Hải quan Lạng Sơn đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo, phân giới cắm mốc

Ngành thường xuyên quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các văn bản quy định của Trung ương, của tỉnh về hoạt động đối ngoại; thông tin đối ngoại; hoạt động hợp tác quốc tế... Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tình hình thực tiễn của ngành, của tỉnh nhằm xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động đối ngoại và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Riêng năm 2016, lãnh đạo các cấp trong ngành và công chức chuyên môn tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, pháp luật nước bạn, quy chế của ngành khi tham gia các hoạt động của 17 đoàn vào và 09 đoàn ra. 

Ngành thực hiện tốt sự chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền của các cấp liên quan đến biển, đảo, biên giới; tập trung vào các sự kiện nổi bật hoặc mới nảy sinh; các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và văn bản phối hợp của các sở, ban, ngành, các huyện biên giới. Thực hiện sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên liên quan đến phân giới, cắm mốc, nhất là xác định phạm vi địa bàn hoạt động hải quan theo quy định; phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh trong việc xác định phạm vi và vị trí cắm biển báo khu vực biên giới, vành đai biên giới, vùng cấm biên giới trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Hình thức thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc  phong phú như: Các buổi sinh hoạt chi bộ cũng như họp bàn về nhiệm vụ chuyên môn; quán triệt về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tôn tạo hệ thống mốc giới trên biên giới đất liền, các văn bản pháp lí song phương đã kí kết; lợi ích của việc xây dựng và quản lí biên giới hòa bình, hữu nghị với bảo đảm an ninh biên giới, phát triển kinh tế, xã hội khu vực vùng biên; đăng tải các văn bản, nội dung tuyên truyền trên mạng nội bộ và trang thông tin điện tử của ngành; chạy chữ lớn trên bảng điện tử, pa nô, khẩu hiệu,... 

Thực tiễn thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền về biển đảo, phân giới cắm mốc; cán bộ, công chức, lao động và doanh nghiệp xuất nhập khẩu dễ dàng tiếp nhận, chủ động tìm hiểu, khai thác thông tin. Các đối tượng tiếp nhận thông tin tuyên truyền từng bước củng cố nhận thức, tư tưởng, hành động về vị trí chiến lược biển đảo, phân giới, cắm mốc. Qua đó, góp phần ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa, người và phương tiện xuất nhập cảnh, giao thương và du lịch được tăng cường, nhân dân yên tâm sản xuất, phát triển kinh tế.

Thời gian tới, ngành Hải quan tỉnh Lạng Sơn tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc. Bám sát nội dung thông tin, tuyên truyền gắn với tích cực đổi mới hình thức tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển đảo, phân giới cắm mốc, nhằm giúp cán bộ, công chức, lao động và doanh nghiệp xuất nhập khẩu dễ dàng tiếp nhận, chủ động tìm hiểu, khai thác thông tin./.

Nguyễn Đức Luận
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lạng Sơn

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất