Đắk Lắk, viết sao cho đúng?

Đắk Lắk, viết sao cho đúng?

(TG) - Chắc nhiều bạn yêu thơ, còn nhớ bài thơ “Ta đi tới” của nhà thơ Tố Hữu, trong đó có đoạn nói về một số địa danh Tây Nguyên: