Hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến cho tiểu ban kinh tế - xã hội

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - Xã hội dự, chủ trì và lắng nghe ý kiến góp ý về Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025.

Tại hội nghị, các nhà khoa học nhấn mạnh tầm quan trọng của khoa học công nghệ đối với phát triển. Nhiều ý kiến cho rằng, cần ưu tiên phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo như trụ cột quan trọng nhất của tăng trưởng giai đoạn tới. Phát triển nguồn nhân lực với trình độ và các kỹ năng cần thiết để đáp ứng được yêu cầu mới của kỷ nguyên số. Khuyến khích mạnh mẽ khu vực tư nhân đầu tư cho nghiên cứu và phát triển, ứng dụng khoa học công nghệ. Tăng trưởng phải thông qua con đường của sáng tạo, tăng trưởng xanh, bao trùm và phát triển bền vững.

Cơ hội vàng cho tăng trưởng nhanh, sáng tạo và bền vững là cách mạng công nghiệp 4.0 và cơ cấu dân số vàng. Các thành phần kinh tế, các tầng lớp xã hội đều phải được khuyến khích sáng tạo và được truyền cảm hứng sáng tạo, cảm hứng về sự vươn lên của dân tộc, đạt được khát vọng. Đặc biệt chú ý tầng lớp trẻ luôn năng động, sáng tạo, đóng vai trò quan trọng trong tương lai. Cần bồi dưỡng, phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam, những người dẫn dắt nền kinh tế.

Bên cạnh góc độ kinh tế, các ý kiến cũng cho rằng cần quan tâm hơn nữa đến lĩnh vực xã hội, cần nhấn mạnh mục tiêu xã hội, văn hóa, con người. Sự ổn định xã hội đi liền với tăng tưởng kinh tế. Có ý kiến góp ý, cần có bộ chỉ số về phát triển xã hội. Đột phá dựa vào phát huy giá trị con người là điều rất có ý nghĩa.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá các ý kiến nêu ra tại hội nghị nhiều thông tin mới, sát thực tế, chỉ ra nhiều vấn đề bức xúc, nhiều định hướng tháo gỡ, đặc biệt là lối ra cho phát triển. Thủ tướng ghi nhận ý kiến của các nhà khoa học là kênh quan trọng trong việc xây dựng văn kiện, Thường trực tiểu ban sẽ đặt hàng một số nhà khoa học theo chuyên đề để nghiên cứu sâu hơn, mong muốn sẽ có nhiều đề xuất giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ hơn.

Thủ tướng nhấn mạnh ý kiến cho rằng động lực cho phát triển nhanh và bền vững là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy giá trị văn hóa con người Việt Nam, khơi dậy khát vọng, hoài bão của dân tộc. Vấn đề công nghệ, nông nghiệp nông thôn, du lịch là những lĩnh vực nhiều tiềm năng, trong đó, công nghệ và doanh nghiệp công nghệ là lối ra cho sự phát triển nhanh, bền vững. Không chỉ kinh tế, Thủ tướng cũng quan tâm nhiều ý kiến đề cập đến các vấn đề văn hóa, xã hội. Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần chủ động, cầu thị sửa cái sai, cái khiếm khuyết, nhất là phải giữ gìn văn hóa, đạo đức, nâng cao năng lực, năng suất lao động./.

PV

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất