Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu của Đảng ta

Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu của Đảng ta

(TG) - Hạnh phúc của nhân dân là mục tiêu phấn đấu của Đảng Cộng sản Việt Nam ngay từ khi thành lập, Đảng luôn hết lòng, hết sức phụng sự nhân dân. Hơn 90 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Trong thời gian tới, cần tích cực hiện thực hóa mục tiêu...

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19

(TG) - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy đề nghị Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương đẩy mạnh tuyên truyền chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: phòng dịch vẫn là cơ bản, chiến lược, lâu dài, quyết định, phòng dịch tốt...

Quy hoạch “dục tốc bất đạt”

Quy hoạch “dục tốc bất đạt”

(TG) - Phải tránh tình trạng quy hoạch nhầm, quy hoạch vội rồi sớm cho cán bộ trẻ đi vào “đường cao tốc”, vì việc làm “dục tốc” này có thể gây hệ lụy cho cả tổ chức, cá nhân và làm hỏng một mắt xích quan trọng trong công tác...

Cấu trúc “Nói + X” và câu chuyện văn hóa

Cấu trúc “Nói + X” và câu chuyện văn hóa

(TG) - Các cấu trúc “nói + X” như vừa nêu là những lối nói thể hiện quan niệm, tập quán, thói quen trong giao tiếp ngôn ngữ mà chỉ cộng đồng tiếng Việt mới có. Đây được coi là “đặc sản” ngôn từ dân gian này phản ánh một...