Yên Bái: Hiệu quả tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ
Người dân đến thực hiện thủ tục hành chính ở Bộ phận Phục vụ Hành chính công xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái.

Trong đó, chỉ số công khai, minh bạch đạt 17,1/18 điểm với tỷ lệ hồ sơ đã đồng bộ lên Cổng Dịch vụ công quốc gia là 85,51%. 100% thủ tục hành chính được công khai đầy đủ các nội dung quy định về các bộ phận cấu thành. Chỉ số tiến độ giải quyết hồ sơ đạt 18,3/20 điểm. Kết quả xử lý hồ sơ nộp trực tuyến đúng hạn là 94,71% và mức độ hài lòng đạt 18/18 điểm.

Ngoài ra, các chỉ số về thanh toán trực tuyến, chỉ số số hóa hồ sơ, chỉ số nộp hồ sơ trực tuyến cũng đều đạt ở mức cao. 

Việc các chỉ số đạt cao cho thấy Yên Bái đã có những bước đi đúng trong cải cách nền hành chính theo hướng minh bạch, dân chủ, chuyên nghiệp và hiện đại. Qua đó giúp cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện sản xuất, kinh doanh tốt nhất cho doanh nghiệp và tạo thuận lợi cho người dân khi sử dụng các dịch vụ công./.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất