Đắk Nông: tổ chức điều tra xã hội học phục vụ đề tài nghiên cứu khoa học
Từ ngày 19 đến 29/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Nông tổ chức cuộc điều tra xã hội học trong toàn tỉnh nhằm phục vụ Đề tài nghiên cứu khoa học của Tỉnh ủy về “Sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên ở Đắk Nông: thực trạng và giải pháp khắc phục”.

Đây là cuộc điều tra có quy mô lớn, trên địa bàn 08 huyện, thị xã, với 2.350 mẫu phiếu cần điều tra, trong đó, 700 phiếu dành cho cán bộ, công chức, viên chức và 1.650 phiếu  dành cho quần chúng nhân dân.

Thông qua cuộc điều tra sẽ giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy nắm bắt chính xác quan điểm, thái độ đánh giá của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân đối với thực trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên và khả năng, mức độ sẵn sàng tham gia xây dựng Đảng, Chính quyền của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Từ đó đề ra các giải pháp thiết thực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Thành Nhân

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất