Nhân rộng mô hình vườn mẫu, cụm dân cư văn hóa để hình thành các vùng sinh thái, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế bền vững
Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân và lãnh đạo huyện Vũ Quang cũng đã trao giấy khen cho 7 đảng bộ, chi bộ trực thuộc trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2021.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vũ Quang Nguyễn Thiều Quang cho biết, năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Vũ Quang tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, lựa chọn những công việc trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nên kinh tế xã hội tiếp tục phát triển; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường.

Trong đó, công tác chính trị, tư tưởng tiếp tục được tập trung chỉ đạo đổi mới và đạt nhiều kết quả quan trọng

Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, có nhiều đổi mới, sáng tạo: Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm với nhiều hình thức phong phú gắn với các sự kiện lớn của Trung ương, của tỉnh và của huyện trong năm 2021 , trọng tâm là tuyên truyền kết quả huyện đạt chuẩn nông thôn mới, tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các đợt thi đua cao điểm xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của huyện, trọng tâm là sản phẩm cam.

 

Đồng chí Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Hoàng Trung Dũng phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm đã chỉ đạo thành lập trang Fanpage “Tin tức Vũ Quang” thu hút hàng trăm nghìn lượt người theo dõi, qua đó đã kịp thời cung cấp thông tin và định hướng dư luận cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong và ngoài huyện. Cùng với đó, đã chỉ đạo các trang, nhóm nội bộ như: “Ban Tuyên giáo Vũ Quang”, “Người dân Vũ Quang”, “Khoa giáo Vũ Quang”, “Cờ đỏ Vũ Quang” hoạt động tích cực, hiệu quả, chuyển tải kịp thời các thông tin, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân; đồng thời đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái ảnh hưởng đến Đảng và hệ thống chính trị.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng, ban hành Đề án và Chỉ thị về công tác tuyên truyền miệng giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo. Vũ Quang là đơn vị đầu tiên trong toàn tỉnh ban hành chỉ thị để lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng.

Chỉ đạo tổ chức các hội nghị báo cáo viên cấp huyện, biên tập bản tin sinh hoạt chi bộ hằng tháng và biên tập, xuất bản “Bản tin Vũ Quang” theo định kỳ hằng quý để cung cấp thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp ; biên tập kịp thời tài liệu sinh hoạt chi bộ hàng tháng chuyển tận cơ sở theo định kỳ 27 hàng tháng.

Việc học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên được chỉ đạo tổ chức kịp thời, linh hoạt phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19 và hoàn thành sớm so với các đơn vị khác trong toàn tỉnh: Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo xây dựng các kế hoạch và tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Vũ Quang là một trong số 4 đơn vị hoàn thành sớm nhất việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; là đơn vị cấp huyện đầu tiên trong toàn tỉnh hoàn thành việc quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Cùng với đó, đã chỉ đạo đổi mới hình thức viết bài thu hoạch theo hướng trắc nghiệm tập trung vào các mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp được nêu trong các nghị quyết; 100% đảng viên tham gia viết bài thu hoạch đảm bảo chất lượng. Chỉ đạo đưa nội dung học tập, nghiên cứu các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vào sinh hoạt chuyên đề tại các chi bộ cơ sở.

Tham gia nghiêm túc, đầy đủ các hội nghị trực tuyến do Trung ương, tỉnh tổ chức; chỉ đạo các địa phương, đơn vị kết nối đường truyền trực tuyến từ tỉnh, huyện về các xã, thị trấn , tỷ lệ tham gia học tập đạt trên 95%. Sau các hội nghị học tập, quán triệt đã chỉ đạo các địa phương, đơn vị xây dựng chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với tình hình, điều kiện của đơn vị.

Ban Thường vụ Huyện ủy đã phối phối hợp với Sở Thông tin - Truyền thông tổ chức tập huấn kỹ năng ứng xử, cung cấp thông tin báo chí cho đội ngũ báo cáo viên Huyện ủy, lãnh đạo các phòng, ban và bí thư, chủ tịch các xã, thị trấn.

Việc tổ chức sơ kết, tổng kết các Nghị quyết, chỉ thị của Đảng được triển khai sớm, linh hoạt, hiệu quả: chỉ đạo tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đảm bảo chất lượng, hiệu quả; cấp huyện vinh danh 37 tập thể, cá nhân điển hình . Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW ngày 21/10/2011 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 03-NQ/TU ngày 03/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ, CSSKND”.

Chỉ đạo tổ chức và tham gia các cuộc thi theo kế hoạch của cấp trên: Trong năm đã chỉ đạo tổ chức thành công Hội thi Giảng viên lý luận chính trị, Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp huyện; chọn 02 thí sinh tham gia hội thi cấp tỉnh, kết quả đạt 01 giải Ba và 01 giải khuyến khích. Bên cạnh đó, chỉ đạo các địa phương, đơn vị tham gia nghiêm túc các cuộc thi trực tuyến do Trung ương tổ chức .

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị được triển khai theo đúng kế hoạch, phù hợp với bối cảnh dịch bệnh Covid-19, chất lượng ngày càng được nâng cao: Trong năm 2021, đã chỉ đạo tổ chức 58 lớp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn với số lượng 8.803 lượt người tham gia . Thông qua các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở được cập nhật, bổ sung kiến thức, kỹ năng, nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Nông thôn mới của huyện Vũ Quang tiếp tục nâng chuẩn, bền vững sau khi được công nhận; 5/9 xã đạt chuẩn nâng cao, tỷ lệ 55%, khu dân cư mẫu đạt 86%, cao nhất tỉnh. Đến Vũ Quang thấy nhiều cụm dân cư trù phú, yên bình, văn hoá, sức sống tốt hơn.

Tập trung phát triển sản phẩm chủ lực cây ăn quả; sản lượng cam đạt 30 ngàn tấn, cao nhất từ trước đến nay; đã quan tâm đến thương hiệu, kết nối tiêu thụ cơ bản cho người nông dân.

Thu ngân sách đạt 150% kế hoạch; giải ngân đầu tư công tốp 1 của tỉnh với 98%; từng bước xúc tiến đầu tư, kêu gọi các nguồn lực.

Công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng bộ tiếp tục được quan tâm chỉ đạo: Trong năm đã thẩm định và xuất bản Lịch sử Đảng bộ và Nhân dân cho xã Đức Giang và xã Đức Liên. Đến nay 10/10 xã, thị trấn đã hoàn thành việc biên soạn lịch sử Đảng bộ địa phương; tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai biên soạn lịch sử ngành và tổ chức tuyên truyền, giáo dục Lịch sử Đảng cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.

Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 có nhiều đổi mới và đạt kết quả tích cực: Ban Chỉ đạo 35 duy trì tốt hoạt động các Group nội bộ trên Zalo, Facbook để chỉ đạo, định hướng thông tin; kịp thời cung cấp thông tin chính thống, khách quan, tạo niềm tin, định hướng dư luận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cấp chính quyền. Tham gia cùng lực lượng của tỉnh triển khai các chiến dịch bóc gỡ các thông tin xấu độc và báo cáo vi phạm đối với các tài khoản phản động, chống đối trên không gian mạng; kịp thời phối hợp xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội, tạo được dư luận tốt và niềm tin trong các tầng lớp nhân dân .

Trong số 9 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng và 28 chỉ tiêu cơ bản về KT-XH, có 26 chỉ tiêu Huyện ủy Vũ Quang đạt và vượt kế hoạch đề ra (gồm 8 chỉ tiêu về công tác xây dựng Đảng; 18 chỉ tiêu về KT-XH). Tiêu biểu như: thu ngân sách trên địa bàn đạt 130% kế hoạch và bằng 136% so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công đứng nhóm đầu của tỉnh; thu nhập bình quân đầu người đạt 45,41 triệu đồng/người/năm…

Năm 2022, Ban Thường vụ Huyện ủy Vũ Quang chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các ban, phòng, ngành, đoàn thể tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các biện pháp, giải pháp để hướng tới mục tiêu: Kết nạp mới 80 đảng viên; 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ; trong đó có 6 đảng bộ, chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng 120 mô hình Dân vận khéo... Phấn đấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt hơn 4 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 49,3 triệu đồng/năm; xây dựng 2 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; giảm tỷ lệ hộ nghèo 1 - 1,5%...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Trung Dũng đánh giá cao những nỗ lực và chúc mừng những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân Vũ Quang đạt được trong năm 2021.

“Đóng góp vào kết quả của tỉnh, có sự nỗ lực cao của cán bộ, đảng viên, nhân dân huyện Vũ Quang. Thay mặt, lãnh đạo tỉnh xin cảm ơn, chúc mừng và ghi nhận về những kết quả của huyện trong năm qua” - Đồng chí Hoàng Trung Dũng nhấn mạnh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Hoàng Trung Dũng Tỉnh ủy đề nghị Huyện ủy Vũ Quang cần căn cứ vào tình hình thực tiễn của địa phương để triển khai hiệu quả các nghị quyết của tỉnh đã ban hành, nhất là nghị quyết về cán bộ, xây dựng nông thôn mới, tích tụ ruộng đất, chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp.

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, đặc biệt trong Thường trực, Ban Thường vụ để từ đó tạo sức mạnh cho toàn Đảng bộ, lan tỏa đến từng Đảng bộ cơ sở và Nhân dân. Trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ cần có chiều sâu, dài hạn để tạo nền tảng vững chắc cho các nhiệm kỳ tiếp theo.

Đặc biệt, huyện cần hết sức quan tâm đến công tác cán bộ, nhất là việc phát hiện nguồn cán bộ đủ năng lực, phẩm chất ở địa phương để bồi dưỡng, phát triển cán bộ kế cận, đảm nhận chủ trì trong các phòng ngành, địa phương; đồng thời tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác.

Bí thư Huyện ủy Vũ Quang

Đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân, Bí thư Huyện ủy Vũ Quang phát biểu tại Hội nghị


Bên cạnh đó, cần nêu cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, nhất là người đứng đầu, cán bộ ở cơ sở; tập trung nâng cao chất lượng huyện NTM. Trong xây dựng NTM cần linh hoạt, sáng tạo, triển khai theo hướng chiều sâu, phù hợp điều kiện tự nhiên, đất đai của địa phương. Chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực có lợi thế như cam, mật ong, các sản phẩm chăn nuôi. Đây không chỉ là nhiệm vụ phát triển kinh tế mà còn góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội và không để người dân phải đi làm ăn xa. Người dân Vũ Quang nhất định phải có thu nhập cao, khá giả hơn, tương xứng với tiềm năng, lợi thế của huyện.

Huyện cần nhân rộng mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, vườn mẫu, cụm dân cư văn hóa để hình thành các vùng sinh thái, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế nhưng giữ bản sắc vùng núi. Trên cơ sở đó, hình thành du lịch nông thôn, kết hợp với khai thác hiệu quả Hồ Ngàn Trươi, di tích Phan Đình Phùng để phát triển du lịch sinh thái.

Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19. Vũ Quang có địa bàn dân cư thoáng, dễ thực hiện phòng dịch, nhất là việc cách ly, điều trị tại nhà, nhưng tuyệt đối không lơ là, chủ quan; thực hiện tốt các nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần, nhất là việc quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, đối tượng yếu thế.

Bảo Châu

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất