Bình Thuận: Cần nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận xã hội để lãnh đạo, điều hành

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh  báo cáo với Đoàn công tác về một số kết quả nổi bật trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 6,7 (khóa XII) của Đảng. Theo đó,  sau khi tiếp thu chỉ thị, nghị quyết và các văn bản cụ thể hóa của Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức học tập, quán triệt cho đầy đủ cán bộ chủ chốt nguyên chức và đương chức cấp tỉnh, cấp huyện; sau đó 15/15 đảng bộ trực thuộc và các tổ chức đảng đã xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức học tập, quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và quần chúng ở cấp mình. Sau học tập hầu hết cán bộ, đảng viên đã viết cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” theo quy định.

Qua gần 02 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), đến nay đã đạt một số kết quả tích cực. Hoạt động giám sát của HĐND đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế - xã hội, trong xây dựng cơ bản, các dự án đầu tư, ngân sách, quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và chế độ, chính sách.

Tại Bình Thuận, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với tập thể, cá nhân theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với kiểm điểm hằng năm được tiến hành đồng thời ở các cấp. Đối với các tập thể, cá nhân có vấn đề nổi lên đều được cấp ủy các cấp chỉ đạo kiểm điểm sâu để làm rõ những hạn chế, khuyết điểm; trong đó, xác định cụ thể trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân có liên quan. Sau kiểm điểm, các tổ chức, cá nhân phải xây dựng kế hoạch khắc phục khuyết điểm.các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy đã tham mưu thực hiện tốt việc triển khai thực hiện kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường nắm bắt thông tin giúp cho Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy định hướng báo chí, truyền thông; xử lý các vấn đề, vụ việc bức xúc xã hội nổi lên mà báo chí phản ánh;

Cùng với đó, để triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã xác định và tập trung giải quyết 03 vấn đề bức xúc, nổi cộm là: bảo vệ môi trường, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và vấn đề tệ nạn xã hội mà tập trung xử lý trước hết vào ma túy, từ đó các cấp các ngành, các địa phương đã cụ thể hóa việc thực hiện và lựa chọn thêm 3 - 4 vấn đề bức xúc cụ thể khác để tập trung giải quyết. Theo đó, toàn tỉnh đã tập trung thực hiện được 788 công trình, phần việc có ý nghĩa, góp phần giải quyết khá tốt các vấn đề bức xúc đặt ra. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định và chỉ đạo sâu kỹ 02 khâu đột phá trong thực hiện Chỉ thị 05, đó là: việc chấn chỉnh phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đề cao trách nhiệm người đúng đầu; nâng cao hiệu quả công tác tự phê bình và phê bình gắn với tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức làm việc gần dân, sát cơ sở. 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá đánh giá cao kết quả phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Bình Thuận; quốc phòng an ninh được củng cố; qua đó, lòng dân tin tưởng, phấn khởi vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền. Đồng thời, đề nghị, trong thời gian tới, Bình Thuận cần phát huy những kết quả đã đạt được để thực hiện tốt hơn nữa các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương, nhất là liên quan đến công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng. Cần nghiên cứu cụ thể hóa các nghị quyết để thực hiện cho phù hợp với điều kiện của tỉnh.

Phát huy tốt vai trò công tác tuyên giáo, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, dư luận xã hội để lãnh đạo, chỉ đạo xử lý. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên các cấp nhất là đối với người đứng đầu. Nâng cao hơn nữa chất lượng học tập, quán triệt các Nghị quyết của Đảng; hiệu quả chất lượng công tác tuyên truyền, đấu tranh với các luận điểm sai trái, nhất là trên mạng xã hội. Quan tâm bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng đối với việc thực hiện các nghị quyết. Chủ động giải quyết các vấn đề phát sinh trên địa bàn. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho việc học theo Bác trở thành việc hằng ngày, toàn diện trong các cấp, các ngành và lan tỏa ra toàn xã hội./.

Lê Thành – Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận 

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất