Phẩm chất được đặt trước tiên

Trước đó, Huyện ủy Thăng Bình (Quảng Nam) đã quyết định thi hành kỷ luật đối với năm cán bộ ở xã Bình Minh do sử dụng văn bằng tốt nghiệp trung học phổ thông không hợp pháp, kê khai hồ sơ cán bộ, công chức, hồ sơ đảng viên, hay trường hợp một đồng chí trưởng ban tổ chức huyện ủy tại Kiên Giang bị kỷ luật cảnh cáo do thiếu gương mẫu trong việc sử dụng bằng cấp, làm ảnh hưởng uy tín của đảng bộ địa phương…

Việc cán bộ kê khai, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng sự thật để hợp thức hóa tiêu chuẩn trong quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ không còn là chuyện hiếm. Nhiều người đã sử dụng văn bằng, chứng chỉ giả trong thời gian dài và được cất nhắc qua nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống chính trị, gây hậu quả xấu và tâm lý tiêu cực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Ðã có không ít cán bộ bị thi hành kỷ luật vì hành vi thiếu trung thực trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cán bộ. Về góc độ cá nhân, một người không trung thực với chính mình, sẽ khó có sự trung thực, công bằng trong công việc, chưa kể đến sự minh bạch trong xử lý những công việc liên quan quyền lợi, trách nhiệm. Về phía tổ chức, cần xem xét trách nhiệm của cơ quan tham mưu, giúp việc cấp ủy trong quá trình giới thiệu, thẩm định, thẩm tra lý lịch cán bộ.

Công tác cán bộ là công tác về con người, do đó, sự cẩn trọng không chỉ vì cá nhân cán bộ được giới thiệu, đề bạt, cất nhắc, mà còn vì chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vì uy tín của cơ quan, đơn vị và của Ðảng. Tại Nghị quyết T.Ư 7, khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, Trung ương đã chỉ ra những biểu hiện thiếu trung thực trong một bộ phận cán bộ qua một loạt các hiện tượng "chạy", chạy chức, chạy quyền, chạy tuổi, chạy quy hoạch, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy khen thưởng, chạy danh hiệu,… Từ đó, đề ra mục tiêu xây dựng cho được đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Ở đó, phẩm chất được đặt lên hàng đầu cho thấy, Ðảng ta nêu cao tầm quan trọng của việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức trong công tác bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện cán bộ hiện nay.

Hướng tới Ðại hội đảng các cấp, tiến tới Ðại hội XIII của Ðảng, công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ mới luôn cần hơn nữa sự cẩn trọng, kỹ lưỡng, để lựa chọn những cán bộ thật sự tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, vì sự phát triển chung. Bên cạnh trách nhiệm của các cấp ủy , mỗi cán bộ, đảng viên cần tự rèn luyện chính mình để hoàn thiện nhân cách trước khi hoàn thiện hồ sơ.

Theo Nhân dân

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất