Cao Bằng: Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 3/2018
Quang cảnh hội nghị (Ảnh: Lý Hoa)

Tham dự Hội nghị có các đồng chí báo cáo viên Trung ương đơn vị tỉnh Cao Bằng, báo cáo viên cấp tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; lãnh đạo Ban Tuyên giáo các huyện, Thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; lãnh đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố; báo cáo viên các ngành tư tưởng - văn hoá; lãnh đạo và giảng viên trường Chính trị Hoàng Đình Giong; chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ.

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã được thông tin những nội dung: Thực trạng hoạt động lễ hội của đất nước và của tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018; phương hướng, nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong thời gian tới. Thực trạng hoạt động lễ hội của đất nước, của tỉnh hiện nay; điểm mới trong công tác chỉ đạo, quản lý bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội. Một số điểm mới cơ bản của hệ thống chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; kết quả thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh Cao Bằng năm 2017; một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Báo cáo kết quả điều tra dư luận xã hội về thực hiện 6 Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII. Kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đẩy mạnh công tác cải cách hành chính của tỉnh năm 2018. Tình hình Mỹ sau 1 năm cầm quyền của Tổng thống Donald Trump; các chiến lược mới của Mỹ tác động đối với khu vực và thế giới; dự báo tình hình Mỹ và quan hệ Việt Nam - Mỹ trong thời gian tới.

Sau hội nghị, các cấp, các ngành tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đảm bảo an ninh trật tự, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, ngành, nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của nhà nước về tổ chức lễ hội; tuyên truyền giới thiệu về nguồn gốc lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh. Những kết quả đạt được trong công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; các chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Kết quả triển khai Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/1/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước". Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý hành chính trên địa bàn tỉnh. Kết quả đạt được giữa hai nước Việt Nam - Mỹ trong năm 2017; quan hệ Việt Nam - Mỹ trong thời gian tới. Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả 06 Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Cao Bằng lần thứ XVIII./.

Lý Hoa

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất