Hậu Giang triển khai thực hiện hiệu quả các nhóm mục tiêu cụ thể trong phát triển khoa học và công nghệ theo Nghị quyết 20
Sản xuất rau sạch trong nhà kính, ứng dụng công nghệ để kiểm soát chất lượng đang được nhiều người dân Hậu Giang quan tâm. Ảnh: TRUNG QUÂN

CHÚ TRỌNG NÂNG CAO TIỀM LỰC VÀ TRÌNH ĐỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hậu Giang luôn quan tâm đầu tư cho các tổ chức khoa học và công nghệ, từ đó đã giúp các các đơn vị tiếp nhận và làm chủ được nhiều quy trình công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới:

Đến năm 2021, quy mô nền kinh tế của tỉnh đạt 39.726 tỷ đồng, tương đương 1,7 tỷ USD, gấp 30 lần năm 2004 (năm 2004 là 4.678 tỷ đồng).

Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 18 năm đạt 7,1%; trong đó giai đoạn 2004 - 2010 tăng 12,1%, giai đoạn 2011 - 2015 tăng 6,27%, giai đoạn 2016 - 2020 tăng 5,26%. Khu vực I: Tăng trưởng khoảng 2,25%/năm, khu vực II: Tăng trưởng khoảng 12%/năm, khu vực III: tăng trưởng khoảng 6%/năm.

GRDP bình quân đầu người đến năm 2021 đạt 54,4 triệu đồng/năm, tương đương 2.3467 USD, gấp 9 lần so với năm 2004, bằng 96% mức thu nhập bình quân đầu người của vùng và bằng 82% mức thu nhập bình quân đầu người của cả nước.

Cơ cấu kinh tế khu vực I, II, III năm 2004 là: 45,59% - 28,71% - 25,7%, đến năm 2021, cơ cấu kinh tế khu vực I, II, III là: 27% - 24,4% - 38,8%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 9,8%. Trong 18 năm, tỷ trọng khu vực I đã giảm 18,6%, bình quân mỗi năm khu vực I giảm 1,1%.

PHÁT TRIỂN ĐỒNG BỘ CÁC LĨNH VỰC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN, KHOA HỌC TỰ NHIÊN, KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ

Từ năm 2012 - 3/2022, tỉnh đã ký hợp đồng triển khai thực hiện 96 đề tài, dự án khoa học công nghệ với tổng kinh phí phê duyệt thực hiện là 79,147 tỷ đồng. Các đề tài, dự án được triển khai đều ở các lĩnh vực như khoa học nông nghiệp, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học y dược, khoa học xã hội và nhân văn. Tuy nhiên, thế mạnh của tỉnh là sản xuất nông nghiệp, cho nên đa số đề tài, dự án thực hiện thuộc lĩnh vực nông nghiệp cao hơn so với các lĩnh vực khác. Có đến 58% đề tài, dự án thuộc lĩnh vực nông nghiệp; 24% đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn; 14% đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ; 4% đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học y dược. Trung bình mỗi năm triển khai thực hiện 09 đề tài, dự án.

Với 24% đề tài, dự án thuộc lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cho thấy số lượng đề tài, dự án thuộc lĩnh vực này có tăng lên so với sơ kết 05 năm là 21%.

Theo kết quả tính sơ bộ từ Đề tài Khoa học & Công nghệ cấp tỉnh và dựa trên nguồn số liệu từ Cục thống kê tỉnh Hậu Giang cung cấp, cho thấy đóng góp của năng suất nhân tố tổng hợp (TFP) hay nói cách khác là đầu tư cho khoa học và công nghệ của tỉnh giai đoạn 2010 - 2021 khoảng 27,81% và có xu hướng tăng dần qua các năm, cụ thể là trong năm 2021 đóng góp của TFP vào tăng trưởng ước tính khoảng 33,36%. Kết quả đóng góp của TFP vào tăng trưởng trong năm 2021 cho thấy mặc dù là năm bị ảnh hưởng dịch bệnh, tổng đầu tư của tỉnh có xu hướng giảm so với các năm trước và lực lượng lao động giảm mạnh nhưng tăng trưởng kinh tế vẫn đạt ở mức khá.

QUAN TÂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN  NGUỒN NHÂN LỰC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Hậu Giang đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học công nghệ, tăng cường hợp tác các viện, trường, chuyên gia tham gia tư vấn, chủ trì thực hiện các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh, cấp Bộ; cũng như việc tham gia phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả lao động, sản xuất trong mọi lĩnh vực ngành nghề thông qua các cuộc thi, hội thi tỉnh tổ chức. Đội ngũ cán bộ quản lý KH&CN đa số trẻ, nhiệt tình, năng nỗ, có tinh thần trách nhiệm phục vụ trong công tác. Nhận thức được việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các lớp đào tạo, bồi dưỡng do Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức trong và ngoài tỉnh.

Hậu Giang đã tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến thông tin về cơ chế, chính sách đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ bằng nhiều hình thức khác nhau, trên Bản tin KH&CN, thông báo bằng văn bản đến các doanh nghiệp để tiếp nhận nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp KH&CN, Website Sở KH&CN… kêu gọi các doanh nghiệp, HTX tham gia các chương trình do Bộ KH&CN hỗ trợ đổi mới công nghệ, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào sản xuất, kinh doanh, từng bước hình thành doanh nghiệp KH&CN.

Về mức tăng giá trị giao dịch của thị trường khoa học và công nghệ, hiện nay tỉnh có 3 doanh nghiệp KH&CN, tỉnh đang tích cực tiềm kiếm các doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất, từ đó hình thành doanh nghiệp KH&CN để thúc đẩy tăng giá trị giao dịch của thị trường KH&CN của tỉnh.

Giao Tuyến

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất