Kết quả thi trắc nghiệm "Tìm hiểu 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng" tuần 3
Diễu hành cổ động phong trào Bình dân học vụ năm 1946. (Ảnh tư liệu).
Đáp án câu hỏi tuần 3:

Câu hỏi 1: B.

Câu hỏi 2: A.

Câu hỏi 3: C

Câu hỏi 4: D.

Câu hỏi 5: A, B, C, D.

Câu hỏi 6: A, B.

Câu hỏi 7: A, B, C, D.

Câu hỏi 8: A, B, C, D.

Câu hỏi 9: B.

Câu hỏi 10: C.

Số người trả lời đúng cả 10 câu hỏi: 14.755

Ban Tổ chức Cuộc thi chúc mừng các cá nhân sau đây đã đoạt giải:

Giải Nhất: 

Võ Thị Hương
Xã Thanh Khai, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 14.755
Thời gian tham gia: 08/04/2020 21:00:54.

Giải Nhì:

1) Lê Xuân Vị
Huyện ủy Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 14.755
Thời gian tham gia: 11/04/2020 20:54:02.

2) Hoàng Hữu Chinh
Thôn Tam Nguyên, xã Hoằng Đạt, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Trả lời đúng. Dự đoán chính xác số người trả lời đúng: 14.755
Thời gian tham gia: 13/04/2020 06:34:33.

Giải Ba: 

1) Đặng Thị Thanh Hương
Giáo viên Trường THPT Tam Đảo

Xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.756
Thời gian tham gia: 07/04/2020 21:15:59.

2) Lê Thị Hoa
Xóm 5, xã Đức Bồng, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.754
Thời gian tham gia: 07/04/2020 22:53:55.

3) Nguyễn Thanh Hải
Thị trấn Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.754
Thời gian tham gia: 10/04/2020 18:16:39.

4) Nguyễn Thị Thu Hương
Phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.756
Thời gian tham gia: 11/04/2020 08:26:18.

5) Nguyễn Thị Hồng
Trung tâm VH-TT thị trấn Vũ Quang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.754
Thời gian tham gia: 12/04/2020 21:48:17.

Giải Khuyến khích: 

1) Đoàn Văn Nam
Trường THPT Cái Bè
Khu 3, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.754
Thời gian tham gia: 12/04/2020 21:49:53.

2) Bùi Văn Ngũ
Xã Thanh Yên, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.754
Thời gian tham gia: 12/04/2020 21:57:41.

3) Nguyễn Thị Linh
UBND xã An Lễ, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.754
Thời gian tham gia: 13/04/2020 01:36:34.

4) Vũ Xuân Lợi
Đảng ủy, UBND xã Đông Hải, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.756
Thời gian tham gia: 13/04/2020 02:15:03.

5) Nguyễn Doãn Báu
Xóm 2 Bồng Giang, xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.756
Thời gian tham gia: 13/04/2020 07:05:52.

6) Đặng Trung Kiên
C3, H4, Trường Sĩ quan chính trị
thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.757
Thời gian tham gia: 07/04/2020 20:28:24.

7) Nguyễn Chí Công
Xã Đức Giang, huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.757
Thời gian tham gia: 10/04/2020 20:44:52.

8) Đỗ Thị Trang
Trường MN Định Hoá, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình

Trả lời đúng. Dự đoán số người trả lời đúng: 14.757
Thời gian tham gia: 13/04/2020 07:23:18.

Câu hỏi tuần 4:

Câu 1. Tác phẩm “Tự chỉ trích” của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ gồm những nội dung nào dưới đây?

A. Trước hết, phải nhận thế nào là tự chỉ trích Bônsơvích.

B. Một vài bài học nữa về cuộc tổng tuyển cử cần vạch rõ.

C. Căn cứ vào hành động để xét đoán người cách mệnh.

D. Cả ba đáp án trên.

Câu 2. Cuối năm 1940, Nguyễn Ái Quốc mở lớp huấn luyện đào tạo cán bộ về đường lối cách mạng Việt Nam và phương pháp công tác. Các bài giảng của Người và một số đồng chí lãnh đạo được tập hợp lại, in thành cuốn sách nào sau đây?

A. Con đường giải phóng.

B. Cách đánh du kích.

C. Hoan nghênh thanh niên đi học quân sự.

D. Mười chính sách của Việt Minh.

Câu 3. Tài liệu “Công tác bí mật” do Ban Tuyên truyền của Đảng xuất bản năm 1942 gồm những nội dung gì?

A. Hướng dẫn những điều phải làm để giữ được nguyên tắc bí mật.

B. Quy định nhiệm vụ của bí thư.

C. Đáp án A, B.

D. Quy định nhiệm vụ của đảng viên.

Câu 4. Đề cương văn hoá Việt Nam năm 1943” gồm những nội dung nào dưới đây?

A. Vạch rõ tính chất phản động trong chính sách văn hoá ngu dân của thực dân Pháp.

B. Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng văn hoá.

C. Vạch ra phương hướng đấu tranh đúng đắn chống thực dân, phát xít.

D. Cả ba đáp án trên.

Câu 5. Chương trình Việt Minh” được Bộ Tuyên truyền cổ động của Việt Minh công bố ngày 15/3/1944 đã nêu rõ những nội dung nào sau đây?

A. Sẽ lập nên chính phủ cách mạng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà.

B. Bài trừ văn hoá phản động; mở mang nền văn hoá Việt Nam.

C. Cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ học .

D. Cả ba đáp án trên.

Câu 6. “Tuyên truyền là đem một việc gì nói cho dân hiểu, dân nhớ, dân theo, dân làm. Nếu không đạt được mục đích đó, là tuyên truyền thất bại”. Câu nói trên là của ai?

A. Trường Chinh.

B. Võ Nguyên Giáp.

C. Hồ Chí Minh.

D. Phạm Văn Đồng.

Câu 7. “Xây dựng nền quốc dân giáo dục, chống nạn mù chữ, phổ thông và cưỡng bách giáo dục đến bậc sơ cấp. Kiến thiết nền văn hóa mới” là một trong những nội dung quan trọng được thông qua tại Quốc dân Đại hội (họp ngày 16 - 17/8/1945 tại Đình Tân Trào). Nội dung trên được thể hiện trong tài liệu nào dưới đây?

A. Giành chính quyền toàn quốc và thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh.

B. Thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh khi giành chính quyền toàn quốc.

C. Nhiệm vụ khi giành chính quyền toàn quốc.

D. Thi hành mười chính sách lớn của Việt Minh.

Câu 8. Ngày 3/9/1945, Chính phủ lâm thời nước ta họp phiên đầu tiên đã nêu ra những nhiệm vụ cấp bách nào sau đây?

A. Phải phát động ngay một chiến dịch tăng gia sản xuất để chống đói.

B. Mở ngay một chiến dịch chống nạn mù chữ.

C. Tổ chức càng sớm càng tốt cuộc Tổng tuyển cử với chế độ phổ thông đầu phiếu, thực hiện quyền tự do, dân chủ của nhân dân.

D. Cả ba đáp án trên.

Câu 9. Lớp học viết báo đầu tiên, lấy tên là lớp học viết báo Huỳnh Thúc Kháng được tổ chức vào thời gian nào?

A. Tháng 7/1947.

B. Tháng 4/1949.

C. Tháng 6/1950.

D. Tháng 1/1951.

Câu 10. Bài hát “Mười chín Tháng Tám” là nguồn cổ vũ tinh thần của quân và dân ta, là sức mạnh lớn lao đập tan xích xiềng nô lệ. Bài hát do ai sáng tác, vào thời gian nào?

A. Nhạc sĩ Văn Cao, 2/9/1943.

B. Nhạc sĩ Phạm Tuyên, 19/8/1944.

C. Nhạc sĩ Xuân Oanh, 19/8/1945.

D. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tí, 2/9/1945./.

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Có thể bạn quan tâm

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

Mới nhất

Liên kết website

Xem nhiều nhất