Kết quả điểm thi tuyển Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức, viên chức Ban Tuyên giáo Trung ương năm 2019

Theo đó, kết quả cụ thể như sau: 

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Điểm thi Vòng 2

Điểm ưu tiên (nếu có)

Điểm tổng

Kết quả

(dự kiến)

Vị trí: Vụ Lý luận chính trị: 01 chỉ tiêu

1

Nguyễn Thị Phương

06/6/1994

70,50

05

75,50

Trúng tuyển

2

Phạm Đức Thịnh

14/8/1996

63,50

 

63,50

Không trúng tuyển

3

Lại Văn Nam

28/4/1993

59,00

 

59,00

Không trúng tuyển

Vị trí: Vụ Báo chí - Xuất bản: 01 chỉ tiêu

1

Nguyễn Doãn Thùy Linh

03/4/1995

61,50

 

61,50

Trúng tuyển

Vị trí: Vụ Tuyên truyền: 02 chỉ tiêu

1

Vũ Thanh Thảo

30/7/1991

72,00

 

72,00

Trúng tuyển

2

Đồng Quang Thái

23/7/1975

69,00

 

69,00

Trúng tuyển

3

Nguyễn Hải Đăng

08/9/1993

62,00

 

62,00

Không trúng tuyển

4

Nguyễn Hoàng Long

07/10/1995

58,00

 

58,00

Không trúng tuyển

5

Phan Như Quỳnh

09/11/1997

53,00

 

53,00

Không trúng tuyển

Vị trí: Vụ Tổng hợp: 01 chỉ tiêu

1

Nguyễn Hoàng Sơn

21/02/1994

66,50

 

66,50

Trúng tuyển

2

Đào Thị Đỗ Hải

25/8/1987

61,0

 

61,0

Không trúng tuyển

Vị trí: Vụ Khoa học và Công nghệ: 01 chỉ tiêu

1

Hoàng Thị Diệu Thương

06/8/1985

45,00

 

45,00

Không trúng tuyển

Vị trí: Viện Dư luận xã hội: 02 chỉ tiêu

1

Nguyễn Quang Thịnh

06/02/1996

63,00

 

63,00

Trúng tuyển

2

Phan Thùy Dương

06/02/1995

58,00

 

58,00

Trúng tuyển

3

Nguyễn Thu Thảo

24/10/1995

54,50

 

54,50

Không trúng tuyển

4

Vũ Minh Thái

16/12/1993

51,50

 

51,50

Không trúng tuyển

 

Trong thời hạn kể từ ngày 14/10/2019 đến hết ngày 25/10/2019 (trong giờ hành chính), thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi môn nghiệp vụ chuyên ngành nộp đơn đến Hội đồng thi (qua Vụ Tổ chức - Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương, số 2B Hoàng Văn Thụ, Ba Đình, Hà Nội). Hội đồng thi sẽ không giải quyết đối với các thí sinh có đơn đề nghị phúc khảo nộp sau thời gian trên. 

Mẫu đơn phúc khảo tải xuống tại đây.

   

TG

 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất