng thành phố đã vượt chỉ tiêu này là một nỗ lực rất lớn). Ước thu ngân sách của TPHCM trong năm 2019 sẽ bằng tổng thu ngân sách của 55 tỉnh, thành trong cả nước, tính từ dưới lên. Mức thu ngân sách của TPHCM cho thấy trách nhiệm của TPHCM đối với cả nước là rất lớn...

Đồng thời, cũng theo Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân, có một số chỉ tiêu nhiều khả năng không hoàn thành. Ví dụ, chỉ tiêu về chỉ số cải cách hành chính (chỉ tiêu là TPHCM vào nhóm 5 tỉnh, thành phố có điểm cao nhất), dự kiến sẽ không hoàn thành. TPHCM là một trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, năng động và nhiều trí thức nhưng chỉ số cải cách hành chính lại không lọt vào top 5 của cả nước, vì thế, đây là nhiệm vụ thành phố còn đang nợ và phải tiếp tục thực hiện quyết liệt nội dung này...

Năm 2019 TPHCM đã đạt và vượt 18/20 chỉ tiêu, 1 chỉ tiêu về phát triển doanh nghiệp chưa đạt và chỉ tiêu về chỉ số PAPI, PCI, PAR chưa đánh giá. Tiêu biểu, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước đạt 1.347.369 tỷ đồng, tăng 8,32%, cao hơn so với năm 2018 (8,3%).

Thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 8 tỷ USD (bằng 101% so cùng kỳ). Tỷ trọng đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp với tăng trưởng kinh tế trên 36%, bằng chỉ tiêu của năm 2019 và vượt chỉ tiêu bình quân toàn nhiệm kỳ là 35%, thể hiện kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng theo chiều sâu, phát huy đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ tiên tiến.

Thu ngân sách ước đạt 412.474 tỷ đồng (tăng 3,34% so với năm 2018, bình quân thu 1.130 tỷ đồng/ngày), chiếm 27,21% tổng thu ngân sách cả nước. Tình hình vi phạm trật tự xây dựng giảm 13% so với cùng kỳ

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2020

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Năm 2020 thành phố có nhiều việc phải tập trung thực hiện; trong đó, lĩnh vực văn hóa cần phải làm quyết liệt, cho biết, tạo sự chuyển biến cụ thể, theo hướng đưa văn hóa trở thành nền tảng vững chắc hơn nữa cho phát triển bền vững. Về mục tiêu, quan điểm phát triển của thành phố nhiệm kỳ tới, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh phải tập trung cho sáng tạo, khởi nghiệp... Để làm cơ sở phát triển cho 5 - 10 năm tới, thành phố dự kiến có nhóm 4 chương trình, trong đó có nhóm chương trình đổi mới quản lý.

Đối với việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, các quận, huyện, sở, ngành cần sớm triển khai và Ban Thường vụ Thành ủy phải giám sát việc chuẩn bị các đề án cho nhiệm kỳ tới

 

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Thanh Liêm:

- Thành phố xác định mục tiêu tổng quát năm 2020 và kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 là: “Nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố gắn với tái cấu trúc kinh tế theo chiều sâu, chất lượng, hiệu quả; bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.

-Tăng cường xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ gắn với chỉnh trang đô thị, kiềm chế và giảm ùn tắc giao thông, tai nạn giao thông, giảm ngập nước, giảm ô nhiễm môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển khoa học và công nghệ. Bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và chăm lo đời sống nhân dân.

- Cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử, nâng cao hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, sử dụng ngân sách hiệu quả.

- Giảm mạnh tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; mở rộng và nâng cao công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế.

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 54/2017/QH13 của Quốc hội, Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh gắn với Khu đô thị sáng tạo phía Đông thành phố...

Để hoàn thành tốt các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, thành phố đề ra 9 nhiệm vụ giải pháp trọng tâm trong năm 2020; trong đó, triển khai kế hoạch sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn giai đoạn 2019 - 2021 sau Đại hội; đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước của thành phố sau khi có hướng dẫn phương án sử dụng đất khi thực hiện cổ phần hóa; nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố; phát triển nhanh các ngành, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng cao, nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng ngày càng thuận lợi, minh bạch; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư thuộc thẩm quyền thành phố....

NA

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất