Hoạt động nhân đạo góp phần giữ vững định hướng XHCN
Đồng chí Trương Tấn Sang khẳng định công tác nhân đạo, từ thiện là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta.

Ngày 10/5, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị 14 của Ban Bí thư (khóa VI) về “Củng cố tổ chức, phát huy tác dụng tích cực của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đánh giá, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW, những hoạt động của Hội Chữ thập đỏ các cấp thời gian qua đã góp phần tích cực khắc phục khó khăn của một bộ phận dân nghèo trong cơ chế thị trường và những người bị mắc vào tệ nạn xã hội, người bị tai nạn giao thông; khắc phục hậu quả chiến tranh cho người bị nhiễm chất độc da cam - dioxin, người bị thương tật; khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ...

Những hoạt động này đã giúp tăng cường niềm tin vào Đảng, Nhà nước, chế độ, góp phần giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong kinh tế thị trường.

Chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong hoạt động của Hội Chữ thập đỏ trong thời gian qua, đồng chí Trương Tấn Sang nêu rõ, bước vào giai đoạn phát triển mới của đất nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu toàn cầu diễn ra nhanh chóng, hậu quả chiến tranh vẫn còn để lại về nhiều mặt, mặt trái của cơ chế thị trường sẽ tác động mạnh mẽ hơn vào đời sống xã hội nước ta. Do vậy, công tác nhân đạo, từ thiện cần được thực hiện mạnh mẽ.

Đồng chí nhấn mạnh, công tác nhân đạo, từ thiện là bộ phận quan trọng trong công tác dân vận của Đảng, là một chính sách lớn của Đảng và Nhà nước ta. Do đó, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi liền với kiểm tra, giám sát đối với công tác nhân đạo và hoạt động của Hội Chữ thập đỏ và các tổ chức có liên quan, kịp thời uốn nắn lệch lạc và động viên những nhân tố tích cực, có nhiều thành tích trong công tác này.

Nhà nước tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật về hoạt động nhân đạo, ban hành thống nhất chính sách phụ cấp đối với cán bộ hội cấp cơ sở, phát triển tổ chức Hội Chữ thập đỏ Việt Nam về mọi mặt…

Đồng chí Trương Tấn Sang đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và Hội Chữ thập đỏ các cấp tiếp tục quán triệt các quan điểm của Đảng tại Chỉ thị mới của Ban Bí thư sẽ ban hành tới đây về công tác chữ thập đỏ, góp phần tăng cường đoàn kết, hạn chế thiệt hại gây ra đối với một bộ phận nhân dân, giữ vững ổn định xã hội, thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước phát triển mạnh mẽ./.

(Theo Chinhphu.vn)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất