Bắc Giang: Tuyên truyền, đẩy mạnh việc học và làm theo Bác
“Nồi cháo nhân đạo” của Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Dũng tại Bệnh viện Đa khoa huyện

Chú trọng công tác tuyên truyền

Năm 2017, hệ thống tuyên giáo từ tỉnh đến cơ sở đã chủ động, tích cực chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần khích lệ tinh thần cán bộ, đảng viên và nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra, nhất là tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với  phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã định hướng tuyên truyền, sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề tập trung vào học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng các cơ quan thông tin truyền thông của tỉnh xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; phối hợp với các cơ quan báo chí Trung ương giới thiệu, tuyên truyền, biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chỉ đạo nâng cao chất lượng nội dung chuyên mục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong bản tin sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể và trên trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hằng tháng, phát hành 8.500 bản tin sinh hoạt chi bộ tới các chi bộ trong Đảng bộ tỉnh. Năm 2017, toàn tỉnh có hàng trăm tin, bài tuyên truyền về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở địa phương, đơn vị mình. 

Trường Chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố đưa nội dung chương trình, cập nhật các tài liệu mới về triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng vào các bài giảng, tài liệu học tập. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các bài giảng về văn học, lịch sử, sinh hoạt ngoại khóa, giờ chào cờ đầu tuần... Nhiều đơn vị như Tân Yên, Lạng Giang, Yên Thế, Sơn Động, Lục Ngạn, Thành phố Bắc Giang, ... chủ động, sáng tạo tổ chức cho học viên, đoàn viên, học sinh tham quan thực tế, kết nạp đoàn viên, đội viên tại nhà truyền thống và khu di tích lịch sử trên địa bàn; Tổ chức sinh hoạt ngoại khóa gắn với các chuyến du lịch về nguồn góp phần giáo dục lòng yêu nước, truyền thống văn hóa, cách mạng của dân tộc, quê hương cho thế hệ trẻ. Các đơn vị như: Đảng ủy Công ty Đạm và Hóa chất Hà Bắc, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng ủy Quân sự Tỉnh... làm tốt công tác tuyên truyền trực quan về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

Gắn học và làm theo Bác với thực hiện nhiệm vụ chính trị 

Xác định việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa" là một giải pháp quan trọng để xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 32- KH/TU ngày 07/3/2017 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017; tổ chức sinh hoạt sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh học tập Chuyên đề tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ bằng hình thức trực tuyến tại 113 điểm cầu, với 21.464 đảng viên, cán bộ tham dự. 

Năm 2017, các cấp ủy đảng, chính quyền, ban, ngành chức năng của tỉnh chú trọng đẩy mạnh việc học và làm theo Bác; gắn thực hiện Chỉ thị số 05 với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, nhất là những việc trọng tâm, bức xúc, nổi cộm liên quan mật thiết đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân. Tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nhu cầu thường xuyên, liên tục, hằng ngày tại mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, nhằm làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hoá, con người Bắc Giang.

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, các cấp, các ngành, địa phương đã tổ chức đăng ký việc làm theo Bác gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, cơ quan, đơn vị. Ngay từ đầu năm 2017 các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh tổ chức đăng ký việc “làm theo” Bác, trong đó mỗi tập thể và cá nhân lựa chọn từ 01 đến 02 việc làm theo gắn với nhiệm vụ cụ thể của cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Năm 2017, toàn tỉnh có 472 việc của tập thể, 63.132 việc của đảng viên và hàng nghìn việc của đoàn viên, hội viên đăng ký làm theo gương Bác, tập trung vào các nội dung: khắc phục những khuyết điểm, hạn chế sau nhận diện những biểu hiện suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); thực hiện nội quy, giờ giấc làm việc; tiết kiệm chống lãng phí; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ.

Trong quá trình triển khai, đã có một số đơn vị lựa chọn và xây dựng các điển hình tiên tiến của tập thể và cá nhân làm theo gương Bác, nhất là đăng ký việc làm mới của người đứng đầu, như Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy các cơ quan tỉnh, Huyện ủy Tân Yên và Thành ủy Bắc Giang... Ở Huyện ủy Yên Dũng, thiết thực làm theo Bác, nhiều cán bộ, đảng viên đã hăng hái đăng ký những việc làm cụ thể trong công việc, cuộc sống hàng ngày. Việc làm tốt của mỗi cá nhân khi trở nên tự giác, thường xuyên sẽ góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa... Theo báo cáo, kết quả giải quyết các vụ việc đăng ký làm theo của tập thể và cá nhân trong năm 2017 đạt trên 90%, góp phần tích cực vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Năm 2017, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nghị quyết để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị. Do có sự chỉ đạo quyết liệt, sát sao của các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh tiếp tục được cải thiện. Thu hút đầu tư đạt kết quả ấn tượng, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã thu hút được tổng số vốn đăng ký mới và bổ sung quy đổi đạt 2,21 tỷ USD, bằng 88,4% kế hoạch. Số doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh, từ đầu năm đến ngày 15/11/2017, có 1.144 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 60,5%, vượt 14,4% kế hoạch.

Cùng đó, việc huy động nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông được chú trọng. Các dự án giao thông quan trọng được tập trung nguồn lực, cơ bản đảm bảo tiến độ. Dự kiến đến hết năm 2017, sẽ hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng các tuyến nhánh 1, 2, 3 thuộc dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 293 và các tuyến nhánh vào Tây Yên Tử, chùa Vĩnh Nghiêm; dự án đường tỉnh 398 (Yên Dũng) đi Quốc lộ 18; hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và khởi công dự án đường vành đai IV. Công tác bảo vệ môi trường được quan tâm, các chỉ tiêu về phát triển bền vững đều đạt kế hoạch đề ra, như: Tỷ lệ thu gom được xử lý hợp vệ sinh đạt 86,8%, tỷ lệ dân số thành thị được cung cấp nước sạch đạt 79%, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 92,8%... 

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được chú trọng, Trung tâm hành chính công hoạt động ổn định, hiệu quả, nhiều sở ngành đã đưa 100% thủ tục hành chính ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm. Đã triển khai dịch vụ trả kết quả một số thủ tục hành chính qua bưu điện, qua đó tiết kiệm công sức, chi phí và thời gian của tổ chức, cá nhân. UBND tỉnh đã phê duyệt Kiến trúc chính quyền điện tử tỉnh Bắc Giang, phiên bản 1.0; tiếp tục sắp xếp, kiện toàn các cơ quan nhà nước theo hướng ngày càng tinh gọn, thống nhất gắn với việc thực hiện tinh giảm biên chế. Năm 2017, toàn tỉnh đã tinh giản biên chế được 396 trường hợp. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 140-NQ/TU, ngày 23/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đến nay đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp theo Nghị quyết (riêng Đề án sát nhập các trung tâm: Xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp, xúc tiến du lịch, xúc tiến thương mại và khuyến công đang chờ chỉ đạo của Trung ương).

Việc ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao được tăng cường. Năm 2017, tỉnh có 16 đề tài, dự án được triển khai tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, các sản phẩm đặc trưng của tỉnh như: rau an toàn, ba kích, cam đường canh, giống cây lâm nghiệp, khoai tây... Có nhiều đề tài, dự án mang lại hiệu quả kinh tế cao như chiết xuất curcumin từ cây nghệ, giống khai tây nhập khẩu (đạt 21 tấn/ha),...

Khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII): đã có 10/10 huyện, thành phố đăng ký 41 vụ việc bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, tồn tại để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết dứt điểm; các cơ quan, đơn vị, các xã, phường, thị trấn đăng ký giải quyết 5.016 vụ việc. Các vụ việc đăng ký giải quyết dứt điểm tập trung ở các lĩnh vực như: Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; giải quyết dứt điểm tình trạng đơn thư khiếu kiện về đất đai; vấn đề môi trường; nâng cao ý thức nêu gương, tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ và hiệu quả công tác; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi nhiệm vụ, tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân; nâng tỷ lệ kết nạp đảng viên mới là trưởng thôn, bản, phố... Việc giải quyết các vụ việc phức tạp được triển khai quyết liệt, hiệu quả, theo hướng phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, tổ chức và doanh nghiệp. Do đó đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Kết quả giải quyết những việc đăng ký làm theo đạt 93%, tiêu biểu như các đơn vị: Thành ủy Bắc Giang, Huyện ủy Lạng Giang, Tân Yên, Việt Yên và Đảng ủy Các cơ quan tỉnh tỉnh...

Bên cạnh những kết quả đạt được, ở Bắc Giang vẫn còn một số cấp ủy, đơn vị, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về nhiệm vụ học tập, nghiên cứu Chỉ thị số 05-CT/TW, do đó chưa thực sự tích cực chỉ đạo cán bộ, đảng viên xây dựng, hoàn chỉnh Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cam kết rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". Việc gắn thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với thực hiện nhiệm vụ chính trị ở một số đơn vị chưa tốt. Nội dung chương trình, kế hoạch thực hiện còn chung chung; chưa xác định rõ nội dung trọng tâm, khâu đột phá, vấn đề nổi cộm, bức xúc, những nhiệm vụ cần làm ngay và thường xuyên theo lộ trình gắn với thực tiễn đơn vị để tập trung lãnh đạo thực hiện... 
 
Vì vậy, để việc học và làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực, các cấp ủy đảng trên địa bàn tỉnh cần chú trọng tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung trong Chỉ thị số 05-CT/TW và các văn bản chỉ đạo của Trung ương gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các phong trào thi đua và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó, lựa chọn các vấn đề bức xúc, nổi cộm hoặc còn hạn chế, yếu kém ở địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung giải quyết theo phương châm rõ việc, rõ người chịu trách nhiệm và rõ thời gian hoàn thành nhiệm vụ. Các cơ quan, ban, ngành chức năng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các hình thức đa dạng, phong phú; tăng cường tuyên truyền trực quan, tuyên truyền qua các gương điển hình tiên tiến gắn với phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW thành một nội dung trong kế hoạch kiểm tra, giám sát của cấp mình; khắc phục, ngăn ngừa bệnh hình thức, thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực...

Thạch Văn Chung
Phó Trưởng ban Thường trực, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bắc Giang


 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất