Thông báo trúng thầu sản xuất bộ phim tài liệu “Báo chí Việt Nam và cuộc chiến chống Covid-19”

Căn cứ Kế hoạch số 389-KH/BTGTW, ngày 27/5/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống đại dịch Covid-19; căn cứ Quyết định số 3111B-QĐ/BTGTW, ngày 05/6/2020 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu sản xuất bộ phim tài liệu “Báo chí Việt Nam và cuộc chiến chống Covid-19”, Ban Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống đại dịch Covid-19 thông báo đơn vị trúng thầu sản xuất bộ phim tài liệu “Báo chí Việt Nam và cuộc chiến chống Covid-19”.

Đơn vị trúng thầu là Công ty Cổ phần Truyền thông Quốc tế và Sự kiện Á Châu. Công ty sẽ sản xuất bộ phim tài liệu “Báo chí Việt Nam và cuộc chiến chống Covid-19” trình chiếu tại Hội nghị Sơ kết công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống đại dịch Covid-19 vào ngày 16/6/2020.

TG

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất