Tuổi trẻ, tự hào và trách nhiệm
"Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên"- Câu khẩu hiệu ngắn gọn và dễ hiểu ấy đã khẳng định vai trò xung kích, đầu tàu, gương mẫu của lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Dù là trong các cuộc kháng chiến cứu nước hay thời kỳ xây dựng đất nước như hiện nay, các thế hệ thanh niên Việt Nam luôn luôn là lực lượng tiên phong trong các phong trào. Tinh thần xung kích đi đầu ấy, phải bắt nguồn từ niềm tự hào về Tổ quốc và trách nhiệm với đồng bào. Chỉ có như vậy, mỗi đoàn viên, thanh niên mới có được lý tưởng sống tốt đẹp. Mỗi việc làm của họ mới có động cơ trong sáng, không vụ lợi. Lòng yêu nước sẽ hun đúc lòng tự trọng, rèn luyện ý chí kiên cường vượt mọi khó khăn trong mỗi người trẻ và phát huy tinh thần đoàn kết để đi đến thành công.

Đất nước ta đang vững bước trên con đường Đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập và phát triển. Thanh niên phải thể hiện trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam vươn lên ngang tầm thời đại. Trí tuệ và bản lĩnh ấy thể hiện ở tài năng. Năng động, nhạy bén là những thuộc tính của tài năng và cũng là thế mạnh của tuổi trẻ. Nếu thế hệ trẻ không cần cù học tập, lao động, bồi bổ kiến thức cho mình hàng ngày, thì sẽ không có sự sáng tạo trong công việc, không thể góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc 5 châu.

Thế giới ngày càng mở rộng trước mắt thế hệ trẻ. Chính vì thế, mỗi người trẻ phải biết kế thừa các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc và sáng suốt chọn lọc những giá trị đích thực khi tiếp nhận những kiến thức và văn hóa ở bên ngoài. Chỉ khi hiểu biết sâu sắc về nền tảng văn hóa của dân tộc mình, thì mỗi đoàn viên, thanh niên mới có thể tự hào khi tiếp xúc và giao lưu với bạn bè quốc tế. Thế hệ trẻ Việt Nam cũng phải là những người đi đầu trong việc sáng tạo những giá trị văn hóa mới tốt đẹp, trên nền tảng văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại.

Thời cơ mới và vận hội mới đang đòi hỏi sự đổi mới trong hoạt động của tổ chức Đoàn Thanh niên các cấp. Đoàn thanh niên phải là nơi tập hợp lực lượng trẻ tuổi, tạo được niềm tin cho thanh niên, giúp họ nhận ra các chân giá trị, nhận thức đúng giá trị của bản thân, lựa chọn cách sống đúng đắn. Các phong trào của Đoàn Thanh niên nên hạn chế sự hình thức, mà cần cụ thể và hiệu quả, thì mới liên tục hâm nóng bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ. Tinh thần xả thân vì của cộng đồng không phải là những phong trào rầm rộ, mà từ những việc làm thiết thực hàng ngày của đoàn viên, thanh niên như: mỗi ngày làm một việc tốt, ghi nhật ký làm theo lời Bác; sống năng động, tiết kiệm, thân thiện môi trường; nói không với các tệ nạn xã hội.v.v...

Người cán bộ Đoàn phải là những thủ lĩnh xuất sắc, có chuyên môn giỏi và lối sống bình dị, trong sáng, hết lòng vì công việc chung, từ đó lôi kéo được đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào. Việc giáo dục của Đoàn không được giáo điều, lý thuyết suông, mà phải đưa các bạn trẻ đến với người thật, việc thật để họ tin và làm theo.

Hoạt động Đoàn phải có tầm nhìn lâu dài trong 10 năm, thậm chí 20 năm tới thì mới có thể lãnh đạo đoàn viên, thanh niên đi tắt, đón đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Đoàn thanh niên các cấp cũng phải tham gia đắc lực vào việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trẻ, để góp phần đưa đất nước ta ngày càng phát triển vững chắc trong quá trình hội nhập./.

Mai Hồng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất