Kết quả thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng", tuần 13
(Ảnh minh họa)
Đáp án câu hỏi tuần 13:

Câu hỏi 1: A,B,C,D.

Câu hỏi 2: A,B,C,D.

Câu hỏi 3: A. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 24 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 29/9/1975.

Câu hỏi 4: B.Tự phê bình.

Câu hỏi 5: C. 25/4/1976.

Câu hỏi 6: B. Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/01/1981.

Câu hỏi 7: C. Đại hội VI.

Câu hỏi 8: A. Bùi Đình Hạc và Lê Mạnh Thích.

Số người trả lời đúng cả 8 câu hỏi: 13.594

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân sau đây đã đoạt giải:

Giải Nhất: 

Phạm Xuân Trường
Xóm 3, xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 13.594   
Thời gian tham gia: 22/11/2019 22:15:51.
 
Giải Nhì:
 
1) Trần Thị Lan
Trường Mầm non Định Hoá, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 13.594
Thời gian tham gia: 23/11/2019 11:29:27.
 
2) Dương Thị Thùy Trang
Huyện ủy Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 13.594
Thời gian tham gia: 23/11/2019 13:12:42.
 
Giải Ba: 
 
1) Bùi Phi Long
Huyện uỷ Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 13.594
Thời gian tham gia: 24/11/2019 09:04:22.

2) Trần Anh Đức
Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 13.594
Thời gian tham gia: 24/11/2019 21:23:04.

3) Võ Thị Hương
Xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 13.595
Thời gian tham gia: 21/11/2019 16:12:34.

Giải Khuyến khích: 

1) Nguyễn Thị Như Mỹ
Xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 13.595
Thời gian tham gia: 22/11/2019 22:21:00.

2) Phan Khắc Bách
Xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 13.595
Thời gian tham gia: 23/11/2019 07:46:23.

3) Võ Quang Đạt
Huyện ủy Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 13.595
Thời gian tham gia: 23/11/2019 13:46:47.

4) Nguyễn Thị Thúy Kiều
Xóm 5B, xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 13.593
Thời gian tham gia: 23/11/2019 17:03:18.

5) Bùi Thị Thúy
Chi cục Thống kê huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 13.595
Thời gian tham gia: 24/11/2019 14:02:39.

Câu hỏi dự thi tuần 14 (bắt đầu từ 10h ngày 25/11 đến 9h ngày 02/12/2019):

Câu 1. Nghị quyết Đại hội lần thứ VI của Đảng đã nhấn mạnh: “Kiên quyết xoá bỏ cơ chế tập trung quan liêu, bao cấp, thiết lập và hình thành đồng bộ cơ chế kế hoạch hoá theo phương thức hạch toán kinh doanh xã hội chủ nghĩa, đúng nguyên tắc tập trung dân chủ”. Bạn hãy cho biết, nội dung trên được nêu trong nhiệm vụ nào sau đây?
A. Thực hiện nhiệm vụ cải tạo xã hội chủ nghĩa…
B. Đổi mới cơ chế quản lý kinh tế…
C. Giải quyết cho được những vấn đề cấp bách về phân phối, lưu thông…
D. Nâng cao hiệu lực chỉ đạo và điều hành…

Câu 2. Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội đã xác định mục tiêu tổng quát: “… Quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta là quá trình lâu dài, trải qua nhiều chặng đường. Mục tiêu của chặng đường đầu là: thông qua đổi mới toàn diện, xã hội đạt tới trạng thái ổn định vững chắc, tạo thế phát triển nhanh ở chặng sau”. Bạn cho biết, nội dung trên được thông qua tại Đại hội lần thứ mấy của Đảng?
A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (từ 27 đến 31/3/1982).
B. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng (từ 5 đến 8/12/1986).
C. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng (từ 24 đến 27/6/1991).
D. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII của Đảng (từ 28/6 đến 1/7/1996).

Câu 3. Trong Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII của Đảng, vấn đề ruộng đất rất được quan tâm. Bạn hãy cho biết, sau khi thảo luận, có 97% số đại biểu tham dự Đại hội VII đã nhất trí ghi vào văn kiện Đảng nội dung nào sau đây?
A. Đất đai là tài sản thuộc sở hữu toàn dân, Nhà nước là người đại diện chủ sở hữu đất đai trên toàn lãnh thổ.
B. Đất đai thuộc sở hữu toàn dân, do Nhà nước đại diện chủ sở hữu.
C. Ruộng đất thuộc quyền sở hữu nhà nước, giao cho nông dân quyền sử dụng lâu dài.
D. Ruộng đất thuộc quyền sở hữu toàn dân, giao cho nông dân quyền sử dụng lâu dài.

Câu 4. Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khoá VII (20-25/01/1994) đã xác định những nguy cơ nào mà chúng ta có thể gặp phải trước mắt?
A. Nguy cơ tụt hậu xa hơn về kinh tế.
B. Nguy cơ chệch hướng xã hội chủ nghĩa.
C. Nạn tham nhũng và các tệ nạn xã hội.
D. Âm mưu và hành động "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch.

Câu 5. Bạn cho biết, trong tác phẩm nào, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Pháp luật phải thẳng tay trừng trị những kẻ bất liêm, bất kỳ kẻ ấy ở địa vị nào”?
A. Sửa đổi lối làm việc.
B. Cần kiệm liêm chính.
C. Đạo đức cách mạng.
D. Đời sống mới.

Câu 6. Nghị quyết “Về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp” do Bộ Chính trị khóa VI ban hành có những nội dung mang tính đột phá, tạo bước phát triển mới rất quan trọng cho nông nghiệp và nông thôn trong thời kỳ đổi mới. Bạn hãy cho biết, đó là Nghị quyết số bao nhiêu, ban hành ngày, tháng, năm nào?
A. Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 20/6/1988.
B. Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 5/4/1988.
C. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 2/5/1988.
D. Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 15/7/1988.

Câu 7. “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội” năm 1991 được thông qua tại Đại hội Đảng lần thứ VII đã xác định: “Xã hội xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội” như thế nào?
A. Do nhân dân lao động làm chủ.
B. Có một nền kinh tế phát triển cao dựa trên lực lượng sản xuất hiện đại và chế độ công hữu về các tư liệu sản xuất chủ yếu.
C. Có nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
D. Con người được giải phóng khỏi áp bức, bóc lột, bất công, làm theo năng lực, hưởng theo lao động…
 
Câu 8. "Bao giờ cho đến tháng Mười" là một tác phẩm kinh điển của điện ảnh Việt Nam sau chiến tranh của đạo diễn Đặng Nhật Minh. Cùng với việc được kênh truyền hình CNN bầu chọn là một trong mười tám phim châu Á hay nhất mọi thời đại, phim còn nhận được những giải thưởng quốc tế nào?
A. Giải thưởng đặc biệt tại Liên hoan phim Quốc tế Hawaii năm 1985.
B. Bằng khen của Ủy ban Bảo vệ Hòa bình, tại Liên hoan phim quốc tế Moskva năm 1985.
C. Giải đặc biệt tại Liên hoan phim Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương năm 1989.
D. A, B, C.

Mời các bạn tiếp tục truy cập vào https://vcnet.vn/contest để tham gia cuộc thi. Hướng dẫn cụ thể tại: https://vcnet.vn/p/5d6343d40ebcc82b9a04d602./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất