Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

Sự phát triển nhận thức của Đảng Cộng sản Việt Nam về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên

(TG) - Vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh, kế thừa và phát huy giá trị đạo đức tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu chọn lọc tinh hoa đạo đức của nhân loại, Đảng ta đặc biệt quan tâm...

Không xa đâu Trường Sa ơi!

Không xa đâu Trường Sa ơi!

(TG) - Một ngày cuối tháng năm lịch sử, câu hát “Không xa đâu Trường Sa ơi” đã trở thành hiện thực đối với các thành viên trong Đoàn công tác số 14, khi con tàu Khánh Hòa - 01 với số hiệu 561 kéo lên những hồi còi dài rời...

"Trọng" và "dụng"

"Trọng" và "dụng"

(TG) - “Trọng” nhân tài thể hiện cái tâm của người làm lãnh đạo, còn việc “dụng” sao cho “khéo” lại thể hiện cái tầm. Từ chỗ “khéo lựa chọn” để tìm cho được người tài, mà tài thật, chứ không phải tài “chém gió”, tài nịnh nọt, xun xoe; đến...

Về một chữ “ngồi”

Về một chữ “ngồi”

(TG) - Theo Từ điển Tiếng Việt, ngồi được định nghĩa là “tư thế đặt mông trên mặt nền hoặc chân gập lại để đỡ toàn thân, phân biệt với đứng, nằm”. Như vậy, trong các tư thế không dời khỏi vị trí ban đầu, ngồi được xem là một trong...