Hoà Bình: Báo chí tích cực, chủ động bám sát tình hình, nhiệm vụ của đất nước, địa phương
Trong quý II các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát tình hình thời sự, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, chủ động thông tin tuyên truyền, phản ánh những sự kiện nổi bật, những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của đất nước, của địa phương; đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và tôn chỉ mục đích, tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị - kinh tế, văn hóa- xã hội, là tiếng nói của Đảng, chính quyền và là diễn đàn của nhân dân, tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân; góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của tỉnh.

Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát tình hình thời sự, các sự kiện chính trị của đất nước và của tỉnh, c
hủ động thông tin tuyên truyền, phản ánh những sự kiện nổi bật, những nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của đất nước, của địa phương như: Kết quả 3 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc khắc phục, sửa chữa những khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; kỳ họp thứ 7 Quốc hội khoá XIII.

Tuyên truyền kỷ niệm 39 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; ngày quốc tế lao động (1/5); kỷ niệm 124 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền kết quả Cuộc thi sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trên địa bàn tỉnh; kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ ; ngày Quốc tế thiếu nhi (1/6); ngày báo chí cách mạng Việt Nam,…

Thông tin tuyên truyền, phản ánh về hoạt động của Tỉnh ủy, HĐND, UBND; các chuyến thăm và làm việc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại tỉnh; tình hình kinh tế, chính trị, văn hoá - xã hội, quốc phòng - an ninh, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; hoạt động của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đi kiểm tra, chỉ đạo các hoạt động kinh tế - xã hội tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh. Thông tin về các lĩnh vực mà nhân dân quan tâm như tuyên truyền về dịch Sởi; phòng ngừa các bệnh về tay, chân, miệng; phòng chống tội phạm xã hội, trật tự an toàn giao thông; phòng chống cháy nổ; kiểm soát tải trọng các phương tiện vận tải đường bộ.

Trước những diễn biến phức tạp của việc Trung Quốc hạ đặt trái phép Giàn khoan nước sâu Hải Dương-981 vào thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Các cơ quan báo chí đã tích cực, chủ động thông tin tình hình, tuyên truyền phê phán những hành động, thông tin, thái độ, việc làm và lập luận sai trái của Trung Quốc. Đồng thời tuyên tuyền về chủ trương, biện pháp đấu tranh, quyết tâm của Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân ta về việc giữ gìn sự toàn vẹn của lãnh thổ, bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Góp phần tạo sự đồng thuận, niềm tin vào các chủ trương, chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta đối với việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. 

 Các cơ quan báo chí đã tích cực, chủ động bám sát tình hình, nhiệm vụ của đất nước, của địa phương, tập trung tuyên truyền, cổ vũ các nỗ lực kiềm chế làm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính. Trong công tác tuyên truyền đã coi trọng việc phát hiện, nêu gương các nhân tố mới, các mô hình hay, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Các cơ quan báo chí đã tổ chức tuyên truyền việc đẩy mạnh sản xuất cây trồng và chăn nuôi trên lĩnh vực nông nghiệp, đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và thu hút đầu tư, xây dựng cơ bản; tích cực, chủ động tuyên truyền diễn biến thời tiết và công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; công tác phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, bảo đảm an toàn giao thông; công tác an sinh xã hội và các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, xoá đói, giảm nghèo, cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Thông tin tuyên truyền những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, báo chí còn phản ánh những vấn đề bức xúc của nhân dân về đời sống, dân sinh, môi trường, quản lý, bảo vệ rừng,… đảm bảo đúng định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, sự quản lý Nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông.

Báo Hoà Bình xuất bản 64 kỳ báo in với 65 số báo, số lượng phát hành đạt 6.100 tờ/kỳ; phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh cấp 1.480 tờ/kỳ cho những người có uy tín trong cộng đồng. Cùng với báo in, báo Hoà Bình điện tử cập nhật 24/24 giờ các ngày trong tuần, đến nay báo Hoà Bình điện tử đã thu hút được trên 75,3 triệu lượt người của 40 quốc gia, vùng lãnh thổ truy cập.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đã thực hiện 180 chương trình phát thanh, 72 chương trình phát thanh tiếng dân tộc Mường, 30 chương trình văn nghệ phát thanh, 180 chương trình truyền hình, 40 chương trình truyền hình tiếng dân tộc Mường, nhiều chương trình văn nghệ, phim truyện phục vụ nhân dân. Gửi tin, bài phát trên sóng của Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam và Đài kỹ thuật số VTC.

Hội Nhà báo tỉnh duy trì số lượng phát hành tạp chí lý luận nghiệp vụ 4 kỳ/năm; tham gia các hoạt động do Hội Nhà báo Việt Nam đề ra. Cơ quan Thường trú Thông tấn xã Việt Nam tại Hòa Bình đã phát về Tổng xã gần 60 tin bài; hàng chục tin, phóng sự truyền hình; đảm bảo đưa tin nhanh, chính xác, đúng định hướng.

Báo Văn nghệ Hoà Bình ra đúng định kỳ 2 kỳ/tháng, số lượng phát hành 1.500 tờ/kỳ, Từng bước đáp ứng được nhu cầu của bạn đọc, thực sự là diễn đàn của hội viên và cũng là phương tiện đưa các tác phẩm văn học nghệ thuật đến với bạn đọc.

Công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh - truyền hình trên địa bàn được tăng cường. Định hướng các cơ quan báo chí hoạt động đúng theo Luật Báo chí, đảm bảo đúng tôn chỉ mục đích, định hướng tuyên truyền của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh và thực hiện nộp lưu chiểu đúng quy định. Các cuộc họp báo thực hiện đúng quy định và phát huy hiệu quả. Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các hoạt động báo chí, xuất bản, phát thanh - truyền hình trên địa bàn được duy trì thường xuyên.

Bưu điện tỉnh đã vận chuyển và phát hành được 1.401.516 tờ báo, tạp chí, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2013. Trong đó: Báo Nhân Dân phát hành được 198.398 tờ, Báo Quân đội nhân dân đạt 69.057 tờ, Báo Hoà Bình là 395.298 tờ, các loại báo khác là 749.449 tờ; đảm bảo 98% số xã có báo đọc trong ngày.

Đoàn Cần – Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hoà BìnhCó thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất