[Infographics] Đại hội Đảng IX: Đất nước bước vào thế kỷ mới


Đại hội lần thứ IX của Đảng họp từ ngày 19/4 đến 22/4/2001 tại Hà Nội. Ông Nông Đức Mạnh được Ban Chấp hành Trung ương Đảng bầu làm Tổng Bí thư của Đảng./.

 

TTX

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác