Lào Cai: hiệu quả từ Giải thưởng sáng tác, quảng bá về chủ đề Học tập và làm theo Bác

Công tác chỉ đạo, triển khai Giải thưởng được thực hiện nghiêm túc, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn tại tỉnh Lào Cai

Sau khi nhận được các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 188-QĐ/TU ngày 01/3/2016 Quy chế Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” giai đoạn 2015 - 2020 và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện. Căn cứ hướng dẫn của Trung ương và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, văn bản cụ thể hóa, phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm kịp thời, sát tình hình thực tiễn, hiệu quả. Nhằm bảo đảm việc tổ chức chấm giải chính xác, khách quan, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan như Báo Lào Cai, Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông… tiến hành họp, thống nhất nội dung, phương pháp, thể lệ và tiến hành chấm, thẩm định đối với hoạt động sáng tác và quảng bá tác phẩm về chủ đề học tập và làm theo Bác. Các cơ quan chuyên môn được phân công đã nghiêm túc triển khai nội dung Quy chế, kế hoạch và các văn bản đôn đốc, hướng dẫn tổ chức thực hiện. Tổ chức xây dựng, kiện toàn, nâng cấp các chuyên trang, chuyên mục về chủ đề học tập và làm theo Bác đáp ứng các tiêu chí hấp dẫn, sinh động, thu hút đông đảo độc giả khai thác, nghiên cứu. Động viên, khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo có điều kiện thâm nhập thực tiễn, tìm tòi, phát hiện, khai thác các tập thể, cá nhân, gương điển hình, mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác ở các lĩnh vực, địa bàn, vùng dân tộc. Tỉnh ủy Lào Cai đã bố trí nguồn kinh phí phù hợp từ ngân sách tỉnh phục vụ việc thực hiện Giải thưởng. Đối với giải thưởng trong hoạt động sáng tác, tiền thưởng giải A bằng 6 lần mức lương tối thiểu chung/giải, giải B bằng 4 lần mức lương tối thiểu chung/giải, giải C bằng 2 lần mức lương tối thiểu chung/giải, giải Khuyến khích bằng 1 lần mức lương tối thiểu chung/giải; về khen thưởng trong hoạt động quảng bá, tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh (kèm theo tiền thưởng) đối với các tập thể, cá nhân có thành tích trong hoạt động quảng bá.

Hoạt động sáng tác, quảng bá được thực hiện thường xuyên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân

Phát huy cách làm và kết quả đã đạt được trong giai đoạn trước, hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tỉnh Lào Cai tiếp tục được quan tâm thực hiện, đạt kết quả nổi bật. Về hoạt động sáng tác, từ năm 2015 (thời điểm phát động theo Quy chế giải thưởng) đến thời điểm kết thúc đợt 1 Giải thưởng , đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo tỉnh Lào Cai đã sáng tác gần 750 tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo Bác đăng tải, quảng bá trên Báo Lào Cai, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Tạp chí Phansipăng (Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh) và các ấn phẩm báo chí, văn hóa khác. Nội dung các tác phẩm dự thi phản ánh khá toàn diện, sinh động về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát hiện, nêu gương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo Bác trên nhiều lĩnh vực công tác và đời sống xã hội, trong đó chủ đề về các tấm gương cán bộ, đảng viên, Nhân dân cơ sở, khu vực vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số được khai thác có chiều sâu, phong phú, có sức hấp dẫn và lan tỏa rộng rãi trong xã hội. Nhiều tác giả đã gửi tham gia và được đăng tải từ 3 đến 4 tác phẩm thuộc các thể loại. 

Về hoạt động tuyên truyền, quảng bá, các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh đã dành thời lượng thích đáng cho việc đăng tải, phát sóng các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh do các văn nghệ sĩ, nhà báo sáng tác, gửi tham dự. Trong hơn 2 năm phát động Giải thưởng, các cơ quan thông tấn, báo chí của tỉnh đã tuyên truyền, quảng bá trên 2.290 lượt tin, bài, hình ảnh, phóng sự, chuyên mục về học tập và làm theo Bác thuộc các thể loại văn học, nghệ thuật, báo chí trên các phương tiện như báo, tạp chí, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, đài truyền thanh – truyền hình các huyện, thành phố, tiêu biểu như: Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh (500 lượt tin, bài phóng sự), Báo Lào Cai (310 lượt tin, bài, hình ảnh, phóng sự), Tạp chí Phansipăng (45 bài viết, ghi chép, bút ký…), Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Bảo Thắng (295 lượt chuyên mục, phóng sự), Đài Truyền thanh – Truyền hình huyện Si Ma Cai (277 lượt chuyên mục, phóng sự), v.v… 

Việc chấm, xét giải được thực hiện nghiêm túc, khách quan


Căn cứ Quy chế Giải thưởng của Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh ủy Lào Cai, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thành lập ban sơ khảo chấm, lựa chọn và đề xuất tác phẩm có chất lượng cũng như các đơn vị có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động quảng bá để Hội đồng giải thưởng của tỉnh chấm, xét công nhận, trao thưởng và chọn gửi tham dự giải cấp Trung ương. Tính đến hết ngày 20/10/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã nhận được hồ sơ của 74 tác phẩm gửi tham gia dự giải cấp tỉnh và Trung ương do các cơ quan Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh lựa chọn, cụ thể: Báo Lào Cai (33 tác phẩm), Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh (10 tác phẩm), Hội Văn học Nghệ thuật (31 tác phẩm); danh sách đề nghị khen thưởng đối với 6 tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động quảng bá do Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp. Trên cơ sở các quy định và Thể lệ chấm giải của Hội đồng giải thưởng tỉnh Lào Cai (do Tỉnh ủy ra quyết định thành lập), Hội đồng giải thưởng tỉnh đã chấm và trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ra quyết định công nhận, trao giải đối với 26 tác phẩm gồm 8 tác phẩm thuộc thể loại văn học, 7 tác phẩm thuộc thể loại nghệ thuật, 11 tác phẩm thuộc thể loại báo chí bảo đảm yêu cầu về chất lượng nội dung, chủ đề (trong đó có 1 giải A, 5 giải B, 8 giải C, 12 giải Khuyến khích); khen thưởng 5 cơ quan có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong hoạt động quảng bá. Trên cơ sở quy định của Ban chỉ đạo giải thương Trung ương, tỉnh Lào Cai đã chọn 13 tác phẩm xuất sắc và 5 cơ quan có thành tích tiêu biểu trong hoạt động quảng bá tham gia Giải thưởng cấp Trung ương.

Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”  đợt I năm 2018 đã thu hút được đông đảo đội ngũ đội ngũ văn nghệ sĩ, phóng viên, nhà báo, hội viên các cơ quan báo chí, văn học nghệ thuật, nhiều tác giả, nhóm tác giả tham gia với nhiều tác phẩm có chất lượng cao về nội dung và nghệ thuật, thể hiện sự tâm huyết và tình cảm thiêng liêng của tác giả đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc tổ chức thành công giải thưởng còn góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng và đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại tỉnh Lào Cai đi vào chiều sâu, mang tính bền vững./.

Phùng Nam Trung
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lào Cai

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất