Những bằng chứng khẳng định Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam


Trên 150 tư liệu, văn bản, bản đồ, hiện ảnh và hiện vật... được trưng bày tại triển lãm với 4 nội dung chính.

Triển lãm giới thiệu phiên bản của các văn bản Hán-Nôm, văn bản Việt ngữ, Pháp ngữ do triều đình phong kiến Việt Nam và chính quyền Pháp ở Đông Dương ban hành từ thế kỷ XVII-XX, khẳng định quá trình xác lập, thực thi và bảo vệ chủ quyền Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; phiên bản các văn bản hành chính của chính quyền Việt Nam cộng hòa ở miền Nam Việt Nam từ 1954-1975; phiên bản các văn bản của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành từ 1975 đến nay và một số tư liệu ấn phẩm do các nước phương Tây biên soạn và xuất bản từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX liên quan đến chủ quyền Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 

Triển lãm cũng giới thiệu một số hình ảnh tư liệu về quá trình thực thi và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa,Trường Sa từ những năm 1930 đến khi Trung Quốc xâm chiếm toàn bộ quần đảo Hoàng Sa vào ngày 19/1/1974. 

Triển lãm trưng bày bộ sưu tập 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa do Việt Nam và phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay, đặc biệt là 4 tập bản đồ (atlas) và 30 bản đồ do các nhà nước Trung Quốc xuất bản và phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử cho thấy Trung Quốc không quản lý 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa; trong đó có 4 cuốn atlas do nhà Thanh và Chính phủ Trung Hoa Dân quốc xuất bản vào các năm 1908, 1917, 1919, 1933 đều không nhắc đến Hoàng Sa, Trường Sa. 

Một số hình ảnh tư liệu về hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của huyện đảo Trường Sa trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại đất nước và một số hình ảnh quá trình xây dựng và phát triển của tỉnh Bình Định cũng được giới thiệu. 

Triển lãm là hoạt động thông tin tuyên truyền quan trọng, góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước và kiều bào nước ngoài, đặc biệt là tầng lớp thanh niên trong việc khẳng định và bảo vệ chủ quyền của Việt Nam với 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. 

Sau thời gian trưng bày, toàn bộ tư liệu, hình ảnh, văn bản... phục vụ triển lãm sẽ được giao lại cho tỉnh Bình Định quản lý và sử dụng. 

Ngay sau lễ khai mạc, đông đảo cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đã vào tham quan triển lãm.

Triển lãm mở cửa đến ngày 7/8./.

TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất