Quân đội của dân, do dân, vì dân
Quân đội giúp dân sơ tán đến nơi an toàn.

Năm 2008, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, tốc độ tăng trưởng GDP vẫn đạt ở mức khá cao. Chính trị - xã hội; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường… Để đạt được những thành tựu to lớn đó có sự đóng góp quan trọng của Quân đội ta trên mọi lĩnh vực công tác góp phần quan trọng bảo vệ bình yên cho Tổ quốc, nhất là Quân đội đã tham gia tích cực, có hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, các hoạt động xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; đồng thời cũng là lực lượng nòng cốt trong cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh…

Trong năm, LLVT đã huy động hơn 94.000 lượt cán bộ, chiến sĩ; hơn 3.000 lượt phương tiện; trích 2,8 tỷ đồng cứu giúp, hỗ trợ đồng bào chống lại “giặc lũ”; xây dựng gần 1.000 nhà tình nghĩa; 800 nhà đồng đội tặng, hỗ trợ cho các gia đình chính sách, quân nhân còn gặp nhiều khó khăn.

Trong hiểm nguy, khó khăn, gian khổ, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ càng toả sáng. Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, người lính luôn đặt lợi ích của Đảng, Nhà nước, nhân dân lên trên hết, xứng đáng là đội quân sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà chiến đấu, hy sinh, tất cả vì nhân dân phục vụ.

Kết quả đó kết tinh của nhiều yếu tố, nhưng quan trọng và quyết định nhất vẫn là giữ vững nguyên tắc Đảng lãnh đạo Quân đội tuyệt đối, trực tiếp, về mọi mặt. Đó cũng là kết quả của Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai sâu rộng trong toàn quân, với những mục tiêu “làm theo” tấm gương cao đẹp của Bác một cách thiết thực.

Công cuộc đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo hơn 20 năm qua đã đạt được những thành tựu rất cơ bản, nhưng vẫn còn không ít khó khăn, nhất là ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu đang tác động hàng ngày, hàng giờ đến sự phát triển của đất nước, dẫn đến những khó khăn ở mức độ cao hơn; thiên tai, dịch bệnh lớn vẫn đang rình rập, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, trong khi các thế lực thù địch lại không từ một thủ đoạn nào chống phá cách mạng nước ta. Hơn bao giờ hết, Quân đội phải phát huy tinh thần cách mạng tiến công, ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, tập trung hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, tỏ rõ sức mạnh của đội quân cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng, không chỉ tài đánh giặc mà còn giỏi giúp dân, không chỉ “bách chiến, bách thắng” trong đánh đuổi giặc ngoại xâm mà còn “bách chiến, bách thắng” trong đánh “giặc đói, giặc dốt, giặc thiên tai”.

Kinh nghiệm của 64 năm qua, cũng như thực tiễn cuộc sống càng chứng minh rằng, để luôn luôn là lực lượng đi đầu, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, Quân đội ta, đi đôi với thực hiện chức năng của đội quân chiến đấu, phải làm thật tốt chức năng của đội quân công tác và đội quân lao động, sản xuất. Trong năm 2009 phải tiếp tục làm tốt công tác giáo dục, gắn chặt quá trình rèn luyện phấn đấu với thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt chủ trương “một tập trung, hai đột phá” của Đảng uỷ Quân sự Trung ương, hướng mạnh về cơ sở, làm chuyển biến mạnh mẽ về xây dựng kỷ luật, thực hiện nền nếp chính quy và cải cách hành chính ở tất cả các cấp; kiên quyết khắc phục biểu hiện chạy theo thành tích, hình thức chủ nghĩa trong thi đua… Bên cạnh đó, cần tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ quân đội luôn là hình ảnh đẹp, mẫu mực trong lòng nhân dân, xứng đáng với danh hiệu cao quý mà nhân dân đặt cho - Danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ.

Gắn bó máu thịt với nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, chân thành học hỏi nhân dân và làm tốt công tác vận động nhân dân xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh - Đó vừa là môi trường rèn luyện, vừa là bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội ta, đội quân được Đảng và Bác Hồ kính yêu trực tiếp giáo dục và rèn luyện, đội quân sinh ra từ nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ./.
(Báo QĐND)

Có thể bạn quan tâm

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất