Quảng Nam: Đẩy mạnh sắp xếp hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở

Theo Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam, năm 2018, có 6 cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy được kiện toàn sắp xếp lại, qua đó giảm 10 đầu mối cấp phòng, giảm 33 lãnh đạo cấp phòng; kết thúc hoạt động của Đảng bộ khối Doanh nghiệp tỉnh, chuyển các tổ chức Đảng về trực thuộc Đảng bộ địa phương nơi doanh nghiệp có trụ sở chính. Tỉnh Quảng Nam cũng triển khai thực hiện một số mô hình thí điểm như hợp nhất cơ quan Ban tổ chức với Phòng nội vụ, cơ quan Ủy ban kiểm tra với Thanh tra ở một số huyện, thành phố; hoàn thành hợp nhất Trung tâm Bồi dưỡng chính trị vào Ban Tuyên giáo cấp ủy ở tất cả các huyện, thị, thành ủy; triển khai thí điểm chủ trương Trưởng ban Dân vận cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam ở huyện Nông Sơn, Đại Lộc, Bắc Trà My và thị xã Điện Bàn.

Đối với khối chính quyền, UBND tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo tổ chức lại bộ máy bên trong tại các sở, ngành, qua đó giảm được 12 đầu mối cấp phòng, chi cục; sắp xếp giảm được 16 tổ chức hội quần chúng. Trên cơ sở đề án của các địa phương xây dựng, UBND tỉnh Quảng Nam đã trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về việc thành lập, đổi tên thôn, tổ dân phố, theo đó sau khi sắp xếp sẽ giảm được 479 thôn, tổ dân phố trên địa bàn toàn tỉnh.

Một số đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh về y tế, giáo dục, văn hóa thể thao, thông tin truyền thông, khoa học công nghệ… cũng giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chuyển giao. Trong đó, giải thể 16 trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp, dạy nghề; hợp nhất trung tâm văn hóa - thể thao, đài truyền thanh - truyền hình, ban quản lý di tích và đội chiếu bóng lưu động cấp huyện thành Trung tâm Văn hóa - thể thao và Truyền thanh - truyền hình ở 18 huyện, thị xã, thành phố…Cùng với việc sắp xếp lại cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị, từ năm 2016 đến nay, tỉnh Quảng Nam đã tinh giản được 95 biên chế đối với khối đảng, mặt trận và các đoàn thể chính trị, xã hội; tinh giản được 3.087 biên chế đối với khối chính quyền.

Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam Lê Văn Dũng cho biết: Để có được những kết quả trên, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam đã tham mưu cho Tỉnh ủy, Ban thường vụ Tỉnh ủy tổ chức triển khai quán triệt và ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII kịp thời, nghiêm túc, qua đó tạo được sự đồng thuận, thống nhất, quyết tâm cao trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở. Đây là những kết quả bước đầu quan trọng, làm tiền đề để tỉnh tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp bộ máy hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong thời gian tới./.

Đỗ Trưởng/TTXVN

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất