Sơn Động, Bắc Giang: Nâng cao hiệu quả việc học và làm theo Bác
Đảng viên, nhân dân thôn Thanh Trà, xã Lệ Viễn, huện Sơn Động hiến hơn 1 nghìn m2 đất xây dựng nhà văn hóa.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) đã nhận được sự đồng tỉnh ủng hộ của các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn huyện Sơn Động. Từ đó, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân tiếp tục nhận thức đầy đủ, sâu sắc hơn về cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tích cực tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, từng bước đẩy lùi suy thoái về tư tưởng, đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện.

Các cấp ủy chủ động xây dựng chương trình hành động 

Ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 19-KH/TU, triển khai thực hiện Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Động đã ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị 05 trên địa bàn huyện. Trong đó, xây dựng chương trình hành động toàn khóa của huyện gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương nhằm tạo sự đột phá trong lĩnh vực xây dựng Đảng; xây dựng kế hoạch thực hiện của cá nhân cán bộ, đảng viên hằng năm; rà soát, xây dựng các quy định quản lý đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

Căn cứ các kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và các văn bản do Ban Thường vụ Huyện uỷ ban hành, các chi, đảng bộ cơ sở đã chủ động xây dựng Kế hoạch, triển khai, quán triệt đến cán bộ, đảng viên, kiện toàn bộ phận giúp việc (đối với đảng uỷ các xã, thị trấn); tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, đẩy mạnh tuyên truyền trực quan, qua các phương tiện nghe nhìn, tuyên truyền qua các hoạt động văn hoá, văn nghệ... Hằng tháng, tại buổi sinh hoạt chi bộ, các chi, đảng bộ cơ sở cũng như chi bộ dưới cơ sở đều đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt. Đối với các cơ quan, đơn vị quản lý nhà nước, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được gắn chặt chẽ với các yêu cầu nêu trong Chỉ thị 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ… 

Trên cơ sở chương trình hành động của huyện, tính đến ngày 30/12/2016, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã xây dựng chương trình hành động, trong đó có nhiều cơ quan, đơn vị đã xác định các nội dung trong chương trình rất cụ thể, thiết thực, đặc biệt là những vấn để, bức xúc, nổi cộm của địa phương như: Đảng ủy xã Lệ Viễn với công tác: Vận động nhân dân hiến đất xây dựng nhà văn hóa; hiến đất, hiến cây xây dựng các tuyến đường bê tông liên thôn. Chi bộ Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với việc: Hết lòng phục vụ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, không nhũng nhiễu gây phiền hà, gần gũi, cởi mở với khách hàng đến làm việc. Chi bộ Chi cục Thuế huyện với việc: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh thái độ tác phong ứng xử của công chức Thuế với người nộp thuế và đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho người nộp thuế. Chi bộ Bệnh viên Đa khoa huyện với việc tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh của nhân viên Y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh, cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng Bệnh viện, xử lý chất thải. Đảng ủy quân sự huyện với việc: Nâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính quân đội, nâng cao chất lượng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương…Thông qua việc xây dựng chương trình hành động, đã nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, từ đó góp phần ngăn chặn và đẩy lùi sự tình trạng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đẩy mạnh tuyên truyền, nêu gương của cán bộ lãnh đạo, quản lý 

Xác định công tác tuyên truyền giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Huyện ủy đã thường xuyên chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm tốt công tác tuyên truyền như: Chỉ đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đưa nội dung Chỉ thị 05 vào Bản tin Thông báo nội bộ hằng tháng, trong đó ngoài những vấn đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, còn đưa một tấm gương người tốt việc tốt về học tập và làm theo Bác; theo đó 01 năm qua, đã có nhiều gương người tốt việc tốt trên các lĩnh vực đã được đưa vào bản tin, được cán bộ, đảng viên đánh giá cao. Chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện đưa nội dung Chỉ thị 05 trong các lớp đào tạo, bồi dưỡng, các hội nghị thông tin định kỳ. Qua 01 năm thực hiện Chỉ thị 05, đã đưa các nội dung của Chỉ thị vào 08 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 500 học viên học tập; 09 hội nghị thông tin Thời sự định kỳ hằng tháng cho gần 2.000 người… Chỉ đạo các cấp uỷ cơ sở tổ chức cho các tập thể, cá nhân đăng ký nội dung làm theo Bác một cách thiết thực, cụ thể với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo; đưa việc học tập vào nội dung sinh hoạt thường xuyên của chi bộ và của các cơ quan, lấy kết quả thực hiện việc làm theo Bác là một trong các tiêu chuẩn đánh giá, phân tích, bình xét, phân loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức năm 2017... Thông qua đó, góp phần làm cho việc học tập, làm theo Bác có sức lan toả sâu rộng trong cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Tổ chức chỉ đạo cho cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết các nội dung thực hiện làm theo, đưa việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nhiệm vụ thường xuyên của cấp uỷ. 

Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện tiếp tục duy trì chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thời lượng phát 15 phút/lần. Trang Thông tin điện tử huyện liên tục cập nhật các tin, bài mới nhất từ huyện đến cơ sở về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Toàn huyện đã làm mới 360 băng rôn, khẩu hiệu, áp phích và tranh cổ động thực hiện Chỉ thị 05; đồng thời, nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện đã tổ chức được 166 chương trình động văn hóa – văn nghệ ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước… qua đó giáo dục lòng yêu Tổ quốc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, yêu Đảng, yêu Bác Hồ.

Đặc biệt, Huyện ủy đã chỉ đạo 100% các cơ quan, đơn vị bổ sung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị. Trong đó có nhiều đơn vị ban hành những chuẩn mực ngắn gọn, dễ hiểu như: Ban Tuyên giáo Huyện ủy với việc tham mưu đúng, trúng, kịp thời, sáng tạo, hiệu quả. Phong cách dân chủ, khoa học, bám sát thực tiễn. Đạo đức trong sáng, tận tụy, yêu nghề, đoàn kết phát triển”; Huyện đoàn với khẩu hiệu hành động “Tiên phong – Gương mẫu – Đoàn kết - Sáng tạo”; Bảo hiểm xã hội huyện với “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế”; Ban Chỉ huy quân sự huyện với “Cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện Sơn Động quyết tâm thực hiện tốt Cuộc vận động: Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội cụ Hồ”…

Đồng thời, việc nêu gương của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tiếp tục được thực hiện nghiêm túc. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã xây dựng cho mình những chuẩn mực noi theo tấm gương của Bác. Nội dung nêu gương đã được cụ thể hóa, quy định rõ về trách nhiệm gần dân, sát dân, vì dân trong việc học tập và làm theo Bác. Huyện ủy đã chỉ đạo  mỗi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan; các xã, thị trấn nêu cao tinh thần gương mẫu. Các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc luôn quan tâm chú trọng việc tổ chức quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Do đó, mọi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, thái độ gương mẫu, hòa nhã khi phục vụ nhân dân, chống tiêu cực trong việc sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị; góp phần quan trọng trong việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Việc học tập và làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ" và Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương được cụ thể hóa, thiết thực, đã tác động tích cực đến việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến trong tác phong, lề lối làm việc, thái độ ứng xử với nhân dân của cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu và cán bộ, đảng viên nói chung, nâng cao sự lãnh đạo của cấp ủy, được quần chúng ghi nhận, hưởng ứng. Cùng với đó, công tác chỉ đạo đăng ký, giải quyết những vấn đề bức xúc và triển khai các việc làm cụ thể theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của cán bộ, đảng viên và các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trên địa bàn đạt hiệu quả. 

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc xây dựng chương trình hành động toàn khóa gắn với lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Sơn Động đã xác định 04 nhiệm vụ tập trung lãnh đạo. Trong đó tập trung vào 02 nhiệm chính cần thực hiện trong năm 2017: Một là, tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường tỉnh 293 (giai đoạn 2); tiếp tục phối hợp thực hiện Dự án xây dựng khu du lịch tâm linh – sinh thái Tây Yên Tử; Hai là, tập trung lãnh đạo cải cách hành chính gắn với nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ. Qua triển khai cho thấy, 100% các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã đăng ký giải quyết 123 việc bức xúc nổi cộm, trong đó có nhiều việc đang rất được dư luận quan tâm như: chi bộ Bệnh viên Đa khoa huyện với việc nâng cao công tác y tế tại Bệnh viện, tiếp tục giải quyết vấn đề bức xúc của người bệnh hàng năm; Đảng ủy xã Long Sơn với việc: Vận động nhân dân chấp thuận nhận hỗ trợ của công ty cổ phần công nghệ phát triển nông thôn (RTD) đề bàn giao mặt bằng xây dựng dự án…Trong quá trình triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao các ban Đảng làm tốt công tác xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai thực hiện và giám sát, kiểm tra kết quả đạt được, cũng như những hạn chế, tồn tại để kịp thời có biện pháp khắc phục, bổ sung kế hoạch, giải pháp phù hợp.

Theo đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, chiến sỹ lực lượng vũ trang huyện cũng đã xây dựng kế hoạch của cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với nhiệm vụ được giao, trong đó tập trung vào những mặt còn hạn chế của bản thân để khắc phục. Đến nay các tập thể cũng như mỗi cá nhân đều đã đang thực hiện phần việc đăng ký của mình đảm bảo đúng thời gian và hiệu quả. Đã có nhiều tập thể và cá nhân được Huyện ủy khen thưởng đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được trao tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng của huyện. Đảng ủy các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị cũng thường xuyên phát hiện biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác vào các dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên địa bàn huyện Sơn Động, việc tổ chức học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu của Chỉ thị 05 ở một số đơn vị còn lúng túng trong lựa chọn nội dung, cách thức và phương pháp tiến hành, do đó hiệu quả chưa cao, ảnh hưởng đến chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể. Việc xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện, kế hoạch tuyên truyền Chỉ thị số 05-CT/TW ở một số đơn vị còn chung chung, chưa gắn với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Một bộ phận cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu địa phương, cơ quan, đơn vị chưa thực sự gương mẫu về trách nhiệm đối với công việc và gương mẫu về phong cách, đạo đức, lối sống. Công tác đăng ký, giải quyết những vấn đề bức xúc và triển khai các việc cụ thể làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số tổ chức đảng, đơn vị, cơ quan nhìn chung còn chưa cụ thể, chưa gắn với những yêu cầu, đỏi hỏi sát thực tại địa phương, đơn vị… 

Để tổ chức thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện trong thời gian tới, các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị tập trung triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp sau:

Một là, tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 21-CTr/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy với phương châm lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết, phân công rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ gắn với việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

Hai là, đổi mới việc học tập “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và sinh hoạt ở các cơ quan, đơn vị, nhằm phát huy hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Ba là, nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong việc xây dựng, nhân rộng và tuyên truyền gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về "Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường XHCN và hội nhập quốc tế".

Bốn là, tiếp tục đổi mới công tác giảng dạy những nội dung trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các nhà trường, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị; quan tâm tổ chức các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ trong học tập và làm theo Bác.

Năm là, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, nhằm nhân rộng và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng./.

Thạch Văn Chung
Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất