Khai giảng lớp bồi dưỡng giảng viên chính trị-hành chính của Lào
Sáng 30/9 tại Hà Nội, Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng giảng viên các trường chính trị-hành chính của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. 

Chương trình học tập nghiên cứu của các học viên Lào được tiến hành trong thời gian 3 tháng. 

Các môn học được kết cấu trong chương trình giúp giảng viên các trường chính trị-hành chính của Lào nhận thức được những vấn đề cơ bản nhất của lý luận Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, những bài học của hơn 25 năm đổi mới trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; công tác xây dựng Đảng và xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. 

Các học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ nghiên cứu và giảng dạy lý luận chính của các trường chính trị; nghiên cứu kinh nghiệm giảng dạy của các trường chính trị tỉnh, thành phố của Việt Nam nói riêng để vận dụng vào công tác, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp đổi mới giáo dục và nghiên cứu lý luận theo tinh thần Nghị quyết Đại hội VIII của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Bên cạnh việc học tập và nghiên cứu tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh, giảng viên các trường chính trị-hành chính của Lào sẽ có chương trình đi nghiên cứu thực tế ở một số địa phương của Việt Nam với nội dung phong phú, thiết thực./. 

TTX

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất