Nâng cao vai trò phóng viên thường trú gắn với thực tiễn địa phương
Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Thuận Hữu phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Nguyễn Sơn - TTXVN

Để không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phóng viên thường trú báo Nhân Dân (gọi tắt là phóng viên thường trú), trong năm 2018, lãnh đạo báo Nhân Dân tập trung chỉ đạo phóng viên thường trú tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XII và các Nghị quyết Trung 4, Trung ương 5, Trung ương 6 (khóa XII). Phóng viên thường trú phải bám sát chương trình hành động của Đảng ủy, kế hoạch tuyên truyền của Ban Biên tập đề ra; xuất phát từ thực tế địa phương đề xuất các chương trình, đề tài phù hợp, kịp thời. Ban quản lý phóng viên thường trú trên cơ sở chỉ đạo của Ban Biên tập, hình thành các chương trình, kế hoạch, đề tài trình Ban Biên tập duyệt và trên cơ sở đó phối họp cùng các ban chuyên môn triển khai, phân công, đôn đốc các phóng viên thường trú thực hiện; nâng cao tinh thần trách nhiệm, tạo mối quan hệ chặt chẽ với đảng bộ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương, nắm chắc tình hình, chủ động thông tin, không để sót thông tin và sự kiện quan trọng, nổi bật trên địa bàn… 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Việt Dũng, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng cho biết: Trong thời gian qua, hoạt động báo chí trên địa bàn thành phố ngày càng phát triển. Các cơ quan báo chí trên địa bàn thành phố đã tiếp tục phát huy tính kịp thời, chủ động, thông tin khá đầy đủ, đậm nét hầu hết các diễn biến trong đời sống chính trị, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại trên địa bàn.  Các cơ quan báo chí phản ánh thực tiễn cuộc sống và tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân thành phố, các tồn tại, hạn chế, bất cập của Đà Nẵng; có những kiến nghị, góp ý mang tính xây dựng, góp phần quan trọng trong công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ của các địa phương, đơn vị, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Trung ương và thành phố. Trong bức tranh chung của báo chí thành phố, báo Nhân Dân luôn khẳng định rõ nét vai trò là lá cờ đầu, tích cực, chủ động, tiên phong trong việc tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách, quan điểm của Đảng, Nhà nước, của Đảng bộ, chính quyền thành phố; chuyển tải, phản ánh rõ nét, hiệu quả sự vào cuộc quyết liệt, mạnh mẽ, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực của cả hệ thống chính trị và người dân thành phố. 

Năm 2018, Thành ủy Đà Nẵng xác định “Năm đẩy mạnh thu hút đầu tư” đề nghị báo Nhân dân xây dựng chuyên trang, chuyên mục phản ánh chủ đề này, góp phần cùng Đảng bộ thành phố thực hiện nhiệm vụ chính trị đã đề ra; đồng thời tuyên truyền đậm nét các chủ trương, chính sách của thành phố, nhất là về xây dựng "Thành phố 4 an" , "Thành phố môi trường", "Thành phố 5 không, 3 có"…/. 

Nguyễn Sơn/TTXVN 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất