Tiếp tục đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
Thiếu tá Vũ Thị Hồng Duyên, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh Nam Định; Thiếu tá Trần Thị Mừng, Đội trưởng đội tham mưu, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy, Công an tỉnh Lào Cai và Thượng úy Nguyễn Thị Mai Phương, cán bộ đội 2, Phòng Bảo vệ chính trị 2, Công an thành phố Hà Nội chia sẻ những kỷ niệm trong công tác.

          
Ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (Chỉ thị 05) và Bộ Công an ban hành Chỉ thị số 05 về tiếp tục đẩy mạnh phong trào “Công an nhân dân (CAND) học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy” giai đoạn 2013-2018, Ban thường vụ Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc việc gắn phong trào với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Gắn học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với thực hiện Chỉ thị 05

Trong lãnh đạo, chỉ đạo đã xác định và lựa chọn những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, các khâu khó, việc khó để tập trung lực lượng, biện pháp giải quyết. Cụ thể là đã tổ chức thành lập Ban chỉ đạo và biên tập, cụ thể hóa 6 điều Bác dạy công an nhân dân để làm tài liệu học tập; tổ chức cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ (CBCS), đảng viên học tập nội dung cơ bản Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Sau học tập, các đảng bộ, chi bộ cơ sở đã xây dựng chương trình, kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND; mỗi cán bộ, đảng viên tự liên hệ, kiểm điểm và đăng ký phấn đấu làm theo Bác. Cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị thường xuyên đôn đốc, kiểm tra và coi đây là một tiêu chí quan trọng trong xem xét, đáng giá cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hằng năm, qua đó tạo ra những chuyển biến mới về nhận thức, hành động trong việc học tập, thực hiện và làm theo Bác.

Trong triển khai thực hiện đã gắn kết chặt chẽ việc học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; với thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ; với cuộc vận động xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các chuyên đề đột phá hằng năm của công an tỉnh. Cụ thể là: Nghị quyết số 06 về “Phong trào tự học, tự rèn, nâng cao phẩm chất, năng lực hiệu quả công tác; tăng cường kỷ cương, kỷ luật phòng ngừa tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng hình ảnh công an Nam Định sống trong lòng dân”; Nghị quyết số 15 về “Tăng cường công tác tư tưởng và giáo dục chính trị, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, nâng cao trách nhiệm hiệu quả công tác”; Nghị quyết số 52 về “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng văn hoá ứng xử trong thực hiện nhiệm vụ của CBCS; nâng cao hơn nữa chất lượng đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị”; Nghị quyết số 56 về “Xây dựng đội ngũ CBCS, lãnh đạo, chỉ huy gương mẫu, thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ, sống trong lòng dân”; Nghị quyết số 01 về “Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng người công an cách mạng, trách nhiệm, thân thiện, nhân văn trong lòng nhân dân”; Nghị quyết số 01 về “Siết chặt hơn nữa về kỷ cương, kỷ luật, ngăn chặn suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng hình ảnh đẹp công an Nam Định sống trong lòng dân”.

Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ công an tỉnh đã tổ chức cho hàng trăm cán bộ đoàn viên, hội viên tham gia cuộc thi tìm hiểu về 6 điều Bác dạy dưới hình thức hái hoa dân chủ. Các đơn vị, đoàn thể đã tổ chức các buổi sinh hoạt chính trị cho CBCS, đoàn viên, hội viên nghiên cứu các bài nói chuyện, bài viết, các chuyên đề về Chủ tịch Hồ Chí Minh; vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và thăm quan Bảo tàng Hồ Chí Minh để giúp CBCS nâng cao nhận thức chính trị và hiểu biết sâu sắc hơn nữa về thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhất là tình cảm của Bác đối với lực lượng CAND.

Hằng năm, Đảng ủy, Giám đốc công an tỉnh  tổ chức đối thoại với các đoàn viên, hội viên, gắn với tuyên dương 20 gương mặt thanh niên, phụ nữ tiêu biểu; theo đó các đơn vị tổ chức đối thoại giữa CBCS với tập thể cấp ủy, lãnh đạo, để lắng nghe những tâm tư, ý chí phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mỗi CBCS. Định kỳ hàng quý, công an tỉnh tổ chức giao ban công tác tư tưởng và thông tin tình hình thời sự đến đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Tổ chức cho CBCS học tập, thực hiện nghiêm chuẩn mực đạo đức theo “10 có, 10 không” và 5 tiêu chí gương mẫu của công an Nam Định ban hành. Đồng thời, gắn với tổ chức các hội nghị, tọa đàm về chuyên đề văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCS, về nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy nhất là người đứng đầu đơn vị, về tác phong và thái độ ứng xử trong giao tiếp của cán bộ chiến sĩ, vì nhân dân phục vụ và tọa đàm về phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Thông qua các cuộc tọa đàm, đã giúp cho mỗi CBCS có những kinh nghiệm, bài học quý báu để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, hết lòng, hết sức, vì nhân dân phục vụ. Thường xuyên tổ chức các đợt thanh tra, kiểm tra thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quy trình, quy chế, điều lệnh, góp phần hạn chế tiêu cực của CBCS trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ và rèn luyện đạo đức, lối sống. Kết quả, đại bộ phận CBCS đã giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc, mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu và công tác. Đã hạn chế thấp nhất tình trạng CBCS thờ ơ, thiếu trách nhiệm với công việc, nhất là thái độ cửa quyền, hách dịch, sách nhiều gây phiền hà, vô cảm với nhân dân, được nhân dân khen ngợi và ghi nhận.

Bên cạnh đó, đã tổ chức các đợt thi đua và ký giao ước thi đua giữa các đơn vị, các khối thi đua về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Hằng tháng đã kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong công tác, chiến đấu và phê bình. Đồng thời, rút kinh nghiệm các tập thể, cá nhân vi phạm khuyết điểm tại các buổi Lễ chào cờ Tổ quốc của công an tỉnh để nhân rộng trong toàn lực lượng công an tỉnh. Qua đó, đã kịp thời động viên, chấn chỉnh CBCS trong học tập, làm theo Bác và thực hiện 6 điều Bác dạy CAND.

Lực lượng công an tỉnh đã chủ động và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin đại chúng ở Trung ương và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu đậm về hình ảnh công an Nam Định học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập, thực hiện 6 điều Bác dạy. Thực tế đã có 1.690 tin, bài, ảnh, phóng sự truyền hình được đăng phát trong đó có 454 phóng sự truyền hình, 913 tin, bài viết, 314 ảnh được đăng phát trên Đài PTTH tỉnh Nam Định, Truyền hình CAND, Báo CAND, An ninh Thế giới, Cảnh sát toàn cầu, góp phần động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia và giúp đỡ lực lượng công an trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng công an Nam Định trong sạch, vững mạnh. 

Ban chấp hành Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 05 với nhiều hình thức, biện pháp phong phú gắn kết chặt chẽ với phong trào hành động cách mạng của đoàn, hội. Tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả Câu lạc bộ pháp luật nghiệp vụ thanh niên và các công trình phần việc thanh niên như: “Vọng gác Thanh niên”, “Tổ tuần tra thanh niên”; quan tâm, chú trọng  giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết dân tộc cho thế hệ trẻ theo gương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn thanh niên, hội phụ nữ đã phối hợp tổ chức cấp phát thuốc, chạy thận miễn phí cho những bệnh nhân nghèo, các cháu mồ côi, gia đình chính sách; tổ chức phát cháo và vé xe buýt miễn phí cho các bệnh nhân chạy thận có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa công an tỉnh; giúp dân gặt lúa, phòng chống bão tại các xã ven biển; vận động CBCS ủng hộ xây dựng nhà tình nghĩa cho thân nhân liệt sĩ công an, tặng quà gia đình chính sách, CBCS khó khăn, bị thương, hy sinh khi làm nhiệm vụ...

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trong lực lượng công an tỉnh, tập trung cải tiến quy trình, thủ tục giải quyết hồ sơ của tổ chức và công dân, giảm bớt giấy tờ và các khâu trung gian không cần thiết để rút ngắn thời gian giải quyết xử lý vi phạm. Cùng với đẩy mạnh cải cách hành chính, các lực lượng làm công tác tiếp dân đã làm thêm ngày thứ 7 với tinh thần “hết việc mới hết giờ”, “Tiếp dân như tiếp khách quý”, niêm yết công khai minh bạch thủ tục hồ sơ, lệ phí, số điện thoại, hòm thư góp ý tại nơi tiếp dân… để phục vụ nhân dân được thuận lợi. Điển hình là CBCS phòng PC64 đã tích cực học tập, làm theo Bác qua việc chủ động phối hợp với bưu điện tỉnh chuyển phát 34.215 chứng minh nhân dân, căn cước công dân đến tận tay công dân, đảm bảo rút ngắn thời gian đi lại, chờ đợi của công dân. CBCS đã đến tận nhà, bệnh viện tổ chức làm chứng minh nhân dân, căn cước công dân cho 1.025 công dân mắc bệnh, già yếu, không có khả năng đi lại, trong đó có 98 trường hợp đang bị cấp cứu tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức, được nhân dân ghi nhận, gửi thư khen ngợi.

Kết quả bước đầu

Sau một năm triển khai nghiêm túc, thực hiện đồng bộ việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với phong trào“CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, trong lực lượng công an tỉnh đã có sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức và hành động trên các mặt công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng và hậu cần.

Trên lĩnh vực đảm bảo an ninh quốc gia (ANQG), các lực lượng an ninh trong tỉnh quán triệt phương châm “An ninh chủ động”, đã triển khai đồng bộ các biện pháp, nắm chắc tình hình, xác định các địa bàn, đối tượng trọng điểm để tập trung công tác phòng ngừa, đấu tranh; tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước, đảm bảo an ninh kinh tế, văn hoá tư tưởng, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn, an ninh đô thị. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; quản lý chặt chẽ các hoạt động của người nước ngoài, Việt kiều về địa phương; chủ động nắm và tham mưu, phối hợp giải quyết cơ bản tình hình mâu thuẫn khiếu tố, đảm bảo ANTT. Tập trung đấu tranh, điều tra khám phá các vụ án xâm phạm ANQG; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng vũ trang và lực lượng an ninh cơ sở, thực hiện tốt phương án phòng thủ, bảo vệ chủ quyền an ninh tuyến biển.

Trên lĩnh vực đảm bảo trật tự an toàn xã hội, đã tham mưu phục vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện chương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và quản lý nhà nước trên lĩnh vực đảm bảo ANTT. Tập trung đấu tranh, bóc gỡ, triệt phá các băng nhóm tội phạm về hình sự, tội phạm kinh tế và tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội. Nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá các vụ án từ 75 - 80 %, trọng án đạt được từ 95 - 100%, không để xảy ra oan sai, sai phạm trong công tác bắt giam giữ, xử lý tội phạm, giữ vững 20 năm liên tục không để tội phạm sử dụng vũ khí, tội phạm có tổ chức theo kiểu xã hội đen. Phối hợp với các ngành chức năng tham mưu cấp ủy chính quyền tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ.

Trên lĩnh vực phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đã tiếp tục triển khai thực hiện sâu rộng trong các cơ quan, doanh nghiệp và ngoài xã hội theo từng chuyên đề, lĩnh vực cụ thể, gắn với thực hiện các mô hình phong trào “An toàn trường học”, “Ba an toàn” ở khu dân cư, vùng đồng bào theo các tôn giáo và khu công nghiệp, cụm công nghiệp an toàn về an ninh tật tự (ANTT); đồng thời tiếp tục triển khai, giải quyết, chuyển hoá 14 địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT giai đoạn 2016 - 2018. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới và chương trình hành động về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Gắn kết chặt chẽ nội dung thực hiện phong trào với triển khai thực hiện các nghị quyết liên tịch, kế hoạch liên ngành công an với Mặt trận Tổ quốc và các ban, ngành, đoàn thể nhằm giữ vững ANTT phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trên lĩnh vực xây dựng lực lượng, đảm bảo hậu cần, phong trào học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND đã góp phần tích cực và từng bước đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng công an. Qua thực hiện, đã góp phần làm cho đội ngũ CBCS nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và về ý nghĩa tác dụng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Từ đó, ra sức tu dưỡng, rèn luyện, tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của người công an cách mạng; nâng cao ý thức chấp hành đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, Chỉ thị, Nghị quyết và Điều lệnh CAND. Công tác quản lý CBCS được coi trọng, kỷ cương, kỷ luật được tăng cường, nội bộ đoàn kết, thống nhất, ý thức trách nhiệm, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của CBCS đã có những chuyển biến rõ rệt. Trong thực hiện đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân lập được nhiều thành tích xuất sắc trong công tác chiến đấu, thể hiện tinh thần mưu trí, dũng cảm, tận tụy với công việc, không nhận tiền hối lộ, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân được các cấp, các ngành khen thưởng, nhân dân ghi nhận. Công tác quản lý tài chính, tài sản, chi tiêu công đảm bảo theo đúng quy định của luật ngân sách, đáp ứng các yêu cầu công tác, chiến đấu thường xuyên và đột xuất; thực hành nghiêm tiết kiệm, chống lãng phí, quản lý sử dụng có hiệu quả các trang thiết bị phục vụ tốt công tác, chiến đấu.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích đạt được, ở một số nơi cấp ủy, thủ trưởng đơn vị chưa thực sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào; chưa xây dựng được nhiều mô hình điển hình tiên tiến để CBCS học tập, noi theo. Còn một phận CBCS công an nhận thức chưa đầy đủ, sâu sắc về 6 điều Bác Hồ dạy, có biểu hiện trung bình chủ nghĩa, hữu khuynh; vi phạm ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, tác phong, lối sống; có thái độ cửa quyền, hách dịch, sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Cá biệt, có trường hợp phải xử lý bằng pháp luật, đã làm ảnh hưởng đến chất lượng, hiểu quả công tác và lòng tin của nhân dân đối với lực lượng công an…

Trong thời gian tới, để việc thực hiện phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được thực hiện tốt, trở thành nhiệm vụ thường xuyên, nền nếp trong công an tỉnh, cấp ủy các cấp tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau

Một là, tiếp tục tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với 6 điều Bác Hồ dạy trong toàn lực lượng CAND, công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; làm cho mọi CBCS, nhân viên thấm nhuần ý nghĩa cách mạng, khoa học và từng nội dung của 6 điều Bác Hồ dạy, của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, biến nhận thức thành hành động, việc làm tự giác hàng ngày. Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, nghiên cứu lý luận về 6 điều Bác Hồ dạy để bổ sung, hoàn thiện nhận thức và nâng cao hiệu quả vận dụng vào từng lĩnh vực công tác của ngành.

Hai là, cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, gắn kết chặt chẽ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”; lồng ghép với các phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả các mặt công tác của toàn lực lượng. Coi trọng tự phê bình và phê bình, quản lý cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ, siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, tạo môi trường lành mạnh ở từng đơn vị, để mỗi cán bộ, chiến sĩ tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, tư cách theo 6 điều Bác Hồ dạy.

Ba là, các đơn vị công an trong tỉnh căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, đặc thù công tác, để cụ thể hóa 6 điều Bác Hồ dạy thành những chuẩn mực về phẩm chất cán bộ và thể chế hóa thành các tiêu chuẩn thi đua. Lấy kết quả học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là những nội dung quan trọng để đánh giá, phân loại, bình xét thi đua hằng năm của tập thể, cá nhân; nhất là trong đánh giá cán bộ để quy hoạch, luân chuyển, điều động, đào tạo, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ.

Bốn là, thực hiện nghiêm túc Quy chế nêu gương; cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị công an trong tỉnh phải thực sự gương mẫu, đi đầu trong học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mỗi CBCS công an phải lấy 6 điều dạy của Bác và phong cách đạo đức của Người để tự “soi mình”, không ngừng nỗ lực tu dưỡng, rèn luyện hoàn thiện bản thân. Phải luôn vững vàng trước sự tấn công của các thế lực thù địch, các loại tội phạm và những cám dỗ tiêu cực của mặt trái kinh tế thị trường; bồi đắp ý chí khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tâm huyết, tận tụy, năng động, sáng tạo, nhạy bén, mưu trí, dũng cảm trong công tác và chiến đấu.

Năm là, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phong trào “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể, tranh thủ sự ủng hộ của nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp đưa phong trào ngày càng phát triển mạnh mẽ, vững chắc. Tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng công an với nhân dân; thực hiện tốt phương châm gần dân, trọng dân, có trách nhiệm với dân, lắng nghe ý kiến góp ý của nhân dân; thường xuyên tổ chức các hoạt động giúp dân, thi đua làm nhiều việc tốt phục vụ nhân dân; xây dựng hình ảnh đẹp công an Nam Định sống trong lòng dân.

Sáu là, tăng cường công tác tuyên truyền về kết quả học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của lực lượng Công an Nam Định. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những gương người tốt, việc tốt, gương điển hình tiên tiến trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTT, trong rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quan liêu, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; động viên, cổ vũ các tầng lớp nhân dân tích cực giúp đỡ lực lượng CAND tỉnh trong công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh./.

Trần Mạnh Quân
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nam Định
 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất