Vĩnh Phúc đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số và Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12

Theo đó, Ban Chỉ đạo yêu cầu các cấp, các ngành, tổ chức, đoàn thể và cộng đồng dân cư tích cực, chủ động tham gia hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam (26/12/2020) được tổ chức đồng bộ, thống nhất về nội dung, chủ đề, thông điệp truyền thông, khẩu hiệu hành động. Lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông thường xuyên tại mỗi cấp một cách hiệu quả và phù hợp với đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

Tháng hành động quốc gia về Dân số và Kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam năm 2020 với chủ đề "Nâng cao chất lượng Dân số để phát triển bền vững đất nước".  Nội dung công tác tuyên truyền Tháng hành động tập trung tuyên truyền tháng cao điểm (tháng 12) về những vấn đề đổi mới về công tác Dân số & Phát triển được nêu ra trong Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); Nghị quyết số 137/NQ-CP ngày 31/12/2017 về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), các văn bản hướng dẫn của tỉnh về triển khai thực hiện công tác dân số.

Cùng với đó, tuyên truyền kết quả thực hiện công tác dân số trong thời gian qua, ý nghĩa Tháng hành động quốc gia về dân số và Ngày Dân số Việt Nam; Tuyên truyền, chỉ đạo thực hiện nhân rộng các mô hình, đề án, kế hoạch về công tác dân số. 

Bên cạnh đó, tuyên truyền về những thách thức và giải pháp để giải quyết các vấn đề đang đặt ra cho công tác dân số của tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay và trong thời gian tới như: Hệ lụy của mất cân bằng giới tính khi sinh và điều chỉnh mức sinh hợp lý; tận dụng lợi thế cơ cấu dân số vàng, thách thức của già hóa dân số; nội dung chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên; phòng tránh mang thai ở lứa tuổi vị thành niên, thanh niên; phá thai không an toàn và hậu quả; tầm soát bệnh tật trước sinh và sơ sinh...  

Để thực hiện hiệu quả các hoạt động, Ban Chỉ đạo Công tác dân số - KHHGĐ tỉnh giao cho Sở Y tế là cơ quan thường trực, chủ trì chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc triển khai thực hiện Kế hoạch của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thành phố trong việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và kỷ niệm Ngày Dân số Việt Nam 26/12. 

Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ các huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức phù hợp đảm bảo các điều kiện tổ chức thực hiện Tháng hành động tại địa phương, khuyến khích lồng ghép với các chương trình, hoạt động khác để triển khai thực hiện.

Các hoạt động diễn ra từ ngày 01/12 đến hết ngày 31/12/2020./.

Ths. BS Đào Văn Đăng - Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số - KHHGĐ Vĩnh Phúc

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất