Trà Vinh nhân rộng mô hình “Đảng viên 4 tốt”

Ông Dương Hiền Hải Đăng, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy thành phố Trà Vinh cho biết, nội dung mô hình “Đảng viên 4 tốt” là nêu gương tốt về đạo đức lối sống; nêu gương tốt về nói đi đôi với làm; nêu gương tốt về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; nêu gương tốt về đoàn kết gắn bó với nhân dân. 
 Theo Bí thư Đảng ủy phường 7 Phạm Phước Trải, thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và qua sự đánh giá nhận diện trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Ban Thường vụ Đảng ủy phường 7 nhận thấy một bộ phận cán bộ, đảng viên có những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, thiếu tính tiên phong, gương mẫu, chưa tận tâm, tận tình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Từ thực tế đó, Ban Thường vụ Đảng ủy phường 7 xây dựng mô hình “Đảng viên 4 tốt” để triển khai thực hiện trong toàn đảng bộ. Từng đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ phường là những người tiên phong nêu gương tốt và đảm nhận trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, giám sát đảng viên theo từng chi bộ. Từng đảng viên đều tự xây dựng kế hoạch, có sổ nhật ký trong việc nêu gương “Đảng viên 4 tốt” để hàng tháng trong sinh hoạt chi bộ tự phê bình những ưu điểm hạn chế, qua đó được tập thể biểu dương, đóng góp với tinh thần thẳng thắn cùng nhau tiến bộ. 

Bí thư Đảng ủy phường 7 Phạm Phạm Phước Trải cho biết, mô hình “Đảng viên 4 tốt” mới tổ chức qua 3 kỳ sinh hoạt chi bộ, cần có thêm thời gian để đúc kết kinh nghiệm. Tuy nhiên bước đầu mô hình này đã mang lại những chuyển biến tích cực đối với đảng viên, nhất là về tinh thần trách nhiệm, thái độ ứng xử với đồng nghiệp, đồng chí và trong công tác tiếp công dân. Tỷ lệ đảng viên vắng họp chi bộ được khắc phục và đảng viên đã tích cực góp ý kiến cho tập thể nhiều hơn, không còn tình trạng thụ động, không tham gia phát biểu ý kiến./. 

 

Phúc Sơn/TTXVN 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất