Nhiều hoạt động phong phú, đa dạng trong thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thời gian qua, Ban Tuyên giáo các đơn vị đã tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy cơ sở tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, tạo được sự chuyển biến rõ nét trong nâng cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu về đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu đã tác động tích cực đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng vào kế hoạch hoạt động hằng năm, phù hợp với điều kiện, đặc thù của cơ quan, đơn vị; gắn thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong đó có các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ được triển khai với nhiều nội dung phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, lao động, đoàn viên, sinh viên tham gia.

Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội được quan tâm hơn, từng bước đáp ứng được yêu cầu công tác tư tưởng trong khối, kịp thời cung cấp tài liệu, định hướng tuyên truyền phù hợp từng đối tượng, nắm bắt thông tin về tình hình tư tưởng trong cán bộ, CNVC-LĐ, đoàn viên sinh viên đối với các vấn đề nổi cộm để tham mưu cấp ủy, chính quyền giải quyết…

Các tham luận của các đơn vị trong khối thi đua đã giới thiệu được những mô hình, cách làm hiệu quả của đơn vị cũng như cơ sở để trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi lẫn nhau, góp phần giải quyết những vấn đề bức xúc đang đặt ra, tạo sự chuyển biến thực sự tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Dịp này, Ban Tuyên giáo các Đảng ủy thành viên cụm thi đua 5 - Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức sơ kết đánh giá công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019.

Theo Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất