Bộ Tài nguyên và Môi trường: Chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng chưa toàn diện
Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn công tác 717 phát biểu. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN

Ngày 4/12, tại Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường, Đoàn Kiểm tra số 717 của Bộ Chính trị do đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ làm Trưởng đoàn đã Thông báo kết quả thẩm tra, xác minh đối với Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thời điểm kiểm tra từ tháng 11/2016 đến tháng 7/2018.

Tham dự buổi làm việc với Đoàn Kiểm tra số 717 của Bộ Chính trị có đồng chí Trần Hồng Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư đảng ủy Bộ, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các đồng chí Ủy viên Ban cán sự đảng Bộ, Ban Thường vụ đảng ủy Bộ; Chủ tịch Công đoàn Bộ và Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ.

Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Phó  Trưởng đoàn Kiểm tra số 717 đã Thông báo kết quả thẩm tra, xác minh. Thông báo nêu rõ: Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp với Đảng ủy Bộ tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 cho 220 đồng chí. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05, các Kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các văn bản hướng dẫn của Trung ương cho 150 đồng chí cán bộ chủ chốt của Bộ.

Sau Hội nghị, các tổ chức đảng, đơn vị, đoàn thể trực thuộc đã tiếp tục tổ chức quán triệt đến 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người lao động; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đưa nội dung nghiên cứu, học tập các chuyên đề thực hiện Chỉ thị 05 vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ, đảng bộ. Ban cán sự đảng Bộ, Đảng ủy Bộ đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết Trung ương khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05 bằng nhiều hình thức đa dạng, thích hợp. Qua đó, cán bộ, đảng viên nắm vững và nhận thức sâu về Nghị quyết 4 và Chỉ thị 05, xác định rõ trách nhiệm chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Từ đó có những chuyển biến rõ rệt trong nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”. “tự chuyển hóa” để tự soi, tự sửa.

Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng và chỉ đạo chương trình hành động, kế hoạch thực hiện 4 nhóm giải pháp cơ bản của Nghị quyết và Kế hoạch của Bộ Chính trị bằng một số cách làm sáng tạo, phù hợp với thực tiễn. Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, những vấn đề vướng mắc, bức xúc nhằm lựa chọn giải pháp đột phá, phù hợp với đơn vị. Đã chú trọng công tác xây dựng và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; chú trọng hơn tính công khai, minh bạch, dân chủ. Nhờ đó tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên có chuyển biến tích cực.

Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng thực hiện, đã phát huy được vai trò của các đoàn thể chính trị tham gia xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm, hiệu quả hơn, tạo chuyển biến tích cực; các nguyên tắc về xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dẫn chủ được giữ vững; công tác kiểm tra, kỷ luật đảng viên, tổ chức đảng vi phạm được thực hiện nghiêm túc hơn, bảo đảm kỷ cương, kỷ luật đảng; có tác dụng lan tỏa tích cực, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện hiệu quả hơn nữa nhiệm vụ chính trị.

Thông báo kết quả thẩm tra, xác minh của Đoàn Kiểm tra số 717 cũng nêu ra những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05 của Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường. Cụ thể là kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng có chuyển biến tốt nhưng chưa đều, chưa đồng bộ, chưa toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác chỉ đạo thực hiện rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý tài nguyên và môi trường mặc dù đã đạt được nhiều kết quả nhưng vẫn chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn.

Việc lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ có mặt còn chưa tốt; công tác quản lý, nắm đảng viên còn chưa hệ thống, đồng bộ, chặt chẽ; vẫn để xảy ra tình trạng chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính ở một số nơi chưa nghiêm, còn có cán bộ bị xử lý kỷ luật do vi phạm đạo đức, lối sống…

Sau khi nghe các ý kiến đóng góp, kiến nghị của các đồng chí trong Ban cán sự đảng Bộ Tài nguyên và Môi trường, đồng chí Trương Hòa Bình, Trưởng đoàn Kiểm tra số 717 của Bộ Chính trị đã yêu cầu Ban cán sự đảng Bộ tiếp tục cụ thể hóa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05, có kế hoạch và lộ trình thực hiện những nhiệm vụ cần giải quyết ngay, nhiệm vụ thường xuyên. Phát huy những ưu điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm và đề ra biện pháp cụ thể khắc phục những hạn chế, khuyết điểm mà Thông báo kết quả thẩm tra, xác minh của Đoàn Kiểm tra số 717 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ.

Đặc biệt là tiếp tục chỉ đạo, bổ sung, cụ thể hóa và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên phù hợp với đặc điểm của ngành, cơ quan, đơn vị. Coi trọng và phát huy tránh nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, người đứng đầu các cấp, các cơ quan, đơn vị theo Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị.

Văn Hào (TTXVN)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất