Tạo điều kiện để tuổi trẻ rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành

Kỷ niệm Ngày thành lập Đoàn là dịp quan trọng để tuổi trẻ ngày nay ôn lại lịch sử, truyền thống hào hùng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tiếp tục thể hiện trách nhiệm và vai trò trong việc kế thừa và phát huy truyền thống, xung kích, sáng tạo, tình nguyện trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

87 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các thế hệ tuổi trẻ Việt Nam đã cùng nhau viết nên truyền thống vẻ vang, tinh thần xung kích vì độc lập, tự do của dân tộc, vì cuộc sống cộng đồng, vì sự bình yên, giàu mạnh của Tổ quốc. Nói đến tuổi trẻ Việt Nam là nói đến lòng yêu nước nồng nàn, trung thành tuyệt đối với Đảng, gắn bó chặt chẽ với lợi ích dân tộc, với nhân dân; sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; cần cù, sáng tạo, ham học hỏi; đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau trong lập thân, khởi nghiệp. Nhờ vậy, các phong trào lớn của Đoàn được các cấp bộ đoàn và tuổi trẻ cả nước triển khai mạnh mẽ và thu được những kết quả to lớn. Tổ chức đoàn tiếp tục được củng cố và xây dựng vững mạnh, mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên không ngừng được mở rộng.

Tuy nhiên, thách thức từ cuộc sống hiện đại đang đặt ra những vấn đề đáng lo ngại trong tầng lớp thanh niên và công tác đoàn. Đó là một bộ phận thanh niên đang có biểu hiện giảm sút niềm tin, phai nhạt lý tưởng cách mạng, sống thực dụng, xa rời truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc. Thậm chí, một số thanh niên bị các thế lực xấu, thù địch tác động, lôi kéo, kích động, đã có những việc làm đi ngược lại bản chất, truyền thống vẻ vang của Đoàn và trái với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng và dân tộc. Bên cạnh đó, tình trạng tội phạm và tệ nạn xã hội trong thanh thiếu niên diễn biến phức tạp. Trong khi đó, tổ chức đoàn ở nhiều nơi còn chậm và lúng túng khi nghiên cứu, đề xuất giải pháp để khắc phục, giải quyết các vấn đề đặt ra, chưa kịp thời có ý kiến và tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc, tiêu cực, mặt trái tác động đến thanh niên, thiếu nhi.

Công tác giáo dục của Đoàn còn hình thức, đối phó ở một số hoạt động. Có chương trình, phong trào được phát động nhưng không thu hút được đoàn viên tham gia, có hoạt động thiếu tính bền vững. Một thực trạng đáng lo ngại khác là chất lượng tổ chức đoàn cơ sở trên địa bàn dân cư, nhất là ở khu vực nông thôn, khu công nghiệp còn yếu… Đây là những vấn đề đáng lo ngại, chưa được khắc phục trong đó có trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là trách nhiệm của tổ chức đoàn.

Để thật sự khẳng định vai trò của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đồng hành với thanh niên, tổ chức đoàn cần quyết tâm và quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai hiệu quả các phong trào, chương trình hành động đã đề ra. Mạnh dạn đổi mới chương trình công tác và phong trào hành động phù hợp tình hình đất nước và tuổi trẻ, qua đó nâng cao chất lượng tổ chức, chất lượng các hoạt động để đoàn kết, tập hợp rộng rãi các đối tượng thanh niên. Mục tiêu quan trọng mà tổ chức đoàn cần hướng tới là giúp thanh niên rèn luyện, trưởng thành, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng, không ngừng củng cố niềm tin vững chắc đối với lý tưởng cách mạng và con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã chọn. Triển khai hiệu quả ba phong trào hành động cách mạng: “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” trong từng nhóm đối tượng, tiếp tục duy trì các phong trào đặc thù.

Tập trung thực hiện tốt ba nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ đã được đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng căn dặn và chỉ đạo tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI vào tháng 12-2017. Đó là: Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ; Chăm lo củng cố xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thật sự vững mạnh về tư tưởng chính trị, tổ chức và hành động, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng; Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào, chương trình của Đoàn, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên, khẳng định vai trò của Đoàn trong đồng hành, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể nhân dân các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với việc chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy vai trò, tiềm năng của thanh niên. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền cần nắm bắt, thấu hiểu thực tế hoạt động của tổ chức đoàn, tình hình của thanh niên; lắng nghe, chia sẻ những khó khăn, trở ngại của thanh niên để từ đó có những quyết sách phù hợp, đáp ứng nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ trên con đường lập thân, khởi nghiệp. Đây là những nhân tố quan trọng giúp tổ chức đoàn và thanh niên phát huy khả năng, cống hiến tài năng, sức trẻ cho sự phát triển bền vững của đất nước. Cần thể chế hóa, cụ thể hóa các chủ trương, quan điểm của Đảng về thanh niên và công tác thanh niên được thể hiện trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết số 25 của BCH T.Ư Đảng khóa X, Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng khóa XI. Đồng thời, tin tưởng ở thanh niên để giao nhiệm vụ quan trọng cho thanh niên, tạo điều kiện thuận lợi và cổ vũ thanh niên học tập, rèn luyện, phấn đấu trưởng thành, có nhiều đóng góp cho đất nước.

Theo Nhân dân

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất