Quảng Trị tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ,  Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bưu điện, Sở Tài chính, Báo Nhân dân, Báo Quảng Trị và một số ban ngành chức năng của tỉnh Quảng Trị.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Trị đã báo cáo tình hình mua và đọc báo, tạp chí trong 5 năm qua, theo đó các cấp ủy trong tỉnh tích cực triển khai thực hiện Kết luận số 29-KL/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư (Khóa XI) về việc tiếp tục mua và đọc báo, tạp chí của Đảng theo tinh thần Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28-12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII). Việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được thực hiện tương đối thường xuyên trong các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhiều nơi còn dành thời gian tổ chức đọc báo vào đầu giờ thứ hai hằng tuần; tổng hợp nội dung đưa vào sinh hoạt tư tưởng dưới cờ vào dịp chào cờ sang thứ 2 của tuần đầu tiên hàng tháng hoặc trích đọc trên đài phát thanh; một số cơ quan, đơn vị thông tin định kỳ vào các buổi sinh hoạt chi bộ. Số lượng mua, cấp phát Báo Quảng Trị, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Tạp chí Xây dựng Đảng đã có những chuyển biến tích cực ngày càng tăng về số lượng đặt mua.

Tuy nhiên, một số cấp ủy đảng và một bộ phận cán bộ, đảng viên chưa nhận thức sâu sắc việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng,  một số đơn vị cơ sở, chi bộ thôn, bản do kinh phí mua báo, tạp chí được cấp chung trong các khoản chi thường xuyên, đơn vị tiết kiệm chi nên không mua đủ số lượng, loại báo, tạp chí theo quy định; một số cấp ủy thiếu kiểm tra, đôn đốc, thiếu đánh giá, bổ sung giải pháp thực hiện.

Phát biểu tại phiên làm việc, đồng chí Phạm Đức Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ cho rằng, qua đợt khảo sát này đã giúp cho Thường trực Tỉnh ủy Quảng Trị nhận thấy rõ hơn việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn.

Đồng chí nhấn mạnh trong thời gian tới, tỉnh Quảng Trị sẽ quan tâm nâng cao hơn nữa chất lượng các bản tin của Đảng bộ cũng như khảo sát, đánh giá, chấn chỉnh lại việc mua và đọc báo, tạp chí ở cơ sở. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cho cán bộ, đảng viên về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá tình hình đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, chấn chỉnh kịp thời tình trạng một số tổ chức Đảng sử dụng kinh phí mua báo, tạp chí của Đảng không đúng mục đích. Chủ động bố trí nguồn kinh phí thường xuyên theo kế hoạch để đặt và mua báo, tạp chí của Đảng và thực hiện nghiêm quy định về việc sử dụng kinh phí của Đảng trong việc mua các loại báo, tạp chí của Đảng. Nâng cao trách nhiệm của Ban Tuyên giáo, ngành Bưu điện trong việc mua, đọc và làm theo báo chí của Đảng; tạo điều kiện để báo và tạp chí của Đảng đến với mọi tầng lớp nhân dân, nhất là cán bộ, đảng viên khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa.

Đồng chí cũng đề nghị các báo, tạp chí của Đảng cần đổi mới về nội dung, hình thức; đặc biệt, cần có nhiều thông tin bám sát thực tiễn của cơ sở để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc ở địa phương.

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Tất Thắng, Phó Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản đánh giá cao sự phối hợp tích cực của tỉnh Quảng Trị trong thời gian qua đối với việc phát hành và đặt mua báo, tạp chí của Đảng tại cơ sở. Đồng chí đề nghị tỉnh lưu ý đến việc phát hành và tính hiệu quả của việc sử dụng báo, tạp chí của địa phương; cần có những cuộc điều tra, khảo sát xã hội học để có cơ sở đánh giá lại nhu cầu của bạn đọc và chất lượng thông tin. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp của tỉnh với các cơ quan báo chí nhằm chuyển tải nhanh nhất những thông tin cần thiết nhất, chính xác nhất đến với bạn đọc.

Phan Ngân

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất