Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025
Đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an tặng hoa chúc mừng Đại hội. (Ảnh: TA)

Dự Đại hội có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Trần Văn Túy, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thị Thanh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Công tác đại biểu của Quốc hội; Nguyễn Mạnh Hùng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Nguyễn Đình Khang, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; Hồ Đức Phớc, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang.

Về phía tỉnh Bắc Ninh, có các đồng chí: Nguyễn Nhân Chiến, UVTW Đảng, Bí thư tỉnh Bắc Ninh; Đào Hồng Lan, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Nguyễn Thị Hương Giang, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ và 315 đại biểu chính thức đại diện cho 58.143 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh dự Đại hội.

PHẤN ĐẤU TỚI NĂM 2022 CƠ BẢN TRỞ THÀNH THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ Bắc Ninh khẳng định, hòa trong thành tựu chung của cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Bắc Ninh luôn tự hào về những thành quả đạt được sau hơn 23 năm tái lập tỉnh và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, sự tác động do suy giảm kinh tế toàn cầu và đại dịch Covid-19; song, được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Ban, Bộ, ngành, đoàn thể cơ quan Trung ương và sự hợp tác của các tỉnh, thành phố bạn; Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã phát huy truyền thống, kết quả của nhiều nhiệm kỳ trước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu giành được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vựcĐến nay, đã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu chủ yếu mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX đề ra; nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt cao trong nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước, như: Quy mô nền kinh tế, giá trị sản xuất công nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, kim ngạch xuất nhập khẩu, xây dựng nông thôn mới, một số chỉ tiêu về giáo dục, y tế, an sinh xã hội… Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại được mở rộng; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có nhiều đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục được củng cố. 

Đồng chí Nguyễn Hữu Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: TA)

Đồng chí Nguyễn Nhân Chiến, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh phát biểu khai mạc Đại hội. (Ảnh: TA)

Bắc Ninh là một cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng Bắc Bộ, cơ bản là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cả nước.

Sau gần 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 10 năm thực hiện chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 và thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng, đất nước tiếp tục phát triển nhanh và khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật; những thành tựu đó đã khẳng định và nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh lưu ý, bước vào giai đoạn phát triển mới, Bắc Ninh đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức khó lường, cần được dự báo cụ thể, để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp. 

Tham dự Đại hội Đảng bộ lần thứ XX tỉnh Bắc Ninh có 315 đại biểu chính thức đại diện cho 58.143 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh, trong đó, có 49 đại biểu là Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XIX và 266 đại biểu chính thức được bầu qua các Đại hội của 11 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh uỷ.

Đây là Đại hội của “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững, cơ bản trở thành Thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại”, Bí thư Tỉnh uỷ Bắc Ninh cho biết.

TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ LUÔN THUỘC NHÓM ĐẦU CỦA CẢ NƯỚC

Báo cáo nêu rõ, Kinh tế- xã hội tỉnh Bắc Ninh đã có những bước phát triển đột phá, năng động, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, với nhiều chỉ tiêu thuộc nhóm các tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước.

Tập trung thực hiện sáu nhiệm vụ trọng tâm, ba đột phá chiến lược theo Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo động lực xây dựng Bắc Ninh phát triển toàn diện.Nghiên cứu, xây dựng và triển khai nhiều cơ chế chính sách đột phá, phát huy lợi thế so sánh, năng lực cạnh tranh, tận dụng ưu thế của thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, hướng tới phát triển bền vững. Đẩy mạnh đầu tư phát triển đồng bộ và hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng để Bắc Ninh tiếp tục phát triển toàn diện,hoàn thiện các tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương. Tạo bước đột phá trong phát triển nguồn nhân lựctạo tiền đề cơ bản đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của vùng.

Các đoàn đại biểu vào dự Đại hội. (Ảnh: TA)

Các đoàn đại biểu vào dự Đại hội. (Ảnh: TA)

Thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát huy lợi thế so sánh, năng lực cạnh tranh, đẩy nhanh quá trình đô thị hóa, xây dựng các yếu tố nền tảng đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, đưa Bắc Ninh trở thành cực tăng trưởng của Vùng Thủ đô và Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân tăng 6,6%/năm (tính riêng giai đoạn 2016 - 2019 tăng 9,2%); quy mô GRDP (giá hiện hành) năm 2020 ước đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2015 và chiếm 3% GDP cả nước, đứng thứ 7 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.900 USD, gấp 1,2 lần so với năm 2015 và gấp 2,1 lần bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Năm 2020, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 74,7%; dịch vụ chiếm 22,1%; nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 3,2%.

Công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao trở thành ngành mũi nhọn, giữ vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp điện tử, công nghiệp công nghệ cao của cả nước. Quy mô sản xuất công nghiệp tăng nhanh, khẳng định vững chắc vai trò “đầu tàu” cho tăng trưởng và phát triển kinh tế; tỷ trọng sản phẩm công nghiệp công nghệ cao tăng từ 61,7% năm 2015 lên 86% năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước 1.066 nghìn tỷ đồng, gấp gần 1,7 lần năm 2015 (riêng năm 2019 đạt 1.109 nghìn tỷ đồng); bình quân tăng 11,2%/năm; đứng thứ nhất toàn quốc. Bước đầu phát triển công nghiệp hỗ trợ, hình thành các cụm liên kết, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Công nghiệp trong nước được quan tâm, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và xây dựng thương hiệu sản phẩm theo hướng xanh, bền vững.

Năm 2020, tổng thu ngân sách ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015, bình quân tăng 12,2%/năm (riêng năm 2019 đạt 30,4 nghìn tỷ đồng); trong đó thu nội địa bình quân tăng 15,8%/năm. Quản lý chi ngân sách địa phương chặt chẽ, hiệu quả; tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 ước đạt 18,7 nghìn tỷ đồng; gấp 2 lần năm 2015, bình quân tăng 15,3%/năm.

Thương mại, dịch vụ phát triển theo hướng văn minh, hiện đại, thu hẹp khoảng cách giữa thị trường khu vực thành thị và nông thôn. Hạ tầng thương mại, dịch vụ được đẩy mạnh; hình thành mạng lưới 4 trung tâm thương mại quy mô lớn; 469 siêu thị, chợ truyền thống, cửa hàng tiện ích; 3 tuyến phố chuyên doanh, gắn kết thành thị với nông thôn, Bắc Ninh với các tỉnh. Năm 2020, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước 63,9 nghìn tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015; bình quân tăng 12,5%/năm. Hoạt động ngoại thương đóng góp lớn cho kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước; năm 2020 xuất khẩu ước 36 tỷ USD (vượt 4 tỷ USD so mục tiêu Đại hội), gấp 1,7 lần năm 2015 và đứng thứ 2 toàn quốc. Hoạt động du lịch được đầu tư, phát triển gắn với văn hóa, làng nghề truyền thống; tạo thành chuỗi cung ứng dịch vụ.

Nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, gắn với đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới. Tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng liên kết, tích tụ ruộng đất, áp dụng tiến bộ khoa học, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, góp phần đảm bảo an ninh lương thực.

Đến ngày 13/8/2020, 11/11 Đảng bộ trực thuộc Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức thành công đại hội (giảm 1 đảng bộ so với nhiệm kỳ trước do sát nhập Đảng bộ Khối cơ quan tỉnh và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh thành Đảng bộ Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh).

Tổng số cấp uỷ viên được bầu: 369 đồng chí; giảm 51 đồng chí so với khoá trước (do giảm 01 đảng bộ và thực hiện chủ trương giảm 5% số lượng cấp uỷ). Cấp uỷ viên tham gia lần đầu 80 đồng chí, chiếm 21,7% so với khoá trước giảm 10%. Số cấp uỷ viên là nữ 66 đồng chí, chiếm 17,9%; so với khoá trước tăng 4,6%. Đơn vị có tỷ lệ cấp uỷ viên là nữ cao: Đảng bộ Thành phố Bắc Ninh 10 đồng chí, chiếm 25,64%; Đảng bộ huyện Tiên Du 10 đồng chí, chiếm 26,3%.Số cấp uỷ viên tuổi trẻ (dưới 40 tuổi): 52 đồng chí, chiếm 14,09%; so với khoá trước tăng 0,5%. Đơn vị có cấp uỷ viên trẻ tuổi tỷ lệ cao: Đảng bộ huyện Tiên Du 9 đồng chí, chiếm 23,6%; Đảng bộ huyện Yên Phong 9 đồng chí, chiếm 23,6%. Số dư bầu cấp uỷ bình quân là 11,95%, đơn vị có số dư cao là Đảng bộ quân sự tỉnh 15,4%, đơn vị có số dư thấp nhất là Đảng bộ huyện Thuận Thành 10,2%.

315 đại biểu chính thức đại diện cho 58.143 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. (Ảnh: TA)

315 đại biểu chính thức đại diện cho 58.143 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. (Ảnh: TA)

Bầu trực tiếp bí thư tại đại hộiCác đảng bộ được chọn đại hội thí điểm đều là những đơn vị tiêu biểu, đại diện cho các loại hình đảng bộ; đại hội đã hoàn thành tốt nội dung chương trình đại hội đề ra, bảo đảm đúng nguyên tắc, Điều lệ Đảng, Quy chế bầu cử trong ĐảngKết quả 04/05 đồng chí bí thư trúng cử với số phiếu đạt 100%; 1 đồng chí trúng cử với số phiếu 98,99%. Việc thí điểm trực tiếp bầu bí thư tại đại hội góp phần mở rộng dân chủ trong Đảng, phát huy quyền dân chủ trực tiếp của đại biểu dự đại hội, nâng cao vai trò, trách nhiệm, uy tín của người đứng đầu cấp uỷ, phát huy trí tuệ, đề cao ý thức trách nhiệm của toàn đảng bộ và đại biểu dự đại hội.

Báo cáo chính trị đã bám sát vào phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước để kiểm điểm, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện của nhiệm kỳ, chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân, bài học kinh nghiệm; gắn với kiểm điểm lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, đồng thời xác định rõ mục tiêu, phương hướng,nhiệm vụ và giải pháp thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ tới. Báo cáo kiểm điểm của cấp uỷ đã nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ tự soi, tự sửa, nghiêm túc, thẳng thắn, khách quan, cầu thị; kiểm điểm rõ vai trò, trách nhiệm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy, từng cấp ủy viên và người đứng đầu; chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm, nhất là nguyên nhân chủ quan, để khắc phục trong nhiệm kỳ tới.

Quá trình chuẩn bị nhân sự được Ban Thường vụ bám sát chủ trương chỉ đạo của Trung ương. Chủ động rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý giai đoạn 2015-2020 (2016-2021) và 2020-2025 (2021-2026), kịp thời báo cáoBộ Chính trị, Ban Bí thưphê duyệt theo quy định. Rà soát, nhận xét, đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ cấp ủy, cán bộ đương nhiệm và được quy hoạch; thực hiện sắp xếp, luân chuyển, bố trí và thực hiện chính sách cán bộ, chuẩn bị trước một bước về nguồn nhân sự cấp ủy khóa mới. Nghiêm túc thực hiện thẩm tra, xác minh và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nguồn nhân sự được giới thiệu bầu cử cấp ủy khóa mới.

TẬP TRUNG 4 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM ĐỂ TỈNH PHÁT TRIỂN NHANH, BỀN VỮNG

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Bắc Ninh đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới, nhưng cũng phải đối mặt với những nguy cơ, thách thức khó lường, cần được dự báo cụ thể, để đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp. Hướng tới thời kỳ mới, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng của vùng Thủ đô và vùng Đồng bằng Bắc Bộ, cơ bản là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, tạo nền tảng phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương và có đóng góp tích cực cho sự phát triển chung của cả nước tập trung ở 4 nội dung quan trọng sau: 

Một làtổng kết thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của nhiệm kỳ 2020-2025.

Hai làthảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Ba là, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

Bốn là, bầu đại biểu đại diện cho Đảng bộ tỉnh đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Bên cạnh đó, nhân dân tỉnh nhà mong muốn Nghị quyết của Đại hội lần này và nhất là Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX phải tạo được những bước đột phá thực sự để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra, rất thiết thực và cụ thể như: Huy động, quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho phát triển, khắc phục tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong việc quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài sản công; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế nhà nước và doanh nghiệp nhà nước; khuyến khích, tạo thuận lợi cho kinh tế tư nhân phát triển trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế; đổi mới mạnh mẽ mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở nhận thức đây là nhiệm vụ cơ bản, trọng yếu, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh

Tạo đột phá mạnh mẽ trong phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao;xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh. Bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; chú trọng bảo đảm tính bền vững trong các chính sách dân số và phát triển, chính sách xã hội, nhất là phúc lợi xã hội.Xây dựng và phát huy giá trị văn hoá, sức mạnh conngười; thực hiện những giải pháp đột phá nhằm ngăn chặn có hiệu quả sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực xã hội và các tệ nạn xã hội.

Xây dựng lực lượng vũ trang tinh nhuệ, từng bước hiện đại. Chủ động ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh; phát hiện sớm và xử lý kịp thời những nhân tố bất lợi; đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch.

Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, Nhà nước và toàn hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết và thường xuyên đấu tranh phê phán, bác bỏ các quan điểm sai trái, thù địch; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, với quyết tâm cao hơn, hành động mạnh mẽ, quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tiếp tục tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp,đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kết hợp giữa tăng cường kỷ cương, kỷ luật, thượng tôn pháp luật, xây dựng Đảng nghiêm minh với giáo dục, bồi dưỡng nhân cách, đạo đức cách mạng để phòng ngừa và đấu tranh có hiệu quả với các căn bệnh của chủ nghĩa cá nhân. Thực hiện tốt quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Đổi mới mạnh mẽ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng theo hướng phối hợp chặt chẽ và đồng bộ giữa các cơ quan kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử và các cơ quan quản lý nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

TẬN DỤNG TỐI ĐA NHỮNG ƯU THẾ CỦA ĐỊA PHƯƠNG HOÀN THÀNH CHỈ TIÊU ĐỀ RA TRONG NHIỆM KỲ MỚI

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Đại tướng Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thay mặt Bộ Chính trị đánh giá cao, biểu dương những thành tích xuất sắc mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.Đồng chí nhấn mạnh, nhiệm kỳ 2015-2020 vừa qua, trong bối cảnh quốc tế, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, đất nước phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức và tác động của thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ; Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân tỉnh Bắc Ninh đã chủ động, sáng tạo, linh hoạt, với quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu, đạt được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là: (1) Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành và hoàn thành vượt mức 19/26 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIX đề ra (Nếu không ảnh hưởng dịch Covid-19 thì Bắc Ninh sẽ hoàn thành vượt mức 22/26 chỉ tiêu).

Đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: TA)

Đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội (Ảnh: TA)

Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị được củng cố, tăng cường, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII), gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng không ngừng được nâng lên; phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng được đổi mới và hiệu quả; trong nhiệm kỳ kết nạp 8.245 đảng viên mới, đạt110% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt chi bộ; đảm bảo tính nghiêm túc, chặt chẽ, thực chất, khách quan trong đánh giá chất lượng tổ chức đảng, đảng viên; Công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ được thực hiện với quyết tâm chính trị cao, nhất là Nghị quyết số 18,19 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tăng cường. Công tác dân vận, hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới, hướng về cơ sở, tạo sự đồng thuận, nâng cao niềm tin của Nhân dân với Đảng và chính quyền…

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được là cơ bản, Đại hội cũng đã thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn hạn chế, tồn tại, đó là: tính ổn định trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh chưa cao, kinh tế chịu ảnh hưởng lớn của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và xuất khẩu; việc phát triển công nghiệp hỗ trợ còn hạn chế; thương mại dịch vụ có chuyển biến, song chưa phát huy được tối ưu các tiềm năng lợi thế; sản xuất nông nghiệp còn khó khan; một số chỉ tiêu Đại hội chưa đạt kế hoạch đề ra như: Tốc độ tăng trưởng kinh tế, GRDP bình quân đầu người, tỷ lệ đô thị hóa, công tác bảo vệ, xử lý ô nhiễm môi trường, nhất là tại các cụm công nghiệp, làng nghề, khu dân cư...; công tác quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng, phát triển đô thị; các lĩnh vực văn hóa - xã hội có mặt còn hạn chế; thứ tư là, tình hình đơn thư, khiếu kiện có lúc, có nơi còn tiềm ẩn phức tạp; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và một số mặt trong công tác xây dựng Đảng và công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan tư pháp còn có mặt hạn chế…

Đồng chí Tô Lâm nhận định những thách thức đặt ra trong thời gian tới, trong những năm tới, hòa bình, hợp tác, phát triển sẽ tiếp tục là xu thế chủ đạo, nhưng cạnh tranh chiến lược, chiến tranh cục bộ, xung đột vũ trang, tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo, tài nguyên, xung đột sắc tộc, tôn giáo, hoạt động can thiệp, lật đổ, ly khai, khủng bố tiếp tục gia tăng. Những vấn đề toàn cầu như bảo vệ hòa bình, an ninh nguồn nước, an ninh con người, an ninh xã hội, các mối đe dọa an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, nhất là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường…; đáng chú ý, đại dịch COVID-19 đã và đang tác động, ảnh hưởng sâu sắc đến tất cả các quốc gia, khu vực đặt ra thách thức, nguy cơ lớn, thậm chí làm thay đổi quan hệ quốc tế; kinh tế thế giới đứng trước nguy cơ rơi vào đợt suy thoái mới; các hoạt động bảo hộ thương mại gia tăng, tác động tiêu cực tới tăng trưởng, làm nền kinh tế thế giới biến động phức tạp hơn. Do vậy, tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục nghiên cứu, cập nhật bối cảnh quốc tế, trong nước, nhận định rõ hơn các thời cơ, thuận lợi cũng như khó khăn, thách thức đặt ra trong nhiệm kỳ mới. 

Đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (thứ 2 từ trái sang) và đồng chí Nông Đức Mạnh, Nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng chụp ảnh cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: TA)

Đồng chí Tô Lâm, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an (thứ 3 từ trái sang) và đồng chí Nông Đức Mạnh, Nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng chụp ảnh cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: TA)

Bộ trưởng Bộ Công an đề nghị Đại hội tập trung thảo luận, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao xác định rõ một số nội dung quan trọng sau:

Một là, Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh cần tiếp tục nắm vững các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước để nghiên cứu, bổ sung, vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tế của tỉnh và phát huy, kế thừa, tận dụng tối đa những thành tựu của đất nước, của địa phương đã đạt được trong những năm qua, sớm hoàn thành các tiêu chí cơ bản để Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại.

Hai là, tiếp tục tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới…

Ba là, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, lấy quy hoạch làm cơ sở quản lý phát triển. Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021 - 2030 cần phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng.

Bốn là, tập trung phát triển công nghiệp theo hướng hiện đại, công nghệ cao và chuyển đổi số, thích ứng khai thác cơ hội của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. 

Năm là, đẩy mạnh hiệu quả các làng nghề truyền thống; tập trung chăn nuôi theo hướng trang trại, phát triển nuôi trồng thủy sản đi đôi với các giải pháp bảo vệ môi trường; ứng dụng công nghệ cao, sạch, hữu cơ, sinh thái đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm.

Sáu là, cùng với nhiệm vụ phát triển kinh tế, đô thị, cần chú ý phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp, nhân cách của con người Bắc Ninh - Kinh Bắc.

Bảy là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chiến lược, chủ trương của Đảng, Nhà nước về tăng cường quốc phòng - an ninh đối với cán bộ, đảng viên, cấp ủy, chính quyền các cấp trong hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, trong đó chú trọng nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường quốc phòng - an ninh trong quy hoạch, kế hoạch và từng chương trình phát triển của tỉnh./.

Tin, ảnh: Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất