Hướng dẫn Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968
Đồng bào Bù Gia Mập vận chuyển đạn phục vụ Tổng tiến công Xuân Mậu Thân 1968. Ảnh tư liệu.
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thông qua các hoạt động tuyên truyền nhằm khẳng định cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 là đường lối đúng đắn của Đảng ta góp phần làm nên Chiến thắng 30-4-1975 giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

 2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, ý chí độc lập, tự chủ, niềm tự hào dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân ta, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay; phản bác những luận điệu xuyên tạc, phủ nhận giá trị, ý nghĩa của sự kiện này.

3. Gắn tuyên truyền kỷ niệm 45 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 với tuyên truyền kỷ niệm 83 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và mừng Xuân Quý Tỵ nhằm tạo không khí phấn khởi, cổ vũ tinh thần quyết tâm khắc phục khó khăn, tranh thủ thời cơ, thuận lợi quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ tháng đầu, quý đầu năm 2013.

II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, GIÁO DỤC

1. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền về những thắng lợi to lớn và ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Khẳng định chiến thắng của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 có ý nghĩa lịch sử to lớn, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc ta; làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, góp phần chấm dứt chiến tranh phá hoại miền Bắc, buộc đế quốc Mỹ phải chấp nhận đàm phán với ta tại Hội nghị Pa-ri về việc lập lại hòa bình ở Việt Nam.

- Khẳng định sự lãnh đạo sáng suốt, đúng đắn của Đảng và Bác Hồ; sự mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta trong cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

- Ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng, hy sinh quên mình của quân, dân ta vì sự nghiệp đấu tranh thống nhất Tổ quốc.

2. Hình thức tuyên truyền

- Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn Đề cương tuyên truyền phát hành tới các báo đài Trung ương và địa phương; ban tuyên giáo tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương và các tổ chức chính trị - xã hội phục vụ cho công tác tuyên truyền. Các địa phương, đơn vị cung cấp cho báo cáo viên để làm tư liệu tuyên truyền miệng.

- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng: Căn cứ vào Hướng dẫn và Đề cương của Ban Tuyên giáo Trung ương, các báo, đài đăng tin, bài về cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.  Lưu ý, khi đăng tin bài liên quan đến những quan điểm, nhận định, đánh giá, cần bám sát những văn bản chính thống của Đảng, Nhà nước. Những thông tin, tư liệu mới chưa được thẩm định, có nội dung nhạy cảm, cần trao đổi với các cơ quan có trách nhiệm.

- Tổ chức sưu tầm, ghi chép lại các tư liệu, nhân chứng lịch sử liên quan đến cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 để tuyên truyền và lưu giữ phục vụ cho công tác nghiên cứu lịch sử Đảng, lịch sử dân tộc.

- Xem xét, đề xuất trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử về cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 để phục vụ cho công tác nghiên cứu và tuyên truyền giáo dục lịch sử, truyền thống.

- Tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa đối với đồng bào, chiến sĩ có đóng góp to lớn cho cuộc Tổng tiến công nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo các tỉnh uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội khẩn trương triển khai những nội dung  nêu trong Hướng dẫn này. Tập trung tuyên truyền ngay từ đầu tháng 2/2013.

2. Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo báo chí đưa tin, tuyên truyền kịp thời, đúng định hướng về sự kiện này. Theo dõi, tổng hợp đánh giá công tác tuyên truyền trên báo chí thông qua giao ban báo chí hằng tuần.

3. Các báo, đài Trung ương và địa phương đưa tin về sự kiện này gắn với tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân và việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013./.

 K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Bùi Thế Đức

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất