Lộc Hà – Hà Tĩnh tăng cường công tác tuyên truyền biển, đảo
Bãi biển Lộc Hà - Hà Tĩnh

Ban Thường vụ Huyện ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về biển, đảo, trọng tâm là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Luật Biển Việt Nam; Quyết định 373/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Dự án đẩy mạnh công tác tuyên truyền về quản lý, bảo vệ và phát triển bền vững biển và hải đảo Việt Nam; yêu cầu các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền các quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và quốc tế về biển, đảo gắn với đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đồng thời, tích cực tuyên truyền, nhân rộng các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế biển, đảo. 

Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền theo “Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo” đã ban hành. Định kỳ hàng tháng, thông qua hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên, Ban Tuyên giáo huyện ủy Lộc Hà kịp thời cung cấp thông tin; định hướng việc tuyên truyền và đôn đốc, đẩy mạnh công tác này ở các cấp, tạo sự thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận trong xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo. 

Giai đoàn 2011 - 2016, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức 12 Hội nghị thông tin về tình hình Biển Đông cho gần 850 cán bộ chủ cốt cán toàn huyện và phối hợp với các đảng bộ, chi bộ, cơ quan đơn vị 45 hội nghị trên 2.000 cán bộ, đảng viên toàn huyện các phòng, ngành, mặt trận, đoàn thể huyện và cơ sở; phối hợp với các ngành chức năng cung cấp kịp thời các tài liệu, thông tin cần thiết; phân công cán bộ theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc tuyên truyền về tình hình an ninh Biển Đông trong các cấp, các đảng bộ, chi bộ, cơ quan, đơn vị. 

Bên cạnh đó Đài truyền thanh truyền hình huyện; trang thông tin điện tử huyện; bản tin của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa III tích cực tuyên truyền về Luật Biển Việt Nam; để công tác tuyên truyền biển, đảo được sâu, rộng, đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Huyện ủy Lộc Hà đã huy động sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng tham gia. 

Theo đó, nhiều cơ quan, đơn vị của huyện đã tích cực tham gia và đạt hiệu quả cao, như: Đồn Biên phòng, Ban Chỉ huy Quân sự huyện cùng các phòng: Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, trang thông tin điện tử, Mặt trận và các đoàn thể Đoàn và UBND tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “Chương trình phối hợp tuyên truyền biển, đảo” đã bám sát định hướng tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; thường xuyên phối hợp đăng tải các chuyên đề, chuyên trang, chuyên mục về chủ quyền biển, đảo, về phát triển kinh tế biển gắn với tăng cường an ninh – quốc phòng trên từng đảng bộ xã một cách có hệ thống, theo từng chủ đề cụ thể. 

Trong đó, ưu tiên dành nhiều thời lượng tuyên truyền về kiến thức cơ bản, các văn bản pháp luật về biển, đảo; những cơ sở pháp lý khẳng định chủ quyền biển, đảo của nước ta cùng những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an ninh – quốc phòng trên các vùng biển, đảo. Nhờ sự chỉ đạo thống nhất và phối hợp chặt chẽ đó, đã tạo ra nhiều kênh thông tin với nhiều cách thể hiện phong phú, đa dạng, có tác dụng tuyên truyền sâu, rộng, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển, đảo cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. 

Bên cạnh đó, phối hợp với ngành giáo dục thường xuyên quan tâm chỉ đạo công tác giáo dục về biển, đảo ở các trường phổ thông; coi đó là một trong những biện pháp nhằm nâng cao ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo, bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc cho thế hệ trẻ. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động phong phú hướng về biển, đảo để giáo dục cho học sinh, nhất là triển khai các cuộc thi tìm hiểu “Biển, đảo Tổ quốc em”; thi vẽ tranh với chủ đề “Yêu biển, đảo quê hương”,... Cùng với thực hiện chương trình chính khóa, các trường còn tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa cho học sinh, nhằm nâng cao hiểu biết về lịch sử, địa lý biển, đảo quê nhà, nhất là lịch sử, địa lý hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam; các hoạt động trên được các trường triển khai thực hiện thường xuyên và luôn coi đó là một trong những nội dung quan trọng của nhiệm vụ giáo dục và đào tạo, góp phần khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, ý thức, trách nhiệm công dân cho các em học sinh cũng như thế hệ trẻ đối với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của quê hương, Tổ quốc.

Kết quả cụ thể, ngoài các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về biển đảo, Huyện Lộc Hà còn tham gia cuộc thi tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo huyện Lộc Hà đạt giải nhì toàn tỉnh; thực hiện Chương trình "Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa"; ủng hộ xây dựng Khu tưởng niệm chiến sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma. Trong thời gian qua đã tuyên truyền, vận động và chỉ đạo các Công đoàn cơ sở vận động cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân viên chức lao động gửi tin nhắn ủng hộ, kết quả có 3.200 tin nhắn và quyên góp được 132.672.000đ gửi ủng hộ chương trình. 

Huyện Lộc Hà cũng đã phối hợp với Quỹ tấm lòng vàng Báo Lao động Việt Nam và LĐLĐ tỉnh tặng quà cho thân nhân của chiến sỹ Nguyễn Văn Hùng ở xóm 1 xã Bình Lộc là cảnh sát biển đang làm việc ngoài đảo Hoàng Sa với số tiền 10.000.000đ. Vận động các cơ quan trích nộp ủng hộ các ngư dân và chiến sỹ đang làm việc ngoài đảo Trường Sa, Hoàng Sa với số tiền 55 triệu nộp về tổ tiếp nhận của huyện tại UBMTTQ huyện. Phối hợp với LĐLĐ tỉnh trao 30 máy bộ đàm cho 30 đoàn viên Nghiệp đoàn nghề cá xã Thạch Kim với số tiền 150 triệu đồng. 

Nhằm kịp thời chia sẻ khó khăn với bà con ngư dân và đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá sau sự cố môi trường biển, LĐLĐ huyện Lộc Hà cùng với LĐLĐ tỉnh đã trực tiếp đến chợ Cá Cảng Cửa Sót (Thạch Kim - Lộc Hà) để chia sẻ, động viên, trao quà cho đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và động viên bà con ngư dân tiếp tục yên tâm vươn khơi bám biển. Nhân dịp này, cùng với sự hỗ trợ của Quỹ Tấm lòng vàng Lao động, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, LĐLĐ huyện đã trao 05 bộ máy Icom (với tổng giá trị hơn 135 triệu đồng) cho 05 đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá có thuyền công suất lớn đánh bắt cá xa bờ để thuận tiện cho quá trình liên lạc và 20 suất quà (mỗi suất 500.000đ) cho 20 đoàn viên Nghiệp đoàn Nghề cá có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Huyện cũng đã phối hợp với Nghiệp đoàn nghề cá Việt Nam, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, LĐLĐ tỉnh Hà Tinh tặng 10 suất quà cho đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá có hoàn cảnh khó khăn; Công đoàn Giáo dục huyện trao 04 suất quà cho giáo viên trường mầm non Thạch Kim có chồng là ngư dân mỗi suất quà trị giá 500.000đ; Phối hợp với Tổng công ty thép Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trao 80 suất quà mỗi suất trị giá 500 ngàn đồng cho ngư dân và đoàn viên nghiệp đoàn nghề cá xã Thạch Kim, bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển./.  

Phạm Công Hà
Ban Tuyên giáo Huyện ủy Lộc Hà - Hà Tĩnh

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất