Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Đồng chí Lê Mạnh Hùng chủ trì cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp cho biết, trong thời gian qua, các thành viên tiểu ban Tuyên truyền đã tích cực triển khai các nhiệm vụ được phân công, bảo đảm tiến độ và yêu cầu.

Theo đó, Ban Tuyên giáo Trung ương đã xây dựng Kế hoạch tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ X; chỉ đạo, hướng dẫn, định  hướng công tác thông tin tuyên truyền đối nội và đối ngoại; ban hành Hướng dẫn tuyên truyền về Đại hội trong Đảng và xã hội. Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, các gương anh hùng, chiến sỹ thi đua, các điển hình tiên tiến trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Hiện nay, các vụ, đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương như Trung tâm Thông tin công tác tuyên giáo, Tạp chí Tuyên giáo, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam… đang xây dựng các chuyên mục, chuyên đề  nổi bật về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Ban Dân vận Trung ương đã phối hợp chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến; khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc thực hiệc các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ Tổ quốc trong khối Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đã chủ động, có trách nhiệm phối hợp các thành viên của Tiểu ban Tuyên truyền để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được trong thời gian vừa qua, các thành viên của Tiểu ban Tuyên truyền cần tăng cường kiểm tra, đôn đốc những việc đang làm, tiếp tục tập trung hoàn thành các nội dung công việc còn lại theo kế hoạch đã được phân công. Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương là cơ quan thường trực của Tiểu ban Tuyên truyền, có trách nhiệm phối hợp với các thành viên của Tiểu ban Tuyên truyền để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Chủ động tổ chức các hội nghị triển khai công tác tuyên truyền cho Đại hội. Song song với đó, cần tiếp tục tổng hợp và giới thiệu các gương điển hình tiên tiến để tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.

“Cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để góp phần tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục, bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với sự nghiệp đổi mới do Đảng khởi xướng, lãnh đạo; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, tạo không khí phấn khởi chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng”- Đồng chí Lê Mạnh Hùng bày tỏ.

Thu Hằng

 

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất