TP. Hồ Chí Minh: Hơn 33,8 tỷ đồng ủng hộ Quỹ “Vì Biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”
Ủy viên thường trực MTTQVN TP Nguyễn Đình Sáng báo cáo tại Hội nghị.

Dự hội nghị có các đại diện Ban công tác phía Nam Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện lãnh đạo chỉ huy  Bộ Tư lệnh Vùng 2, Vùng 4 Hải quân; Bộ đội Biên phòng Thành phố; Cục kiểm ngư; Cảnh sát biển Việt Nam; Ban Tuyên giáo Thành ủy; Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân Thành phố.

Chủ tịch UBMTTQVN TP, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì Tuyến đầu Tổ quốc” Nguyễn Hoàng Năng - Chủ trì hội nghị. 

Báo cáo tổng kết tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2015, Hệ thống Mặt trận từ Thành phố đến các xã, phường, thị trấn đã chủ động, tích cực và tập trung triển khai kế hoạch và hướng dẫn tuyên truyền biên giới, biển, đảo của Ban Thường trực UB MTTQ VN TP và có nhiều biện pháp tuyên truyền phù hợp hướng tới nhiều đối tượng để thông tin kịp thời về tình hình biên giới, biển, đảo trong từng tháng, quý đến nhân dân và hệ thống MTTQ các cấp. 

Qua vận động, Ban Thường trực UBMTTQ VN TP và Hội đồng quản lý Quỹ “Vì Biển đảo quê hương - Vì Tuyến đầu Tổ quốc” 24 quận, huyện chủ động, tích cực tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Kết quả tính đến 31/12/2015, toàn Thành phố có tổng số tiền vận động, là: 33 tỷ 860 triệu đồng (trong đó, Thành phố vận động 11 tỷ 155 triệu đồng, 24 quận - huyện đã vận động 22 tỷ 705 triệu đồng).

Qua vận động, các ngành, các cấp và 24 quận, huyện đã chăm lo trong năm 2015 là: 36 tỷ 677 triệu đồng (Chỉ tính trong hệ thống Mặt trận qua hệ thống Quỹ “Vì Biển đảo quê hương - Vì Tuyến đầu Tổ quốc” )

Tổng kết hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoàng Năng, Thành ủy viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP, Chủ tịch Hội đồng quản lý quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì Tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố, nhấn mạnh một số nội dung hoạt động năm 2016. Cụ thể là: Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc bảo vệ chủ quyền biên giới, biển, đảo và các nhiệm vụ quốc phòng An ninh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, giới thiệu những chính sách đúng đắn, những thành tựu phát triển kinh tế biển, đảo và sự đóng góp của các ngành kinh tế vào phát triển kinh tế biển. Qua đó, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tiềm năng thế mạnh của biển, đảo Việt Nam đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; vạch trần âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội lợi dụng vấn đề tranh chấp biển, đảo để xuyên tạc, kích động, gây phức tạp tình hình an ninh, trật tự.

Công tác vận động Quỹ cần phối hợp và phát huy với các thành viên Hội đồng quản lý Quỹ “Vì Biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố trong công tác vận động và ủng hộ Quỹ. Trong năm 2016 sẽ tiếp tục phối hợp tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp “Hướng về biên giới, biển, đảo” năm 2016 nhằm vận động nguồn kinh phí để chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ các lực lượng bảo vệ chủ quyền của Tổ quốc và thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; phấn đấu không ngừng chăm sóc cho các gia đình có con em đang chiến đấu, canh giữ vùng trời, vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc./.

Phạm Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất