Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn trong Đảng

Đây là một trong những những nội dung quan trọng trong Chỉ thị số 20 - CT/TU về tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế chất vấn trong Đảng đối với các cấp ủy trực thuộc Đảng bộ thành phố vừa được Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.
 
Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, phải tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện chất vấn của các tổ chức trực thuộc Thành ủy theo chức năng, nhiệm vụ. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy giám sát việc thực hiện chất vấn tại các kỳ họp, hội nghị của Thành ủy. Ủy ban kiểm tra cấp ủy các cấp chủ động tham mưu giúp cấp ủy cùng cấp bổ sung chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm về vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy các cấp về việc thực hiện chất vấn trong Đảng. Qua kiểm tra, giám sát, các cấp ủy kịp thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế để có giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục; đồng thời, thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và giám sát việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát; tập trung thực hiện tốt công tác sơ kết, tổng kết, tổ chức hội nghị chuyên đề, rút ra bài học kinh nghiệm và các vi phạm thường gặp để cảnh báo, nhắc nhở.
 
Các Ban của Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy và cấp ủy các cấp thuộc Đảng bộ thành phố tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy nâng cao nhận thức, vai trò của cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chất vấn của cấp ủy viên tại kỳ họp của cấp ủy các cấp. Bên cạnh đó, cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy các cấp tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục tổ chức Đảng, đảng viên thực hiện nghiêm túc quyền và trách nhiệm trong hoạt động chất vấn; tạo điều kiện cho đảng viên, cấp ủy viên thực hiện quyền, trách nhiệm của mình trong tự phê bình và phê bình gắn với chất vấn về hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên nơi mình sinh hoạt.
 
Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu cấp ủy các cấp tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Quyết định số 158-QĐ/TW ngày 12/5/2008 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế chất vấn trong Đảng, Hướng dẫn số 07-HD/UBKTTW ngày 30/7/2012 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện chất vấn của cấp ủy viên tại các kỳ họp của Ban chấp hành, Ban thường vụ các cấp; đưa nội dung chất vấn trong Đảng vào chương trình, sinh hoạt thường kỳ của cấp ủy,ban thường vụ cấp ủy, chi bộ và các hoạt động của Đảng, xây dựng hoạt động chất vấn trở thành sinh hoạt thường xuyên trong Đảng.
 
Từ Quý I năm 2019, Văn phòng Thành ủy chủ trì phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, các ban Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy bố trí thời gian thích hợp để thực hiện có nề nếp chất vấn và trả lời chất vấn tại các kỳ họp, hội nghị Thành ủy; quy định về trách nhiệm của các đồng chí Thành ủy viên trong việc ghi phiếu chất vấn, thực hiện quyền hạn, trách nhiệm trong việc chất vấn và trả lời chất vấn tại các Hội nghị của Thành ủy. Sau thực hiện có đánh giá, rút kinh nghiệm để thời gian tới triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ Quy chế chất vấn trong Đảng.
 
Đối với tổ chức Đảng ở cấp trên cơ sở và cơ sở, cấp ủy phân công một đồng chí cấp ủy viên phụ trách công tác chất vấn của Đảng ủy, chi bộ; tham mưu cấp ủy định kỳ tổ chức chất vấn, tạo điều kiện để cấp ủy viên, đảng viên được thực hiện đầy đủ quyền và nhiệm vụ chất vấn của mình. Ngoài ra, lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy tiếp tục tăng cường tổ chức tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Qua đó, các cấp ủy góp phần tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; tăng cường, củng cố mối quan hệ mật thiết giữa các cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân./.
 
TG

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất