Bộ Công an công bố và bàn giao cuốn sách "Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân".
Quang cảnh Lễ công bố và bàn giao cuốn sách "Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân".

Chủ trì Lễ công bố và bàn giao sách có các đồng chí: Đồng chí Thượng tướng, PGS.TS. Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Phạm Chí Thành, Quyền Giám đốc - Tổng Biên tập, Chủ tịch Hội đồng Biên tập - Xuất bản Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách “Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân” được thực hiện theo Kế hoạch số 174-KH/ĐUCA, ngày 7/02/2020 của Đảng ủy Công an Trung ương, nhằm cung cấp hệ thống lý luận cơ bản, đánh giá thực trạng, dự báo và đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong lực lượng Công an nhân dân; đồng thời là tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học, giảng dạy, học tập đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn diện.

Ngoài Phụ lục tập hợp một số văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng, thống kê các cuộc kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương nhiệm kỳ 2010 - 2015 và nhiệm kỳ 2015 - 2020, cuốn sách gồm các nội dung chính sau:

Phần thứ nhất: Những vấn đề cơ bản về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân.

Phần thứ hai: Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân giai đoạn 2010 - 2020.

Phần thứ ba: Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân.

Nguồn tài liệu nghiên cứu, biên soạn cuốn sách được tổng hợp, hệ thống hóa từ các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước về công tác Công an nói chung, công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân nói riêng; các bài nói, bài viết, bài phát biểu thể hiện sự quan tâm, chăm lo giáo dục và rèn luyện lực lượng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bộ sách Hồ Chí Minh toàn tập; chỉ thị, nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong toàn lực lượng Công an; các báo cáo sơ kết, tổng kết hằng năm về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp trong Công an nhân dân.

Cuốn sách "Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân" được giới thiệu tại Lễ công bố (ảnh DP)

Đặc biệt, các số liệu trong cuốn sách được phân tích, tổng hợp dựa trên hệ thống các phiếu khảo sát gửi cấp ủy và ủy ban kiểm tra đảng ủy các cấp trong toàn lực lượng Công an, do đó có độ chính xác và tin cậy cao. Bên cạnh đó, cuốn sách tham khảo các nghiên cứu chuyên sâu về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của các nhà lãnh đạo, quản lý, các nhà khoa học có uy tín trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Cuốn sách vinh dự được đồng chí Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng viết Lời tựa, thể hiện sự quan tâm to lớn của Đảng, Nhà nước đối với lực lượng Công an nhân dân, trong đó có công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng trong Công an nhân dân.

Cuốn sách ra mắt bạn đọc nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020), góp phần tôn vinh những đóng góp thầm lặng song hết sức vẻ vang của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công an nhân dân Việt Nam “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; “Chỉ biết còn Đảng thì còn mình”.

Cuốn sách là kết quả của sự chỉ đạo tập trung, thống nhất, khoa học của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; của quá trình làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm của tập thể nhóm nghiên cứu, biên soạn và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp trong lực lượng Công an nhân dân với Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an Trung ương, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật; sự cộng tác, giúp đỡ nhiệt tình của các nhà khoa học, các chuyên gia trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân.

Tại buổi Lễ công bố và bàn giao sách, Ban Tổ chức có trưng bày giới thiệu nhiều ấn phẩm của Bộ Công an về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội... được xuất bản tại Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật thời gian qua./.

Vân Khánh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất