Muôn mặt... tổng kết!

Muôn mặt... tổng kết!

(TG) - Đa dạng, phong phú về cảm xúc, với nhiều cung bậc phản ánh chất lượng – đó là tất cả những gì có thể nói về cuộc họp tổng kết cuối năm. Một buổi họp mà ở đó, hỉ, nộ, ái, ố đều có thể xảy ra. Lạm...

Phản tư và cứu cánh

Phản tư và cứu cánh

(TG) - Mấy năm gần đây, trong giới phê bình văn học, nhiều người hay dùng chữ “phản tư” với ý nghĩa “suy nghĩ ngược lại, trái lại”. Cái ngược lại, trái lại này thường được hiểu là trái ngược lại với số đông đương thời, cũng có thể là...