Giao lưu trực tuyến 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra "Lời kêu gọi thi đua ái quốc"
Nguồn: Truyền hình Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam
Xem thêm video khác