Kiên Giang: Tăng cường công tác tuyên truyền phân giới cắm mốc trên tuyến biên giới

Phó Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang Tống Phước Trường cho biết: Tỉnh tiếp tục triển khai tuyên truyền những văn bản pháp lý có liên quan đến công tác phân giới, cắm mốc; tập trung tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phân giới, cắm mốc biên giới bộ giữa Việt Nam - Campuchia nói chung và tỉnh Kiên Giang nói riêng; đồng thời với việc cắm mốc, tăng dày, tôn tạo là tạo tâm lý ổn định cho bà con vùng phân giới, cắm mốc yên tâm làm ăn, sinh sống.


Tỉnh tăng cường công tác ngoại giao, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị hợp tác và phát triển với nước bạn Campuchia nói chung, xây dựng tình đoàn kết hữu nghị láng giềng tốt đẹp, bền vững giữa tỉnh Kiên Giang và 2 tỉnh Kampốt và Tà Keo (Campuchia) nói riêng; kịp thời đấu tranh bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, kích động, chia rẽ của các thế lực thù địch trong vấn đề biên giới quốc gia.

Theo đó, Kiên Giang tập huấn nâng cao kỹ năng tuyên truyền và phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên kết hợp biên soạn tài liệu ngắn gọn, dễ hiểu; tổ chức họp mặt tuyên truyền trong cán bộ hưu trí, đương chức, trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo… về kết quả thực hiện các chủ trương, chính sách đối với đồng bào dân tộc, tôn giáo; âm mưu, ý đồ của các thế lực thù địch kích động gây rối, làm mất an ninh trật tự, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc...


Các cơ quan báo, đài trong tỉnh đưa tin, viết bài và hình ảnh về phân giới, cắm mốc; phản ánh đời sống cư dân và tình hình an ninh trật tự xã hội vùng biên giới; các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào Khmer, phản bác những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch… Mặt khác, tỉnh chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân 7 xã biên giới của huyện Giang Thành và thị xã Hà Tiên về chủ quyền biên giới quốc gia, công tác phân giới, cắm mốc; vận động hộ dân sinh sống khu vực vùng biên tham gia bảo vệ 56,8 km đường biên và các công trình, cột mốc, dấu hiệu mốc giới trên tuyến biên giới; xây dựng các phong trào, mô hình tự quản đường biên, cột mốc; tự quản an ninh, trật tự xóm làng và trong vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo; tôn vinh, khen thưởng những tấm gương điển hình trong hưởng ứng tích cực vấn đề an ninh, trật tự biên giới, phân giới, cắm mốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia…


Tỉnh Kiên Giang đã phân giới được trên 32 km, cắm và đánh dấu 40 điểm cột mốc phụ, xác định và xây dựng hoàn thành 22/28 công trình cột mốc, trong đó có cột mốc 314 là mốc cuối đường biên giới bộ Việt Nam - Campuchia tại thị xã Hà Tiên. Việc hoàn thành các cột mốc có ý nghĩa quan trọng về quốc phòng an ninh, là điều kiện giữ gìn biên giới hai nước, phối hợp chặt chẽ trong phòng chống tội phạm và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương./.


Lê Huy Hải


Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất