Ban Tuyên giáo các địa phương cần tập trung tham mưu tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự Hội nghị, có đồng chí Hoàng Công Thủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ và lãnh đạo Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm và lãnh đạo các Vụ của Ban Tuyên giáo Trung ương.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp, Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết 6 tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm 2 đã chủ động, tham mưu cấp ủy chỉ đạo kịp thời việc học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện; kiểm tra, sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và địa phương bảo đảm tiến độ, chất lượng. 

Đồng chí Phạm Thu Hà - Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp báo cáo công tác hoạt động của Cụm 2 sáu tháng cuối năm 2019.

Đồng chí Phạm Thu Hà, Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp đọc báo cáo tại hội nghị

Ngoài việc tham mưu cấp ủy sơ kết, tổng kết một số nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác lý luận, hầu hết các ban tuyên giáo trong Cụm đã tập trung tham mưu tỉnh ủy, thành ủy triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” với nội dung, cách thức phù hợp với tình hình địa phương. Đồng thời tăng cường tổng kết thực tiễn, cung cấp cứ liệu phục vụ việc xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; duy trì giao ban công tác lý luận chính trị định kỳ; hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ lý luận chính trị năm 2020 và chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ công tác tuyên giáo ở cơ sở. Một số địa phương làm tốt như: Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Thái Bình, Hà Nam, Bắc Ninh,Thái Nguyên … 

Điểm mới trong công tác tuyên truyền 6 tháng cuối năm 2019 là sự chủ động hơn về kế hoạch và hướng dẫn tuyên truyền các sự kiện; định hướng nội dung, đổi mới cách thức thông tin về những vấn đề trọng tâm được Trung ương, Quốc hội thảo luận, quyết định; tập trung tuyên truyền và phản ánh Hội nghị Trung ương 8, 9, 10, 11 khóa XII; kỳ họp 7, 8 Quốc hội khóa XIV; Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành ủy trong Cụm đã chủ động, tích cực tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về văn hóa, văn nghệ, trong đó tập trung tham mưu cho cấp ủy sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.  

Duy trì tăng cường giao ban cộng tác viên dư luận xã hội theo định kỳ, giao ban theo chuyên đề, xây dựng đề tài, đề án, tổ chức các cuộc điều tra, mở lớp tập huấn bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ để nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu nắm bắt dư luận xã hội . Các vấn đề mà ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy tập trung nắm bắt và phản ánh như: Về thực hiện các nhiệm vụ chính trị, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo ở cơ sở. Một số địa phương làm tốt như: Hà Nội, Hải Dương, Bắc Giang, Thái Nguyên, Thái Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ… 

THẢO LUẬN CÁC VẤN ĐỀ CẦN THÁO GỠ

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Thuỷ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Hưng Yên đề nghị: "Việc thu gọn bộ máy theo tinh thần Nghị quyết 18 và 19 của Đảng đã được các địa phương triển khai thực hiện. Tuy nhiên, qua hai năm cũng cần có đợt khảo sát, đánh giá mặt tích cực, mặt hạn chế vì hiện nay tên gọi các phòng chuyên môn ở mỗi ban tuyên giáo địa phương là khác nhau. Bên cạnh đó, việc đưa nhiệm vụ văn phòng về Văn phòng Tỉnh uỷ cũng dẫn đến một số bất cập trong bộ máy. Một số đổi mới dẫn đến dấu hiệu tích cực, nhưng cũng có một số đổi mới gây cản trở, kéo lùi sự phát triển của đơn vị".

Về vấn đề thứ hai, đồng chí Thanh Thuỷ cũng cho rằng các ban tuyên giáo địa phương đang vướng ở việc làm công tác tư tưởng cho các bộ thôn, xóm khi công tác sáp nhập thôn, xóm đang được diễn ra. Thực tế là việc sinh hoạt chi bộ ở thôn xóm của các đảng viên cao tuổi được thực hiện dễ dàng bởi thuận tiện đi lại, gần địa bàn. Giờ sáp nhập lại, một số đảng viên có tuổi viện cớ đi lại khó khăn, địa bàn rộng nên nghỉ sinh hoạt, trong khi công tác phát triển đảng viên mới ở cơ sở hiện nay hết sức khó khăn khi công tác tạo nguồn chậm.

Về công tác quản lý báo chí, đồng chí Lê Văn Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Thái Nguyên đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương cần đẩy mạnh công tác định hướng, quản lý báo chí một cách hiệu quả hơn nữa. Các văn phòng đại diện thường trú, các phóng viên khi đến tác nghiệp tại địa phương đã có nhiều tin bài phản ánh không khách quan, sai sự thật, nhiều bài viết với thông điệp "mập mờ" dẫn đến nhiều cách hiểu. "Nếu địa phương có khuyết điểm, rất mong các nhà báo, phóng viên đưa tin, chỉ rõ những hạn chế để địa phương tiếp thu, đằng này các bài viết chỉ đặt ra những câu hỏi cho các cấp chính quyền, không rõ đối tượng phản ánh và người cần trình bày, cung cấp thông tin, gây hoang mang dư luận". Đồng chí Lê Văn Tuấn nhấn mạnh.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Thọ phát biểu.

Đồng chí Bùi Đình Thi - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Thọ phát biểu.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Phú Thọ Bùi Đình Thi đề cập đến việc hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng và tỷ lệ khen thưởng hiện đang gây khó và gây rối cho các địa phương. Đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể và mở rộng biên độ khen thưởng vì các địa phương làm việc tích cực, nhiệt tình cả năm nhưng vì hạn chế về chỉ tiêu khen thưởng, thành thử một số tổ chức, cá nhân cũng có tâm tư, nguyện vọng. Thứ nữa, sang năm 2020 sẽ tiến tới đại hội Đảng bộ các cấp, do đó, ban tuyên giáo các địa phương sẽ rất nhiều việc vì thế nên mong nhận được nhiều hướng dẫn, định hướng của Ban Tuyên giáo Trung ương sớm nhất, nhằm giúp cho công tác tổ chức và tuyên truyền được hiệu quả hơn.

Trong khi đó, đồng chí Bùi Mai Hoa, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Ninh Bình cho biết: "Trong thời gian qua Ninh Bình đã làm tốt công tác đấu tranh phản bác với các luận điệu sai trái, thù địch, tỉnh đã vô hiệu hoá một số tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu xuyên tạc, chống phá, tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng công an tiến hành khởi tố hai đối tượng, đồng thời tập huấn, triển khai một số nghiệp vụ đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch cho cán bộ, chuyên viên".

Một số ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ; kịp thời cung cấp thông tin, tài liệu tham khảo cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đề nghị sớm ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với Tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020). Đồng thời, đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương kịp thời cung cấp, triển khai hướng dẫn chỉ đạo về từng nội dung giúp cho hệ thống tuyên giáo, định hướng tư tưởng và dư luận xã hội, nhất là ở cơ sở, đặc biệt là năm diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Trả lời các câu hỏi của địa phương, đồng chí Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản cho biết: Ban Tuyên giáo Trung ương đã chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền trên báo chí, xuất bản theo phương châm chủ động, nhạy bén, kịp thời, hiệu quả, nhất là đối với những vấn đề chính trị, đối ngoại quan trọng, phức tạp, nhạy cảm. Việc chỉ đạo, định hướng thông tin đã bám sát tình hình thực tiễn, đồng thời nâng cao khả năng dự báo, phát hiện, xử lý những vấn đề nảy sinh, tăng tính chủ động, thuyết phục. Sắp tới sẽ diễn ra đại hội đảng các cấp cho nên sẽ phát sinh các đơn thư khiếu kiện, do đó các địa phương cần xây dựng cơ chế thông tin, cung cấp cho báo chí những thông tin chính thống để báo chí chủ động xây dựng nội dung tin bài, đảm bảo đúng chất lượng và tôn chỉ, mục đích hoạt động.

Về việc ban hành kế hoạch thực hiện Chỉ thị 35, đồng chí Trần Đoàn Hưng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương 35 cho biết: "Về việc ban hành Kế hoạch tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo đã có Kế hoạch và đang trình Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIII cùng với nội dung khác. Trong tháng 12/2019, Ban Tuyên giáo Trung ương sẽ ban hành Tài liệu chuyên đề, tổ chức hội nghị phổ biến chuyên đề toàn quốc theo hình thức trực tuyến, sẽ có kế hoạch cụ thể và có hướng dẫn thực hiện chuyên đề".

Về việc thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí Vũ Hữu Phê, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận Chính trị cho biết: "Chỉ thị 05-CT/TW đã thực hiện được hơn 3 năm và việc bố trí nhân lực và kinh phí đều do các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương thực hiện. Cụ thể, Chỉ thị 05-CT/TW giao: “Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh do cấp ủy các cấp, trực tiếp là ban thường vụ cấp ủy, đồng chí bí thư cấp ủy chỉ đạo”; và “Căn cứ Chỉ thị của Bộ Chính trị, các tỉnh ủy, thành ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức và hướng dẫn việc thường xuyên học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương, ngành, tổ chức, cơ quan, đơn vị mình”. Do đó, đề nghị ban tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy tham mưu cho cấp ủy về vấn đề này cho phù hợp với điều kiện, đặc thù của từng địa phương, đơn vị.

TẬP TRUNG VÀO 6 NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

Phát biểu kết luận, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định, công tác tuyên giáo các cấp của các tỉnh, thành ủy trong Cụm đã những đóng góp tích cực trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, đặc biệt là đã có sự gắn kết chặt chẽ với các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo được sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh - quốc phòng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, ngành Tuyên giáo chúng ta cũng cần phải nhìn lại chính chúng ta, định vị lại vị thế của ngành trong bối cảnh xã hội, để làm tốt hơn nữa công tác tham mưu cho Đảng trong lĩnh vực công tác tư tưởng, xuất bản, báo chí, giáo dục lý luận chính trị, văn hóa văn nghệ, dư luận xã hội và các lĩnh vực khoa giáo.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu kết luận hội nghị.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu, các tỉnh ủy, thành ủy, Ban Tuyên giáo các cấp cần bám sát 12 nhóm nhiệm vụ từ nay đến cuối năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020. Trong đó, cần tập trung tham mưu giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị. “Ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020” – đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh. 

Thực hiện nhiệm vụ trên, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu, cần chỉ đạo báo chí, đội ngũ báo cáo viên phải đặc biệt coi trọng tuyên truyền việc công bố, lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp và dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để tán phát các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực, chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta; kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động phá hoại của các thế lực thù địch, phản động, những phần tử bất mãn, cơ hội chính trị.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác thông tin, báo chí, chú trọng tuyên truyền toàn diện về tình hình đất nước trong năm 2019; biểu dương nhân tố tích cực, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, kết quả đạt được trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, chủ quyền biển, đảo Tổ quốc; cổ vũ động viên các tầng lớp Nhân dân hăng hái thi đua, lao động sản xuất, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội chào mừng Đại hội Đảng các cấp.

Thứ tư, chủ động tham mưu tỉnh ủy, thành ủy về kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm một số sự kiện quan trọng của đất nước sẽ diễn ra trong 6 tháng đầu năm và cả năm 2020; trước hết là 90 năm thành lập Đảng, 45 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh... gắn với nhiều sự kiện chính trị quan trọng ở các địa phương. 

Thứ năm, báo cáo với Ban Tổ chức Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện việc sắp xếp bộ máy tổ chức theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 và Quyết định 04 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của ban tuyên giáo cấp tỉnh.

Thứ sáu, tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trên mạng xã hội VCNET. Tích cực cung cấp thông tin để Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng Tài liệu “Toàn cảnh Công tác tuyên giáo nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng” có chất lượng, hiệu quả./.

Trọng Đạt

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất