Ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa
Đồng chí Phùng Xuân Nhạ định hướng một số nội dung trọng tâm tại buổi làm việc.

Làm việc với đoàn có đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa cùng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.

Cùng với những lĩnh vực liên quan đến công tác tuyên giáo, một số nội dung trọng tâm được đồng chí Phùng Xuân Nhạ nêu lên tại cuộc làm việc là: công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; việc triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tình hình tư tưởng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; nhiệm vụ công tác tuyên giáo trong thời gian tới để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; những kiến nghị, đề xuất với Ban Tuyên giáo Trung ương...

THÁO GỠ NHỮNG “ĐIỂM NGHẼN”, TẠO XUNG LỰC MỚI CHO THANH HÓA

Báo cáo khái quát về tình hình, kết quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh, đồng chí Đào Xuân Yên, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thanh Hóa cho biết, năm 2021, mặc dù chịu nhiều tác động bất lợi của đại dịch COVID-19, nhưng với tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt, đồng sức, đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của tỉnh Thanh Hóa vẫn duy trì ổn định, nhiều lĩnh vực tiếp tục phát triển.

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đào Xuân Yên thông tin về kết quả công tác tuyên giáo trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Các cấp ủy đảng trong tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận của Đảng; triển khai thực hiện sâu rộng Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của tỉnh; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII; biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; việc nghiên cứu, học tập chuyên đề toàn khóa, nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Việc tổ chức tuyên truyền sâu rộng các hoạt động kỷ niệm, các sự kiện chính trị của đất nước, của tỉnh đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ; tạo động lực tinh thần to lớn để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Nhân dân trong tỉnh yên tâm, phấn khởi trước tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, giữ vững ổn định. Nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân tiếp tục được xây dựng, củng cố ngày càng vững chắc. An ninh chính trị, kinh tế, tư tưởng - văn hóa, dân tộc, tôn giáo được giữ vững; trật tự xã hội được bảo đảm. Các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự xảy ra trên địa bàn được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả…

Dư luận trong tỉnh tin tưởng, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Chính phủ và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19 một cách phù hợp, kịp thời, sâu sát, quyết liệt, khoa học, hiệu quả. Qua đó, góp phần kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh trên địa bàn, tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và thích ứng an toàn, linh hoạt trong trạng thái bình thường mới.

Cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm, theo dõi, đánh giá cao kết quả các kỳ họp Quốc hội khóa XV. Đặc biệt, việc Quốc hội thông qua Nghị quyết số 37/2021/QH15 về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Thanh Hóa, là sự thể chế hóa kịp thời Nghị quyết số 58-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Dư luận cho rằng, Nghị quyết số 37/2021/QH15 của Quốc hội sẽ tháo gỡ được những “điểm nghẽn”, tạo ra xung lực mới cho Thanh Hóa đột phá, trở thành cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc.

Về công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở Kế hoạch số 11-KH/TU của  Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trong toàn Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, triển khai. Toàn tỉnh đã tổ chức 1.756 hội nghị với 220.827 đại biểu tham dự học tập. Bên cạnh đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 15-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp, các tổ chức cơ sở đảng đã xây dựng và ban hành chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết tích hợp với Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2021 sát thực với địa phương, cơ quan, đơn vị, để sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Về công tác triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/TU về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị trong toàn Đảng bộ. Đến nay, có 31/31 Đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt, triển khai, thực hiện Kết luận số 01-KL/TW và chuyên đề toàn khóa; 100% xã, phường, thị trấn và tương đương trong toàn tỉnh đã tổ chức triển khai, tỷ lệ tham gia học tập trung bình đạt 97%; 100% các địa phương, cơ quan, đơn vị trong tỉnh đã xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với nhiệm vụ, chức năng của tập thể, cá nhân; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Cùng với đó, các huyện, thị, thành ủy và các đảng ủy trực thuộc đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm 75 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa. Đồng thời, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan nhà nước. Các cấp ủy đảng cũng đã gắn việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc của địa phương, cơ quan, đơn vị; tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng…

Các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 - 20/02/2022) được tỉnh tổ chức như: Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh học tập chuyên đề toàn khóa của cả nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIX về “Phát huy ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển Thanh Hóa đến năm 2025 trở thành một cực tăng trưởng mới ở phía Bắc của Tổ quốc; đến năm 2030 trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”; Phát động cuộc thi viết, tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trên Internet “Tìm hiểu Bác Hồ với Thanh Hóa, Thanh Hóa làm theo lời Bác”; Tổ chức Liên hoan văn nghệ về chủ đề “Bác Hồ với quê Thanh”…

LUÔN XÁC ĐỊNH VAI TRÒ ĐI TRƯỚC MỞ ĐƯỜNG CỦA CÔNG TÁC TUYÊN GIÁO

Tại buổi làm việc, lãnh đạo các vụ chức năng của Ban Tuyên giáo Trung ương: Các vấn đề xã hội; Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo, Dạy nghề; Tổng hợp; Lý luận chính trị; Tổ chức Cán bộ… cùng đại diện một số sở, ngành tỉnh Thanh hóa đã trao đổi, thảo luận về những nội dung liên quan đến công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và tiêm chủng vaccine; những điểm mới trong tổ chức học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XIII; ứng dụng phát triển, đổi mới sáng tạo khoa học công nghệ; tái cơ cấu nông nghiệp gắn với công nghệ sinh học; công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng liên quan đến lĩnh vực giáo dục; phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; về tổ chức bộ máy ban tuyên giáo cấp tỉnh, cấp huyện; công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ tuyên giáo, báo cáo viên; công tác biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng trên địa bàn tỉnh...

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lại Thế Nguyên phát biểu.

Phát biểu tại buổi làm việc, Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, Thanh Hoá luôn xác định công tác tuyên giáo có vai trò quan trọng trong việc đi trước mở đường cho thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Theo đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, tính đến thời điểm hiện tại của năm 2021, thu ngân sách của tỉnh Thanh Hóa đã vượt dự toán Trung ương giao, giải ngân vốn đầu tư công cơ bản hoàn thành và là một trong 6 tỉnh dẫn đầu cả nước; công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh được thực hiện quyết liệt và cơ bản được kiểm soát…

Trước những vấn đề đặt ra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác tác tuyên giáo của tỉnh, đồng chí Phó bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương nghiên cứu, tham mưu Trung ương về một số vấn đề:

Thứ nhất, đánh giá và có phương pháp hiệu quả hơn trong việc kiểm soát người từ vùng dịch về địa phương. Phải thực hiện nghiêm việc tầm soát COVID-19 đối với người khám, chữa bệnh tại bệnh viện, cơ sở y tế; việc tầm soát phải được thực hiện theo hình thức xã hội hoá để giảm tải cho ngân sách Nhà nước. Cần xem xét, ưu tiên phân bổ nguồn vaccine cho các địa phương có dân số đông, nền kinh tế mở như Thanh Hoá. Đồng thời có giải pháp nâng cao năng lực khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân cho tuyến y tế cơ sở.

Thứ hai, về lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Thanh Hoá đang thiếu một số lượng lớn giáo viên ở các cấp học, vì vậy cần phải cơ cấu lại chương trình, nội dung giáo dục phù hợp với lứa tuổi để giảm áp lực cho vấn đề này.

Thứ ba, Ban Tuyên giáo Trung ương và các cơ quan chức năng tiếp tục định hướng, chỉ đạo các cơ quan báo chí thông tin trung thực, khách quan, kịp thời về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tổ chức tiêm phòng vaccine và tầm soát COVID-19 trong cộng đồng, tạo sự ổn định tư tưởng và thống nhất về nhận thức trong nhân dân.

Thứ tư, cần có quy định thống nhất về cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành phố; có cơ chế, chính sách cho đội ngũ làm công tác tuyên giáo cấp xã...

CHÚ TRỌNG ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ; QUAN TÂM ĐẾN CHẤT LƯỢNG THIẾT THỰC

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác tuyên giáo năm 2021 của tỉnh Thanh Hoá, đặc biệt là sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đối với công tác tuyên giáo và việc triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị; sự quan tâm của cấp uỷ đảng đối với công tác khoa giáo, công tác tuyên giáo cấp xã và những cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, quán triệt nghị quyết và đổi mới cách thức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tuyên giáo.

Thanh Hóa đã chú trọng mở lớp bồi dưỡng chuyên sâu về công tác tuyên giáo cho các đồng chí là lãnh đạo ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp tỉnh; lãnh đạo các Trung tâm Chính trị cấp huyện và cán bộ, công chức Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương lưu ý, hiện nay dịch COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, do đó Thanh Hoá cần tiếp tục làm tốt công tác tư tưởng trong nhân dân; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền; quan tâm giải quyết những vấn đề xã hội phát sinh do dịch COVID-19 gây ra về kinh tế, giáo dục và việc làm…

Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phùng Xuân Nhạ phát biểu kết luận.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị:

Một là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 01-CT/TW “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”; Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Lưu ý khâu đôn đốc, kiểm tra, đánh giá; tập trung vào trọng tâm, trọng điểm; quan tâm đến chất lượng thiết thực; cụ thể hóa những nội dung cơ bản trong các văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng phù hợp với đặc thù của tỉnh.

Hai là, tiếp tục triển khai có hiệu quả Quyết định số 238-QĐ/TW về ban hành Quy chế phối hợp giữa ban tuyên giáo các cấp với cơ quan nhà nước cùng cấp trong việc thực thi pháp luật, triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề nổi cộm, nhân dân quan tâm.

Ba là, quan tâm tới công tác dự báo, thường xuyên nắm bắt dư luận xã hội, nhất là những vấn đề liên quan tới việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII của Đảng, vấn đề nêu gương của cán bộ, đảng viên, những vấn đề nảy sinh gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bốn là, quan tâm tăng cường phối hợp sơ kết, tổng kết việc thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết của Trung ương trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên tuyền thực hiện pháp luật; bảo đảm sự cân đối, hiệu quả trong thực hiện các nhiệm vụ về lý luận, tuyên truyền, lịch sử Đảng, báo chí - xuất bản, văn hóa, văn nghệ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo, các vấn đề xã hội…/.

Tin, ảnh: Thế Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất