Đấu tranh với những biểu hiện sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật hiện nay

Đấu tranh với những biểu hiện sai trái, lệch lạc trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật hiện nay

(TG) - Gần đây, lĩnh vực văn học, nghệ thuật có sự phát triển rất phong phú, đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của xã hội trong thời kỳ mới song cũng xuất hiện những biểu hiện lệch lạc, sai trái nên bị các thế lực thù địch lôi kéo, lợi dụng. Do đó, cần phải nhận diện những biểu hiện sai trái, lệch lạc trên lĩnh...

Ảo tưởng... tài lộc

Ảo tưởng... tài lộc

(TG) - “Chiếc áo không làm nên thầy tu”. Giá trị của một con người hay một tổ chức không nằm ở vẻ hào nhoáng bề ngoài, mà thể hiện ở chiều sâu phẩm chất nhân cách, đức hạnh của mỗi người và giá trị nhân bản, tốt đẹp của...

Hiểu đúng về “pháo đài chống dịch”

Hiểu đúng về “pháo đài chống dịch”

(TG) - Nói “xã phường là pháo đài chống dịch” thực chất là nhằm khẳng định vị trí, vai trò rất quan trọng của địa bàn cơ sở; đồng thời đề cao vị trí, tầm mức ảnh hưởng của đội ngũ cán bộ cơ sở đối với sự thành bại...