Đại hội điểm Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhiệm kỳ 2022 - 2025 hướng tới mục tiêu: Kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển
Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Cơ quan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhiệm kỳ mới. (Ảnh: Phạm Cường)

Tham dự Đại hội có các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương. 

Đại hội Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương được Đảng bộ Ban Tuyên giáo Trung ương lựa chọn Đại hội điểm để rút kinh nghiệm cho Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 các Chi bộ trực thuộc.

Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương là Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương. Chi bộ có 9 đảng viên.

Trong nhiệm kỳ qua, vượt qua khó thăn, thách thức, Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị; tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành các công việc theo chức năng, nhiệm vụ và các công việc được giao, cơ bản đạt yêu cầu chất lượng và đảm bảo tiến độ. Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các nghị quyết, nhất là các nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được phân công.

Trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương triển khai bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên, học tập các nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp; động viên cán bộ, đảng viên chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ nghiêm kỷ luật phát ngôn và chế độ bảo mật; nâng cao tính tiền phong gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật cao. Thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn của Đảng ủy cơ quan gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, hiệu quả.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu ra Chi ủy Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu ra Chi ủy Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương nhiệm kỳ mới. (Ảnh: Phạm Cường)

Trong sinh hoạt chi bộ luôn chú ý cập nhật thông tin thời sự, chính trị trong nước và quốc tế; thông tin liên quan đến hoạt động của Đảng bộ, chi bộ và các hoạt động chuyên môn. Đặc biệt, Chi bộ chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy cơ quan về kiểm điểm tự phê bình và phê bình, về việc rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống theo tinh thần Chỉ thị 05 CT/TW và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII, khóa XIII).

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ xây dựng và ban hành Quy chế làm việc của đơn vị, Quy chế phối hợp giữa Cấp ủy và lãnh đạo Văn phòng. Chi bộ xây dựng và ban hành nghị quyết, kế hoạch công tác hằng năm, trong đó chú trọng đến việc duy trì sinh hoạt chuyên đề tháng, quý. Do vậy, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên rõ rệt, kỹ năng nói, viết của đảng viên có nhiều tiến bộ. Công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt tư tưởng, duy trì nền nếp, chế độ công tác và sinh hoạt được thực hiện tốt…

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương thực hiện kiểm tra, giám sát thường xuyên đối với đảng viên thông qua các cuộc họp sinh hoạt định kỳ hằng tháng của Chi bộ; thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; tích cực đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. Bên cạnh đó, Chi bộ phối hợp cùng lãnh đạo đơn vị tổ chức chăm lo đời sống tinh thần và vật chất cho cán bộ, đảng viên, nâng cao tinh thần tương thân, tương ái, hoàn thành tốt các nhiệm vụ do Công đoàn cơ quan đề ra…

Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chủ động khắc phục khó khăn, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Chi bộ đặt mục tiêu phổ biến và quán triệt các chủ trương, đường lối, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy cấp trên đến cán bộ, đảng viên đạt 100%. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Phấn đấu hằng năm tổ chức sinh hoạt ít nhất 4 chuyên đề/năm; 100% đảng viên phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; xây dựng Chi bộ đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Cơ quan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác

Đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Cơ quan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác. (Ảnh: Phạm Cường)

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Phan Xuân Thuỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Cơ quan, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác. Đồng chí Phan Xuân Thuỷ đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội Chi bộ trong thời gian vừa qua, đồng thời đánh giá là Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương là Chi bộ đoàn kết mẫu mực của Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương có vị trí, vai trò quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ góp phần vào nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; thực hiện nhiệm vụ đầu mối trong đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin sai sự thật, xấu độc trên internet, mạng xã hội. Bên cạnh đó, Ban Chỉ đạo 35 Trung ương thực hiện nhiệm vụ phối hợp, nhân rộng các mô hình tốt, mô hình hay, điển hình về triển khai thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực, tạo không gian xã hội lành mạnh, tạo sự đồng thuận trong Đảng và toàn xã hội.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ, Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương đã đề ra trong báo cáo chính trị, đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ quan trọng được giao, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy cho rằng, thời gian tới, bối cảnh trong nước và quốc tế có thuận lợi song vẫn có khó khăn, trong đó, thế lực thù địch vẫn tiếp tục chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ ta. Vì vậy, Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương cần đặc biệt quan tâm lưu ý, trong việc triển khai các nhiệm vụ chính trị của mình.

Đồng chí Phan Xuân Thủy tin tưởng, Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương ban hành Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025 sát với việc nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương, thực hiện tốt nhiệm vụ được Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Chỉ đạo 35 Trung ương giao cho. Đồng chí Phan Xuân Thủy bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, cấp ủy khóa mới làm tốt nhiệm vụ xây dựng Chi bộ đoàn kết, gương mẫu, bản lĩnh, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, các đại biểu tham dự đại hội đã bầu Chi ủy chi bộ và bầu các chức danh Bí thư, Phó bí thư chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025 đúng quy trình lựa chọn nhân sự có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực và uy tín. Đồng chí Vũ Trọng Hà, Vụ trưởng, Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tiếp được tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Trần Đoàn Hưng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương được bầu làm Phó Bí thư Chi bộ.

Chi bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo 35 Trung ương thông qua Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025./.

Nhật Minh

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất