Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025 hướng tới mục tiêu: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển
Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Cơ quan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhiệm kỳ mới. (Ảnh: Phạm Cường)

Tham dự Đại hội có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Đại hội Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương được Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 các Chi bộ trực thuộc.

Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương là Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương. Chi bộ có 9 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, vượt qua khó thăn, thách thức, Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao, cơ bản đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ. Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được phân công. 

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu ra Chi ủy Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu ra Chi ủy Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhiệm kỳ mới. (Ảnh: Phạm Cường)

Trong sinh hoạt chi bộ luôn chú ý cập nhật thông tin thời sự, chính trị trong nước và quốc tế; thông tin liên quan đến hoạt động của Đảng bộ, chi bộ và các hoạt động chuyên môn. Đặc biệt, Chi bộ chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy cơ quan về kiểm điểm tự phê bình và phê bình, về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống theo tinh thần Chỉ thị 05 CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII). 

Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ động khắc phục khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ đặt mục tiêu phổ biến và quán triệt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên đạt 100%. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Phấn đấu hằng năm tổ chức sinh hoạt ít nhất 4 chuyên đề/năm; 100% đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Cơ quan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Cơ quan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác. (Ảnh: Phạm Cường)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Cơ quan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đồng chí Phan Xuân Thuỷ đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ trong thời gian vừa qua, đồng thời đánh giá là Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương là Chi bộ đoàn kết mẫu mực của Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương có vị trí, vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã đề ra trong báo cáo chính trị, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng được giao, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho rằng, thời gian tới, bối cảnh trong nước và quốc tế có thuận lợi song vẫn có khó khăn, trong đó, thế lực thù địch vẫn tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Vì vậy, Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương cần đặc biệt quan tâm lưu ý, trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của mình.

Đồng chí Phan Xuân Thủy tin tưởng, Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương ban hành Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 sát với việc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 Trung ương giao cho. Đồng chí Phan Xuân Thủy bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy khóa mới làm tốt nhiệm vụ xây dựng Chi bộ đoàn kết, gương mẫu, bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao./.

Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất