Diễn đàn sinh hoạt chi bộ, cách làm mới ở Quảng Trị
(Ảnh: Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Quảng Trị)

Nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, tăng trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, phát huy trí tuệ, dân chủ trong sinh hoạt Đảng, Tỉnh ủy Quảng Trị chỉ đạo tổ chức diễn đàn với chủ đề "Vai trò của chi bộ Đảng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" trong nội bộ" (gọi tắt là Diễn đàn sinh hoạt chi bộ). Đây là cách làm mới, sáng tạo, nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII.

HIỆU QUẢ TỪ TINH THẦN "TỰ SOI, TỰ SỬA"

Thực hiện Diễn đàn sinh hoạt chi bộ, Tỉnh ủy Quảng trị đã ban hành Kế hoạch số 47-KH/TU (ngày 22/3/2017) để các cấp ủy trên địa bàn triển khai hiệu quả. Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị khẳng định: Diễn đàn sinh hoạt chi bộ đã tạo được dấu ấn quan trọng trong sinh hoạt đảng ở địa phương, góp phần nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng nói chung và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nói riêng. Từ đó, tạo sự đồng thuận và quyết tâm cao của đảng viên trong việc đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tích cực triển khai thực hiện Diễn đàn sinh hoạt chi bộ sâu rộng ở địa phương, đơn vị. Hầu hết các đảng bộ trực thuộc đều chọn ba chi bộ để tổ chức chỉ đạo làm điểm. Riêng Huyện ủy Hướng Hóa chọn 15 chi bộ; Huyện ủy Cam Lộ chọn năm chi bộ và Thành ủy Đông Hà chọn năm chi bộ. Nhiều chi bộ được chọn làm điểm đã tổ chức Diễn đàn sinh hoạt chi bộ sớm như: Chi bộ Trường THPT Lê Lợi (Đảng bộ thành phố Đông Hà); các chi bộ thuộc Đảng bộ thị trấn Khe Sanh, Đảng bộ thị trấn Lao Bảo (Đảng bộ huyện Hướng Hóa), Chi bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng Trị...

Tại diễn đàn, các chi bộ dành thời gian thông tin về bối cảnh tình hình đất nước, địa phương, đơn vị; những khó khăn, thách thức đặt ra với công tác xây dựng Đảng; quán triệt 10 nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng Đảng được nêu trong Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Trong phần thảo luận, đảng viên tự liên hệ 27 biểu hiện suy thoái nêu trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII với tình hình chi bộ và bản thân; đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm của mình để chi bộ góp ý bổ sung và gợi mở hướng khắc phục. Không khí thảo luận, đối thoại ở nhiều cuộc họp diễn ra sôi nổi, cởi mở; đề xuất được nhiều giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác giáo dục, quản lý đảng viên, kịp thời ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái.

Dự buổi sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 4, phường 1, thành phố Đông Hà, chúng tôi cảm nhận rõ tinh thần đổi mới. Các đảng viên đều có ý kiến đóng góp, bày tỏ quan điểm riêng của mình như cho rằng, có tình trạng đảng viên trong chi bộ không chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức của Đảng, sa sút ý chí phấn đấu, không gương mẫu trong công tác; né tránh trách nhiệm, thiếu trách nhiệm, làm việc qua loa, đại khái, kém hiệu quả. Một số đảng viên có lúc, có nơi chưa chấp hành nghiêm giờ giấc sinh hoạt, chậm đóng đảng phí, tinh thần trách nhiệm đối với công việc chưa cao...

Tại Diễn đàn sinh hoạt chi bộ Trường THPT Chu Văn An, huyện Triệu Phong, các đảng viên nghiêm túc tự liên hệ những biểu hiện suy thoái sát tình hình thực tế của nhà trường như: Một số giáo viên có biểu hiện né tránh công việc, tìm cách thoái thác việc làm giáo viên chủ nhiệm ở những lớp học có học sinh cá biệt. Một số giáo viên thấy học sinh vi phạm nền nếp, nội quy nhà trường, vi phạm trật tự an toàn giao thông nhưng không nhắc nhở vì cho đó không phải là trách nhiệm của mình. Thậm chí thấy đồng nghiệp có biểu hiện vi phạm đạo đức, lối sống nhưng do cả nể, ngại va chạm nên các giáo viên ít góp ý, nhắc nhở nhau. Nếu để những biểu hiện trên kéo dài sẽ tạo nên sự thờ ơ, thiếu ý thức trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên đối với công việc của nhà trường. Từ đó đặt ra vấn đề cấp ủy, Ban Giám hiệu nhà trường cần có biện pháp làm rõ năng lực, trách nhiệm từng giáo viên để nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, rèn nền nếp kỷ luật, tinh thần gương mẫu của giáo viên.

Sau hơn một năm tổ chức diễn đàn, các chi bộ trên địa bàn tỉnh đã tạo được môi trường sinh hoạt đảng sôi nổi, dân chủ, thẳng thắn. Các đảng viên không chỉ tích cực thảo luận, mà còn giãi bày tâm tư, nguyện vọng của mình, không nặng nề tâm lý kiểm điểm, phê bình hoặc chỉ trích nhau. Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Quang Lâm cho biết: Hầu hết cán bộ, đảng viên có tinh thần cầu thị, "tự soi, tự sửa" những sai sót, khuyết điểm của mình một cách nghiêm túc.

Một số chi bộ địa bàn dân cư ở huyện Hải Lăng như: Chi bộ Trà Trì, Đảng bộ xã Hải Xuân; Chi bộ Văn Vận, Đảng bộ xã Hải Quy..., cán bộ, đảng viên đã khắc phục được biểu hiện "cán bộ, đảng viên theo đuôi quần chúng" tham gia khiếu nại sai pháp luật. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đức Chính, diễn đàn đã trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ tỉnh. Thông qua đó, các chi bộ đề ra được giải pháp tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, góp phần phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống...

GIÁM SÁT KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM 

Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan, vẫn còn những chi bộ tổ chức diễn đàn chưa đạt yêu cầu, chưa bám sát nội dung Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; đảng viên tự liên hệ bản thân còn ít. Việc tìm nguyên nhân và đề xuất giải pháp khắc phục ở một số Diễn đàn sinh hoạt chi bộ thiếu những tiêu chí cụ thể. Do chưa xác định được tính chất của một diễn đàn, cho nên không khí sinh hoạt tại một số chi bộ chưa thật sự cởi mở, ý kiến còn chung chung, hời hợt, hoặc có ý kiến mang nặng kiểm điểm, phê bình gay gắt...

Theo đồng chí Từ Quang Hóa, Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí - Xuất bản (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy), để nâng cao chất lượng diễn đàn, cần tránh tư tưởng giản đơn trong xem xét, đánh giá bản thân cũng như tình hình chi bộ và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Những vấn đề gì cần góp ý hoặc cán bộ, đảng viên nào có dấu hiệu sai phạm, chi bộ chỉ đạo có cam kết khắc phục bằng văn bản và góp ý bằng văn bản để thuận lợi cho việc kiểm tra, giám sát sau này.

Bài học kinh nghiệm mà Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Triệu Phong Phan Văn Linh rút ra là: Cấp ủy cần chú trọng đưa nội dung đã nhận diện tại diễn đàn vào sinh hoạt thường xuyên của chi bộ. Trong một năm, các chi bộ nên tổ chức hai đến ba lần sinh hoạt chuyên đề thảo luận về giải pháp khắc phục các biểu hiện suy thoái đã nêu tại diễn đàn. Cấp ủy thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với chi bộ trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra về giáo dục, quản lý đảng viên...

Vừa qua, tập thể Đảng ủy xã Triệu Độ (huyện Triệu Phong) bị kỷ luật khiển trách; các đồng chí: Bí thư Đảng ủy xã Hồ Quốc Bảy; Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Trường và Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Văn Hồng đều bị thi hành kỷ luật đảng do có nhiều vi phạm về thực hiện chính sách chăn nuôi, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới... Để giúp các đảng viên là lãnh đạo xã Triệu Độ khắc phục khuyết điểm, chi bộ nơi các đảng viên này sinh hoạt đã thảo luận, đưa ra các giải pháp khắc phục đối với từng đảng viên sát với tình hình thực tế của địa phương. Nhờ vậy, việc "tự soi, tự sửa" về khuyết điểm của đảng viên có chuyển biến tích cực.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phạm Đức Châu khẳng định, để Diễn đàn sinh hoạt chi bộ ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả hơn, cán bộ, đảng viên cần nhận thức việc tổ chức diễn đàn là để góp ý trên tinh thần xây dựng, đoàn kết, thẳng thắn, chân tình, không lợi dụng để chỉ trích nhau, không đưa ý kiến thảo luận xa vời, "bóng gió", không sát với tình hình của chi bộ. Vi phạm hoặc những biểu hiện tiêu cực của đảng viên, của chi bộ phải được chỉ rõ bằng dẫn chứng, có phân tích và lập luận cụ thể. Theo đó cần phải phát huy vai trò gương mẫu của mỗi đảng viên trong tự liên hệ, tránh sự rụt rè, ngại va chạm. Về phía chi ủy cần có nghị quyết chuyên đề hoặc kế hoạch khắc phục cụ thể; giải pháp đề ra thiết thực, dễ thực hiện và có phân công kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện của đảng viên, gắn kết quả "tự soi, tự sửa" của đảng viên vào sinh hoạt chi bộ định kỳ, có động viên hoặc nhắc nhở, phê bình những đảng viên không rèn luyện tốt.

Diễn đàn sinh hoạt chi bộ ở Quảng Trị đã tạo được sự chuyển biến rõ nét trong hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng và đảng viên, góp phần quan trọng trong việc giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" trong nội bộ ở hầu hết các chi bộ trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Văn Hai

(Nguồn: nhandan.com.vn)

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất