Kinh nghiệm Quốc tế về phát triển Hợp tác xã và Luật Hợp tác xã của một số quốc gia trên thế giới
Quang cảnh Hội thảo (ảnh DP)

Hội thảo được tổ chức bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến, có sự tham dự của ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam; ông Trần Duy Đông, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, cùng các tổ chức quốc tế UNDP, ILO, Liên đoàn quốc gia HTX các nước Đức, Nhật Bản, Trung Quốc… và một số đại sứ quán tại Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam cho biết: Sau 10 năm thi hành Luật HTX, khu vực kinh tế tập thể, HTX có chuyển biến tích cực về chất và lượng; cơ bản khắc phục tình trạng yếu kém, tận dụng và khai thác được dư địa, tiềm năng, không gian phát triển, từng bước khẳng định vị trí, vai trò của một trong những thành phần kinh tế nền tảng trong nền kinh tế quốc dân.