Giữ vững đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ
Nguồn: Thời sự VTV 1 (19g00 ngày 17/4/2018)
Xem thêm video khác